Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2543/B

Business name: 
GTS Slovakia, s. r. o.
  (from: 05/25/2012)
GTS Slovakia, a. s.
  (from: 01/20/2009 until: 05/24/2012)
GTS Nextra, a.s.
  (from: 02/07/2006 until: 01/19/2009)
Telenor Networks, a.s.
  (from: 08/01/2002 until: 02/06/2006)
TELENOR TELECOM,a.s.
  (from: 08/17/2001 until: 07/31/2002)
NEXTRA WIRELESS, a.s.
  (from: 03/05/2001 until: 08/16/2001)
JOLO, a.s.
  (from: 09/14/2000 until: 03/04/2001)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 04/16/2008)
Prievozská 2/A
Bratislava 824 99
  (from: 02/04/2005 until: 04/15/2008)
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 03/05/2001 until: 02/03/2005)
Špitálska 25
Bratislava 811 08
  (from: 09/14/2000 until: 03/04/2001)
Identification number (IČO): 
35 795 662
  (from: 09/14/2000)
Date of entry: 
09/14/2000
  (from: 09/14/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/25/2012)
Joint-stock company
  (from: 09/14/2000 until: 05/24/2012)
Objects of the company: 
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/17/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/17/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/17/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/17/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/17/2001)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA / Fixed Wireless, Access /, v stanovenom úseku pásma 26 GHz a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete, podľa licencie č. 5471/2001 vydanej Telekomunikačných úradom Slovenskej republiky dňa 16.7.2001.
  (from: 08/17/2001)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení
  (from: 06/30/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/30/2006)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 06/30/2006)
prenájom telkomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/30/2006)
marketing
  (from: 06/30/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/30/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  (from: 06/30/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
  (from: 06/30/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
zriaďovať a prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pre širokopásmový prenos dát
  (from: 06/30/2006)
montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov
  (from: 06/30/2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
predaj software na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/30/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (from: 06/30/2006)
finančný leasing
  (from: 06/30/2006)
poskytovať telekomunikačnú dátovú službu - hlas prostredníctvom siete internet, prenos dát, prenájom telekomunikačných okruhov
  (from: 06/30/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 06/30/2006)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/30/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie telekomunikačnej služby - prenájom telekomunikačných okruhov
  (from: 06/30/2006)
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
  (from: 06/30/2006)
výroba, rozmnožovanie a náhrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 06/30/2006)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 06/30/2006)
priaskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/30/2006)
poskytovanie telekomunikačnej služby: prenos dát /frame relay/
  (from: 06/30/2006)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access), vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, poskytovanie tejto siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom tejto siete podľa povolenia č. 9510721013 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 03.08.2005
  (from: 03/17/2007)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby AUDIOTEX
  (from: 03/17/2007)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (from: 03/17/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/17/2001 until: 06/29/2006)
prieskum trhu
  (from: 08/17/2001 until: 06/29/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
prieskum trhu
  (from: 09/14/2000 until: 08/16/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/17/2001 until: 06/29/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 08/17/2001 until: 06/29/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/25/2012)
Managing board
  (from: 09/14/2000 until: 05/24/2012)
Ing. Marek Kottman - člen
Homolova 4
Bratislava 841 02
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Ing. Stanislav Molčan - predseda
Na Pasienku 1662/122
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Mgr. Juraj Ďurov - člen
Ovocinárska 115
Nitra 949 11
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Ing. Branislav Brezovič - predseda
Hany Meličkovej 17
Bratislava 841 05
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 01/05/2007)
Ing. Branislav Brezovič - predseda
Hany Meličkovej 17
Bratislava 841 05
From: 01/30/2006 Until: 12/15/2006
  (from: 01/06/2007 until: 01/05/2007)
Ing. Vladimír Budiač - člen predstavenstva
Haanova 13
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 03/04/2001)
Peter Gabriž - člen predstavenstva
Arménska 8
Bratislava
  (from: 03/05/2001 until: 04/22/2003)
Peter Gabriž - člen predstavenstva
Arménska 8
Bratislava 821 07
From: 02/26/2001
  (from: 04/23/2003 until: 08/03/2004)
Peter Gabriž - člen predstavenstva
Arménska 8
Bratislava 821 07
From: 02/26/2001 Until: 07/19/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Boris Jakeš - predseda predstavenstva
