Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2526/B

Business name: 
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii
  (from: 06/13/2009 until: 11/08/2010)
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.
  (from: 08/10/2000 until: 06/12/2009)
Registered seat: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
Identification number (IČO): 
35 793 945
  (from: 08/10/2000)
Date of entry: 
08/10/2000
  (from: 08/10/2000)
Date of deletion: 
11/09/2010
  (from: 11/09/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/10/2000)
Objects of the company: 
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom a
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
vykonávať nútenú správu podielových fondov
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
Ing. Mário Adámek
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Mário Adámek - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 10/20/2004
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Mário Adámek - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 06/25/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Robert Blaho
Mierová 56
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Robert Blaho - predseda
Mierová 56
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 06/29/2005
  (from: 08/03/2005 until: 08/02/2005)
Ing. Robert Blaho - predseda
Mierová 56
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 06/25/2003 until: 08/02/2005)
Ing. František Kurucz - člen predstavenstva
Majakovského 5
Galanta 924 01
From: 10/20/2004
  (from: 11/09/2004 until: 08/07/2008)
Ing. František Kurucz - člen predstavenstva
Majakovského 5
Galanta 924 01
From: 10/20/2004 Until: 06/27/2008
  (from: 08/08/2008 until: 08/07/2008)
Ing. Radúz Motáň
Ševčenkova 10
Bratislava 851 01
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Radúz Motáň - člen
Ševčenkova 10
Bratislava 851 01
From: 08/01/2000 Until: 04/26/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Ing. Radúz Motáň - člen
Ševčenkova 10
Bratislava 851 01
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 06/25/2003 until: 05/24/2004)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 07/01/2005
  (from: 08/03/2005 until: 11/02/2005)
Ing. Stanislav Štít - predseda
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 07/01/2005
  (from: 11/03/2005 until: 06/12/2009)
Ing. Stanislav Štít - predseda
Mierová 58
Bratislava 821 05
From: 07/01/2005 Until: 05/29/2009
  (from: 06/13/2009 until: 06/12/2009)
Ing. Peter Novotný - člen
Haburská 12
Bratislava 821 01
From: 07/14/2004 Until: 07/14/2009
  (from: 07/24/2004 until: 11/08/2010)
Ing. Robert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 09/25/2008
  (from: 02/24/2009 until: 11/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
Capital: 
2 323 573 EUR Paid up: 2 323 573 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 11/08/2010)
70 000 000 Sk Paid up: 70 000 000 Sk
  (from: 10/17/2003 until: 02/11/2009)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 06/25/2003 until: 10/16/2003)
50 000 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Shares: 
Number of shares: 700
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné na nového akcionára len ak je to v súlade so zákonom 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/2009 until: 11/08/2010)
Number of shares: 700
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné na nového akcionára len ak je to v súlade so zákonom 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/17/2003 until: 02/11/2009)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné na nového akcionára len ak je to v súlade so zákonom 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/25/2003 until: 10/16/2003)
Number of shares: 500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Stockholder: 
ISTROBANKA, a.s.
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 06/25/2003 until: 11/08/2010)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Paulen
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Miroslav Paulen - člen
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 06/28/2007
  (from: 09/12/2007 until: 12/11/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 06/20/2007
  (from: 07/10/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 06/20/2007 Until: 06/28/2007
  (from: 07/31/2007 until: 07/30/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 06/28/2007
  (from: 07/31/2007 until: 09/11/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 06/25/2003 until: 07/09/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 07/10/2007 until: 07/09/2007)
Mag. Volker Pichler
Teybergasse 3
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 06/29/2005
  (from: 08/04/2005 until: 09/25/2008)
Mag. Volker Pichler
Teybergasse 3
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 06/29/2005 Until: 08/12/2008
  (from: 09/26/2008 until: 09/25/2008)
Ing. Ľubomír Remšík
Lietavská 3067/14
Bratislava 851 06
From: 01/30/2007
  (from: 03/22/2007 until: 11/12/2008)
Ing. Ľubomír Remšík
Lietavská 3067/14
Bratislava 851 06
From: 01/30/2007 Until: 06/27/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/12/2008)
Ing. Marián Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Stanislav Štít
Mierová 58
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 06/24/2003)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 06/29/2005
  (from: 08/03/2005 until: 08/02/2005)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 08/01/2000 Until: 08/01/2005
  (from: 06/25/2003 until: 08/02/2005)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 06/28/2007
  (from: 12/12/2007 until: 11/08/2010)
Ing. Ľubomír Remšík - predseda
Lietavská 3067/14
Bratislava 851 06
