Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2514/B

Business name: 
DEAM s.r.o.
  (from: 12/28/2006)
Registered seat: 
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 12/19/2003)
Identification number (IČO): 
35 793 201
  (from: 08/03/2000)
Date of entry: 
08/03/2000
  (from: 08/03/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/03/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/03/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2000)
prenájom priemyselného tovaru - leasing
  (from: 08/03/2000)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (from: 08/03/2000)
prieskum trhu
  (from: 08/03/2000)
technické služby súvisiace s produkciou filmu alebo videozáznamov
  (from: 12/19/2003)
poradenská činnosť v oblasti audiovízie
  (from: 12/19/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/19/2003)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 12/19/2003)
usporadúvanie kultúrnych podujatí
  (from: 12/19/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/19/2003)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/19/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/19/2003)
administratívne práce
  (from: 12/19/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/28/2006)
Ing. Dušan Buzinkay
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006)
Ing. Alexander Kizek
Žatevná 14
Bratislava 841 01
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/28/2006)
Capital: 
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/28/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.7.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice N 535/00 Nz 514/00 zo dňa 25.7.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/03/2000)
Notárska zápisnica N 203/03, Nz 21421/03 spísaná dňa 24.3.2003 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Notárska zápisnica N 1099/03, Nz 118686/03 spísaná dňa 11.12.2003 not. kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Funkcia členov predstavenstva Ing. D. Buzinkaya a Ing. A. Kizeka sa končí dňom 24.3.2003. Funkcia členov dozornej rady M. Buzinkayovej, J. Kizekovej a Ing. R. Mišutha sa končí dňom 24.3.2003.
  (from: 12/19/2003)
Rozhodnutie o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2006.
  (from: 12/28/2006)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person