Športová 249/3
Brezová pod Bradlom
  (from: 09/14/2000 until: 03/04/2001)
Ing. Martina Kubíková - člen predstavenstva
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
  (from: 08/17/2001 until: 02/24/2002)
Ing. Ivan Leščák - člen
Ladzianskeho 2710/10
Bratislava 831 01
From: 01/30/2006
  (from: 07/25/2008 until: 08/10/2011)
Ing. Ivan Leščák - člen
Ladzianskeho 2710/10
Bratislava 831 01
From: 01/30/2006 Until: 08/01/2011
  (from: 08/11/2011 until: 08/10/2011)
Ing. Ivan Leščák - člen
Ladzianskeho 2710/20
Bratislava 831 01
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 07/24/2008)
Ing. Jana Mihálová - člen predstavenstva
6
Zubák
  (from: 09/14/2000 until: 03/04/2001)
Ing. Stanislav Molčan - predseda
Karpatské námestie 21
Bratislava 831 06
From: 12/15/2006
  (from: 01/06/2007 until: 05/17/2007)
Kim Erik Schliekelmann - predseda predstavenstva
Holensgate 15
Larvik 3260
Nórske kráľovstvo
From: 07/19/2004
  (from: 08/04/2004 until: 02/06/2006)
Kim Erik Schliekelmann - predseda predstavenstva
Holensgate 15
Larvik 3260
Nórske kráľovstvo
From: 07/19/2004 Until: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. Marek Kottman - člen
Homolova 4
Bratislava 841 02
From: 01/30/2006 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Ing. Stanislav Molčan - predseda
Na Pasienku 1662/122
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/15/2006 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Mgr. Juraj Ďurov - člen
Ovocinárska 115
Nitra 949 11
From: 08/01/2011 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Ing. Marek Kottman - člen
Homolova 4
Bratislava 841 02
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 05/24/2012)
Ing. Stanislav Molčan - predseda
Na Pasienku 1662/122
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/15/2006
  (from: 05/18/2007 until: 05/24/2012)
Mgr. Juraj Ďurov - člen
Ovocinárska 115
Nitra 949 11
From: 08/01/2011
  (from: 08/11/2011 until: 05/24/2012)
Tore Morten Olsen - člen predstavenstva
Ragna, Nielsens W7
0592 Oslo
Nórsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 224
Bratislava
  (from: 03/05/2001 until: 08/16/2001)
Tore Morten Olsen - predseda predstavenstva
Ragna, Nielsens W7
0592 Oslo
Nórsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 224
Bratislava
  (from: 08/17/2001 until: 04/22/2003)
Tore Morten Olsen - predseda predstavenstva
Ragna, Nielsens W7
0592 Oslo
Nórsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 224
Bratislava 841 04
From: 02/26/2001
  (from: 04/23/2003 until: 08/03/2004)
Tore Morten Olsen - predseda predstavenstva
Ragna, Nielsens W7
0592 Oslo
Nórsko
residence in the Slovak Republic :
Staré Grunty 224
Bratislava 841 04
From: 02/26/2001 Until: 07/19/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Kim-Erik Schliekelmann - člen predstavenstva
Hoelensgate 15
Larvik 3260
Nórsko
From: 01/25/2002 Until: 07/19/2004
  (from: 08/04/2004 until: 08/03/2004)
Kim-Erik Schliekelmann - člen predstavenstva
Hoelensgate 15
Larvik 3260
Nórsko
From: 01/25/2002
  (from: 02/25/2002 until: 08/03/2004)
Dag Ole Storrosten - predseda predstavenstva
Paul Smeltersvei 16
N-1349 Rykkinn
Nórsko
residence in the Slovak Republic :
Dobrovičova 126/3
Bratislava
  (from: 03/05/2001 until: 08/16/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/25/2012)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia prestavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, k menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/27/2007 until: 05/24/2012)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva.
  (from: 02/07/2006 until: 01/26/2007)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/14/2000 until: 02/06/2006)
Capital: 
26 503 443,03 EUR Paid up: 26 503 443,03 EUR
  (from: 05/25/2012)
26 503 443,03 EUR Paid up: 26 503 443,03 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 05/24/2012)
798 537 000 Sk Paid up: 798 537 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 01/19/2009)
1 008 537 000 Sk Paid up: 1 008 537 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 12/27/2006)
389 400 000 Sk Paid up: 389 400 000 Sk
  (from: 01/27/2003 until: 06/29/2006)
310 000 000 Sk Paid up: 310 000 000 Sk
  (from: 08/01/2002 until: 01/26/2003)
210 000 000 Sk Paid up: 210 000 000 Sk
  (from: 06/05/2002 until: 07/31/2002)
51 000 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 06/04/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 09/14/2000 until: 12/19/2001)
Shares: 
Number of shares: 798537
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 05/24/2012)
Number of shares: 798537
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 01/19/2009)
Number of shares: 1008537
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 12/27/2006)
Number of shares: 3894
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/27/2003 until: 06/29/2006)
Number of shares: 3100
Druh: kmeňové akcie, na meno
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2002 until: 01/26/2003)
Number of shares: 2100
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/05/2002 until: 07/31/2002)
Number of shares: 510
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/20/2001 until: 06/04/2002)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/14/2000 until: 12/19/2001)
Stockholder: 
TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS, reg. č.: 976 967 631
Snaoyveien 30, Fornebu 1331
Baerum 0219
Nórsko
  (from: 01/27/2003 until: 10/11/2004)
GTS Central European Holding B.V.