From: 06/27/2008
  (from: 11/13/2008 until: 11/08/2010)
Mag. Alfred Dämon - člen
Jeneweingasse 32.6
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/04/2002 Until: 12/04/2007
  (from: 06/25/2003 until: 12/18/2007)
Mag. Alfred Dämon - člen
Jeneweingasse 32.6
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/05/2007
  (from: 12/19/2007 until: 09/29/2008)
Mag. Peter Hofbauer
Kugelfangasse 60
Viedeň
Rakúska republika
From: 07/23/2002
  (from: 10/18/2002 until: 06/24/2003)
Mag. Peter Hofbauer - predseda
Kugelfangasse 60
Viedeň
Rakúska republika
From: 07/23/2002 Until: 07/23/2007
  (from: 06/25/2003 until: 04/05/2005)
Mag. Peter Hofbauer - predseda
Kugelfangasse 60
Viedeň
Rakúska republika
From: 07/23/2002 Until: 03/02/2005
  (from: 04/06/2005 until: 04/05/2005)
Mag. Philip Reading
Krottenbachstrasse 99/4
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 03/02/2005
  (from: 04/06/2005 until: 06/17/2008)
Mag. Philip Reading
Krottenbachstrasse 99/4
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 03/02/2005 Until: 05/26/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
Dkfm. Ursula Seifert - člen
Heiligenstädter Strasse 131/4/42
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/04/2002 Until: 04/27/2005
  (from: 06/01/2005 until: 05/31/2005)
Dkfm. Ursula Seifert - člen
Heiligenstädter Strasse 131/4/42
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/04/2002 Until: 12/04/2007
  (from: 06/25/2003 until: 05/31/2005)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten 7021
Rakúsko
From: 04/27/2005
  (from: 06/01/2005 until: 03/21/2007)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten 7021
Rakúsko
From: 04/27/2005 Until: 12/12/2006
  (from: 03/22/2007 until: 03/21/2007)
Mag. Alfred Dämon - člen
Jeneweingasse 32.6
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/05/2007 Until: 09/16/2008
  (from: 09/30/2008 until: 11/08/2010)
Marc Bautmans
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 11/11/2008
  (from: 12/04/2008 until: 11/08/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2009
  (from: 06/13/2009)
 Liquidators:
JUDr. Jana Filinová
Jašíková 24
Bratislava 821 03
From: 06/17/1959 Until: 11/09/2010
  (from: 06/13/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť bude konať likvidátor samostatne.
  (from: 06/13/2009)
Other legal facts: 
Zakladateľom akciovej spoločnosti je ISTROBANKA, akciová spoločnosť. Notárska zápisnica N 122/00, Nz 120/00 napísaná notárom JUDr. Romanom Blahom dňa 4.7.2000, ktorá obsahuje osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o založení spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. a vyhlásenie o schválení stanov spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. zakladateľom.
  (from: 08/10/2000 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím MF SR č. 005/2000/SS zo dňa 19.7.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2000 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. -vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. vyvážený otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-Sk. -vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. globálny akciový otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-Sk
  (from: 09/28/2000 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT-009/2001/KISS zo dňa 6.6.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.6.2001 nadobudla účinnosť zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/01, Nz 67/01. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT- 012/2001/KSPF zo dňa 6.7.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9.7.2001 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-SK. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT - 013/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.7.2001 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. vyvážený otvorený podielový fond na nové ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol.,a.s. medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond a z pôvodného ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol.,a.s. globálny akciový otvorený podielový fond na nové ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol.,a.s. globálny technologický otvorený podielový fond.
  (from: 08/06/2001 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT - 026/2002/KSPF zo dňa 20. 3. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2002 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. peňažný otvorený podielový fond - IAM KONTO a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,- Sk.
  (from: 05/24/2002 until: 11/08/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.7.2002.
  (from: 10/18/2002 until: 11/08/2010)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.8.2000, Zápisnica č.6 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 18.9.2002, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2002/KISS zo dňa 12.11.2002 právoplatné 20.11.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2002 ktoré konanie boli osvedčené v notárskej zápisnici N 474/02, Nz 466/02 napísanej dňa 4.12.2002 notárom JUDr. Blahom kde boli schválené nové Stanovy a zmeny v dozornej rade, Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.2002, ktoré konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 505/02, Nz 495/02 napísanej dňa 23.12.2002 notárom JUDr. Blahom na ktorom boli schválené nové stanovy. Vznik funkcie - predsedu štatutárneho orgánu Ing. Róberta Blaha je od 30.8.2000. Vznik funkcie - podpredsedu štatutárneho orgánu Ing. Mária Adámeka je od 30.8.2002. Vznik funkcie - predsedu dozornej rady Mag. Petra Hofbouera je od 23.7.2002. Vznik funkcie - podpredsedu dozornej rady Ing. Miroslava Paulena je od 1.8.2000.
