Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  19/B

Business name: 
Ing. Dušan Chrenko - REMONT
  (from: 11/24/1993 until: 09/30/2021)
REMONT
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
Place of business: 
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
  (from: 11/24/1993 until: 09/30/2021)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Dušan Chrenko
  (from: 06/07/1990 until: 09/30/2021)
Place of residence: 
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
  (from: 11/24/1993 until: 09/30/2021)
Identification number (IČO): 
11 687 215
  (from: 06/07/1990)
Date of entry: 
06/07/1990
  (from: 06/07/1990)
Date of deletion: 
09/30/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 06/07/1990)
Objects of the company: 
rekonštrukčné a montážne práce rôznych technologických zariadení a strojov + opravy, uvedenie strojov do prevádzky, zabezpečovanie servisu.
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do 18.12.1991
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
stavebné práce, stavba, rekonštrukcia a opravy budov prostredníctvom Ing. Karola Šmotláka nar. 24.8.1957, bytom Bratislava, Jeremenkova 20
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
nákup a predaj výrobkov rastlinnej a živočíšnej produkcie, výrobkov pridruženej výroby v poľnohospodárstve, výrobkov priemyslu v zmysle príslušných hygienických a veterinárskych predpisov
  (from: 06/07/1990 until: 11/23/1993)
nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s obobitným povolením/
  (from: 11/24/1993 until: 09/30/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 06/07/1990 until: 09/30/2021)
Ing. Dušan Chrenko
Sadmelijská 5
Bratislava
  (from: 06/07/1990 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti v súľade s ust. § 29 Zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnon podnikaní občanov bolo udelené Miestnym národným výborom Bratislava - Rača, dňa 28. 4. 1990 pod zn. 255/3-567/90 podľa ustanovení § 1 a § 4 nar. vlády SSr č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a § 46 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm. 54
  (from: 06/07/1990 until: 09/30/2021)
Živnostenský list vydal Obvodným úradom Bra- tislava 3 č.j. Žo 5032/1993/Pá dňa 7. 5. 1993 Stary spis: Firm. 54
  (from: 11/24/1993 until: 09/30/2021)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person