Locatellikade 1
Amsterdam 1076AZ
Holandské kráľovstvo
  (from: 07/25/2008 until: 05/24/2012)
GTS Central European Holding B.V.
Professor J.H. Bavincklaan 7
AT Amstelveen 1183
Holandské kráľovstvo
  (from: 02/07/2006 until: 07/24/2008)
TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS, reg. č.: 976 967 631
Snaroyveien 30, Fornebu 1331
Baerum 0219
Nórsko
  (from: 10/12/2004 until: 02/06/2006)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Eliáš
Ľudovíta Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Ing. Ivan Leščák
Ladzianskeho 2710/10
Bratislava 831 01
From: 08/04/2011 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Ing. Vladimír Benčík - člen dozornej rady
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 05/09/2001)
Mgr. Petra Pírová - predseda dozornej rady
Láb
  (from: 09/14/2000 until: 05/09/2001)
Ing. Milan Rusnák
U parku 730
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 07/24/2008)
Ing. Milan Rusnák
U parku 730
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 01/30/2006 Until: 06/26/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Ivan Šátek - člen dozornej rady
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 05/09/2001)
Ing. Juraj Eliáš
Ľudovíta Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
From: 06/30/2008 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Ing. Ivan Leščák
Ladzianskeho 2710/10
Bratislava 831 01
From: 08/04/2011 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Ing. Juraj Eliáš
Ľudovíta Fullu 3140/9
Bratislava 841 05
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 05/24/2012)
Ing. Ivan Leščák
Ladzianskeho 2710/10
Bratislava 831 01
From: 08/04/2011
  (from: 08/11/2011 until: 05/24/2012)
Gerald John Grace
Castleloyd
Oola, Limerick
Írsko
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Rafal Ciecwierz
Przy Parku 90
Lipkow
Poľská republika
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Danny Bottoms
Valley Springs Rd 2734
Powhatan VA 231 39
Spojené štáty americké
From: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012)
Odd-Egil Aasen - predseda dozornej rady
Sandakerveien 42A
0473 Oslo
Nórsko
  (from: 05/10/2001 until: 04/22/2003)
Odd-Egil Aasen - predseda dozornej rady
Sandakerveien 42A
0473 Oslo
Nórsko
From: 04/10/2001
  (from: 04/23/2003 until: 02/06/2006)
Odd-Egil Aasen - predseda dozornej rady
Sandakerveien 42A
0473 Oslo
Nórsko
From: 04/10/2001 Until: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Imre Fazakas
Gyöngyvirág u. 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 07/24/2008)
Imre Fazakas
Gyöngyvirág u. 18
Budakeszi 2092
Maďarská republika
From: 01/30/2006 Until: 04/28/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Stein Gustavsen - člen dozornej rady
Frysjaveien 65B
0883 Oslo
Nórsko
From: 04/10/2001 Until: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Stein Gustavsen - člen dozornej rady
Frysjaveien 65B
0883 Oslo
Nórsko
From: 04/10/2001
  (from: 04/23/2003 until: 02/06/2006)
Stein Gustavsen - člen dozornej rady
Frysjaveien 65B
0883 Oslo
Nórsko
  (from: 05/10/2001 until: 04/22/2003)
Harald Krohg - člen dozornej rady
Fiolveien 10
1352 Kolsäs
Nórsko
  (from: 05/10/2001 until: 04/22/2003)
Harald Krohg - člen dozornej rady
Fiolveien 10
Kolsäa 1352
Nórsko
From: 04/10/2001
  (from: 04/23/2003 until: 02/06/2006)
Harald Krohg - člen dozornej rady
Fiolveien 10
Kolsäa 1352
Nórsko
From: 04/10/2001 Until: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Tamás György Polgár
Áldás u. 13
Budapest
Maďarská republika
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 07/24/2008)
Tamás György Polgár
Áldás u. 13
Budapest
Maďarská republika
From: 01/30/2006 Until: 04/28/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Adam Sawicki
ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9a/18
Varšava
Poľská republika
From: 06/26/2008
  (from: 07/25/2008 until: 01/10/2012)
Adam Sawicki
ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9a/18
Varšava
Poľská republika
From: 06/26/2008 Until: 12/31/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Gerald John Grace
Castleloyd
Oola, Limerick
Írsko
From: 01/30/2006 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Rafal Ciecwierz
Przy Parku 90
Lipkow
Poľská republika
From: 06/26/2008 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Danny Bottoms
Valley Springs Rd 2734
Powhatan VA 231 39
Spojené štáty americké
From: 08/01/2011 Until: 05/25/2012
  (from: 05/25/2012 until: 05/24/2012)
Gerald John Grace
Castleloyd
Oola, Limerick
Írsko
From: 01/30/2006
  (from: 02/07/2006 until: 05/24/2012)
Rafal Ciecwierz
Przy Parku 90
Lipkow
Poľská republika
From: 06/26/2008
  (from: 07/25/2008 until: 05/24/2012)
Danny Bottoms
Valley Springs Rd 2734
Powhatan VA 231 39
Spojené štáty americké
From: 08/01/2011
  (from: 08/11/2011 until: 05/24/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 9.8.2000 do notárskej zápisnice č. N 289/00, Nz 288/00 v zmysle §§ 56-75 a §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 09/14/2000)
Notárska zápisnica N 114/2001, Nz 114/2001 zo dňa 26.2.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia, s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.2.2001.