  (from: 06/25/2003 until: 11/08/2010)
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 038/2003/KISS zo dňa 05.06.2003, ktorým vydal ÚFT predchádzajúci súhlas na zmenu stanov ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Notárska zápisnica N 116/2003, Nz 51797/2003, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú stanovy ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. schválené mimoriadnym Valným zhromaždením ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dňa 24.06.2003.
  (from: 10/17/2003 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh sa mení označenie podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. peňažný otvorený podielový fond - IAM KONTO. Nové označenie podielového fondu je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO. Notárska zápisnica N 67/2004, Nz 35538/2004 spísaná dňa 26.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2004.
  (from: 05/25/2004 until: 11/08/2010)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2004, Nz 58112/2004 zo dňa 14.7.2004.
  (from: 07/24/2004 until: 11/08/2010)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.8.2000, Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 18.9.2002, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 019/2002/KISS zo dňa 12.11.2002 právoplatné 20.11.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 474/02, Nz 466/02 napísanej dňa 4.12.2002 notárom JUDr. Blahom, kde boli schválené nové Stanovy a zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 505/02, Nz 495/02 napísanej dňa 23.12.2002 notárok JUDr. Blahom, na ktorom boli schválené nové stanovy. Vznik funkcie - predsedu štatutárneho orgánu Ing. Róberta Blaha je od 30.8.2000. Vznik funkcie - podpredsedu štatutárneho orgánu Ing. Mária Adámeka je od 30.8.2000. Vznik funkcie - predsedu dozornej rady Mag. Petra Hofbauera je od 18.9.2002. Vznik funkcie - podpredsedu dozornej rady Ing. Miroslava Paulena je od 18.9.2002.
  (from: 11/30/2004 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 071/2004/KISS zo dňa 01.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2004 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond.
  (from: 12/07/2004 until: 11/08/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.3.2005 spísaná vo forme not. zápisnice N 16/2005, Nz 10409/2005, NCRls 10303/2005 notárom JUDr. Romanom Blahom. Zánik funkcie člena dozornej rady Mag. Petra Hofbauera dňa 2.3.2005.
  (from: 04/06/2005 until: 11/08/2010)
Riadne Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 27.4.2005 zvolilo rozhodnutím číslo 1/RVZ/2005 za predsedu Dozornej rady ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Mag. Philipa Readinga, nar. 12. februára 1957, trvale bytom Krottenbachstrasse 99/4, 1190 Viedeň, Rakúska republika. Zánik funkcie člena Dozornej rady Dkfm. Ursuly Seifert dňa 27.4.2005. Notárska zápisnica N 24/2005, Nz 20624/2005, NCRls 20339/2005 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom.
  (from: 06/01/2005 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KIPF zo dňa 17.7.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2006 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond s otvoreným podielovým fondom s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia NBS zaniká povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond, ktorý zlúčením zanikol. Notárska zápisnica N 37/2006, Nz 30002/2006, NCRls 29938/2006 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom dňa 26.7.2006.
  (from: 09/12/2006 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-043/2006/KISS zo dňa 13.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2006 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANANGEMENT, správ. spol., a.s. rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-046/2006/KISS zo dňa 21.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2006 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANANGEMENT, správ. spol., a.s. rastový akciový otvorený podielový fond AMERIKA.
  (from: 10/20/2006 until: 11/08/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2007 - vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, menovanie nového člena dozornej rady.
  (from: 03/22/2007 until: 11/08/2010)
Notárska zápisnica N 28/2007 NZ 25166/2007 NCRls 25022/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.06.2007 - voľba člena dozornej rady.
  (from: 07/10/2007 until: 11/08/2010)
Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2007.
  (from: 07/31/2007 until: 11/08/2010)
Notárska zápisnica N 44/2007, Nz 48086/2007, NCRls 47739/2007 zo dňa 21.11.2007.
  (from: 12/19/2007 until: 11/08/2010)
Výpis zo zápisnice č. 2/2008 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 27.06.2008.
  (from: 08/08/2008 until: 11/08/2010)
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-8030/2008-PLP zo dňa 6.8.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2008, je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., svetový akciový otvorený podielový fond.
  (from: 09/13/2008 until: 11/08/2010)
Výpis zo zápisnice č. 2/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.06.2008.
  (from: 11/13/2008 until: 11/08/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2008, Nz 48503/2008, NCRls 48078/2008 zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-16569/2008 zo dňa 5.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2008 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., globálny technologický otvorený podielový fond a ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a. s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA s otvoreným podielovým fondom s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., svetový akciový otvorený podielový fond. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniká povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., globálny technologický otvorený podielový fond a ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a. s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA, ktoré zlúčením zaniknú.
  (from: 12/04/2008 until: 11/08/2010)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 25.9.2008.
  (from: 02/24/2009 until: 11/08/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 67/2009, Nz 16822/2009 zo dňa 22.5.2009.
  (from: 06/13/2009 until: 11/08/2010)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person