Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22235/B

Business name: 
NABYMEX s.r.o.
  (from: 09/13/2000 until: 05/28/2008)
B. I. CH. spol. s r.o.
  (from: 09/08/1995 until: 09/12/2000)
Registered seat: 
Pri Dynamitke 11
Bratislava 831 03
  (from: 07/10/2000 until: 05/28/2008)
Tabaková 1
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 09/08/1995 until: 07/09/2000)
Identification number (IČO): 
31 635 962
  (from: 09/08/1995)
Date of entry: 
09/08/1995
  (from: 09/08/1995)
Person dissolved from: 
25.3.2008
  (from: 05/29/2008)
Date of deletion: 
05/29/2008
  (from: 05/29/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/29/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie kompletnej strojárenskej výroby
  (from: 09/08/1995 until: 05/28/2008)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/1995 until: 05/28/2008)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/1995 until: 05/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/08/1995 until: 05/28/2008)
výroba, predaj, montáž, servis elektrických zariadení
  (from: 09/04/1997 until: 05/28/2008)
šitie zvrškov obuvi, výroba obuvi, predaj obuvi
  (from: 09/04/1997 until: 05/28/2008)
výroba čaluneného nábytku
  (from: 09/04/1997 until: 05/28/2008)
Partners: 
DANPEK, spol. s.r.o. IČO: 17 313 571
Hydinárska 8
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/10/2000 until: 11/24/2004)
Peter Bosák
Malé Tržisko 1143/9
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
Peter Bosák
Malé Tržisko 1143/9
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Chovan
L. Svobodu 1495/8
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
Ing. Jozef Chovan
1. mája 1164/1
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Ján Ivanič
Mierová 5/33
Žarnovica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
Ing. Ján Ivanič
Mierová 5/33
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Ivanič
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Jozef Chovan
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Peter Bosák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Ing. Ján Ivanič
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
Ing. Jozef Chovan
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
Peter Bosák
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 08/09/2000)
DANPEK, spol. s.r.o.
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 08/10/2000 until: 11/24/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/10/2000 until: 05/28/2008)
konatelia
  (from: 09/08/1995 until: 08/09/2000)
Peter Bosák
Malé Tržisko 1143/9
Banská Štiavnica
  (from: 09/08/1995 until: 08/09/2000)
Ing. Jozef Chovan
L. Svobodu 1495/8
Banská Štiavnica
  (from: 09/08/1995 until: 08/09/2000)
Ing. Ján Ivanič
Mierová 5/33
Žarnovica
  (from: 09/08/1995 until: 08/09/2000)
Jozef Mertl
Vyšehradská 33
Bratislava
  (from: 08/10/2000 until: 12/12/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 08/10/2000 until: 05/28/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Pri obchodných prípadoch nad 50 000,- Sk dvaja spoločne.
  (from: 09/08/1995 until: 08/09/2000)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 05/28/2008)
102 000 Sk
  (from: 09/08/1995 until: 11/29/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36Exre/1368/2005, Sro 22235/B zo dňa 25.2.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.3.2008 bola zrušená obchodná spoločnosť NABYMEX s.r.o., Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava, IČO : 31 635 962 bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NABYMEX s.r.o., Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava, IČO : 31 635 962, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 22235/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 05/29/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 25.08.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 7869
  (from: 09/08/1995 until: 05/28/2008)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.8.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/04/1997 until: 05/28/2008)
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 18.07.1998, bol schválený Dodatok č . 3 k Spoločenskej zmluve, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/30/1998 until: 05/28/2008)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.6.2000 bola Dodatkom schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/10/2000 until: 05/28/2008)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov, a zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2000.
  (from: 08/10/2000 until: 05/28/2008)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2000.
  (from: 09/13/2000 until: 05/28/2008)
Oznámenie o odstúpení Jozefa Mertla z funkcie konateľa zo dňa 30.11.00.
  (from: 12/13/2000 until: 05/28/2008)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. ZPZ 5584/2000 zo dňa 17.08.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2000 bola z obchodného registra vymazaná obchodná spolčnosť DANPEX, spol. s r.o., Hydinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 17 313 371.
  (from: 11/25/2004 until: 05/28/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 06.09.2007, č.k. 36Exre/1368/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiaden obchodný majetok.
  (from: 10/26/2007 until: 05/28/2008)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person