Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  309/R

Business name: 
ENVItech, s.r.o.
  (from: 01/22/2004)
Registered seat: 
Janka Kráľa 16
Trenčín 911 01
  (from: 09/27/1994)
Identification number (IČO): 
31 413 498
  (from: 05/12/1992)
Date of entry: 
05/12/1992
  (from: 05/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1992)
Objects of the company: 
Spracovanie dát a komplexnej činnosti súvisiacej s počítačovou technikou.
  (from: 05/12/1992)
Poradenská služba ohľadom el. zariadení na spracovanie dát.
  (from: 05/12/1992)
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
  (from: 05/12/1992)
Dodávky a poradenská služba ohľadom programov na spracovanie dát.
  (from: 05/12/1992)
Automatizované spracovanie dát.
  (from: 05/12/1992)
Databanky.
  (from: 05/12/1992)
Údržba a opravy kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát.
  (from: 05/12/1992)
Elektroinštalácie.
  (from: 05/12/1992)
Sprostredkovanie obchodu.
  (from: 05/12/1992)
Výroba iného el. vybavenia.
  (from: 05/12/1992)
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
  (from: 05/12/1992)
Výroba počítačov a prístrojov a zariadení na spracovanie dát.
  (from: 05/12/1992)
Výroba a montáž zariadení spotrebnej elektrotechniky.
  (from: 05/12/1992)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 09/27/1994)
výroba, inštalácia, údržba a opravy elektrických strojov a zariadení
  (from: 09/27/1994)
meranie emisií a imisií, meranie čistoty ovzdušia /s výnimkou úradného merania/
  (from: 08/26/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/26/1998)
pomocné stavebné práce
  (from: 08/26/1998)
pomocné búracie práce
  (from: 08/26/1998)
výroba elektrických rozvádzačov
  (from: 08/26/1998)
prevádzkovanie prístrojov, zariadení a nástrojov na fyzikálne a chemické rozbory
  (from: 12/28/2004)
technické testovanie a analýzy v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
výroba ekologicko-technologických zariadení
  (from: 12/28/2004)
diskontinuálne oprávnené merania hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené limitné hodnoty znečistenia vonkajšieho ovzdušia pre vybrané plynné znečisťujúce látky (imisie)
  (from: 12/28/2004)
výroba komunikačných zariadení
  (from: 05/16/2011)
počítačové služby
  (from: 05/16/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/16/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/16/2011)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 05/16/2011)
hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (from: 05/16/2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/24/2020)
Partners: 
Ing. Vladimír Adamec
209
Ruskovce 956 54
Slovak Republic
  (from: 05/11/2005)
Ing. Radoslav Bernát
754
Trenčianska Turná 913 21
Slovak Republic
  (from: 08/20/2005)
Ing. Zdeněk Grepl
Svatokopecká 944
Veľká Bystřice 783 53
Czech Republic
  (from: 05/01/2021)
Ing. Karol Hrdina
A. Lišku 43/8
Zamarovce 911 05
Slovak Republic
  (from: 05/11/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Adamec
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 01/28/2010)
Ing. Radoslav Bernát
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 01/28/2010)
Ing. Zdeněk Grepl
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 05/01/2021)
Ing. Karol Hrdina
Amount of investment: 8 299 EUR Paid up: 8 299 EUR
  (from: 01/28/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/27/1994)
Ing. Radoslav Bernát
754
Trenčianska Turná 913 21
From: 08/19/1996
  (from: 08/20/2005)
Ing. Karol Hrdina
A. Lišku 43/8
Zamarovce 911 05
From: 09/27/1994
  (from: 11/13/2004)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 09/27/1994)
Capital: 
33 196 EUR Paid up: 33 196 EUR
  (from: 01/28/2010)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 08.04.1992 bola zmenená dodatkom zo dňa 29.03.1994. Stary spis: S.r.o. 1745
  (from: 09/27/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve schválený na valnom zhromaždení dňa 5.6.1998.
  (from: 08/26/1998)
Valné zhromaždenie dňa 10.4.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 3.
  (from: 05/31/2002)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person