  (from: 03/05/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10.4.2001.
  (from: 05/10/2001)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.8.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 538/01, Nz 538/01 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.8.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného NEXTRA WIRELESS, a.s.na nové TELENOR TELECOM, a.s.
  (from: 08/17/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 838/01, Nz 838/01 napísanej dňa 17.12.2001 notárom JUDr. Polakovičovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene predstavenstva zo dňa 25. 1. 2002. Deň vzniku funkcie člena predsta- venstva: Kim-Erik Schliekelmann - 25. 1. 2002.
  (from: 02/25/2002)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 200/2002, Nz 200/2002. Jediný akcionár: TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS Universitesgt 2, 0164 Oslo, Nórsko.
  (from: 06/05/2002)
Jediný akcionár: TELENOR TELECOM SOLITIONS AS Universitesgt 2, 0164 Oslo, Nórsko Notárska zápisnica č. N 495/2002, Nz 495/2002 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného TELENOR TELECOMS, a.s. na nové Telenor Networks, a.s. s účinnosťou k 1.8.2002.
  (from: 08/01/2002)
Notárska zápisnica N 835/02, Nz 835/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania o zmene stanov.
  (from: 01/27/2003)
Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Tore Morten Olsen - 9.8.2001. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Odd-Egil Aasen - 11.4.2001.
  (from: 04/23/2003)
Notárska zápisnica č.N 326/2004, Nz 58 969/2004 zo dňa 19.07.2004.
  (from: 08/04/2004)
Notárska zápisnica č. N 34/2005, Nz 3429/2005, NCR1s 3361/2005 zo dňa 26.01.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/04/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti GTS Nextra, a.s. zo dňa 13.06.2006 o zlúčení so spoločnosťami QUADIA DCT a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 758 732, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2001//B, Nextra s.r.o., Mlynské Nivy 43, 824 71 Bratislava, IČO: 35 754 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 18007/B, Aliatel Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 826 568, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25555/B, GTS Slovakia s.r.o., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31 366 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6505/B ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 384/2006, Nz 23236/2006, NCRls 23161/2006 JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 13.06.2006. Spoločnosť GTS Nextra, a.s. je právnym nástupcom spoločností QUADIA DCT a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 758 732, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2001//B, Nextra s.r.o., Mlynské Nivy 43, 824 71 Bratislava, IČO: 35 754 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 18007/B, Aliatel Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 826 568, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25555/B, GTS Slovakia s.r.o., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31 366 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6505/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 06/30/2006)
Notárska zápisnica N 52/2007, Nz 2880/2007, NCRls 2889/2007 zo dňa 23.1.2007.
  (from: 01/27/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 878/2006, Nz 58455/2006, NCRls 58137/2006 zo dňa 22.12.2006.
  (from: 03/17/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 258/2008 Nz 13891/2008 zo dňa 03.04.2008.
  (from: 04/16/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.6.2008.
  (from: 07/25/2008)
Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 441/2009 zo dňa 12.01.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/20/2009)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2075/2010, Nz 57653/2010 zo dňa 20.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť GTS Slovakia, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Dial Telecom, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 853 429.
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1192/2011, Nz 27680/2011, NCRls 28327/2011 zo dňa 28.07.2011. Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti konaných dňa 04.08.2011.
  (from: 08/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.12.2011.
  (from: 01/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti GTS Slovakia, a. s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísanej v Obchodnom regostri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2543/B vo forme notárskej zápisnice N 324/2012, Nz 17251/2012, NCR1s 17625/2012 zo dňa 16.05.2012 o zmene právnej formy spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 05/25/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2011 until: 05/24/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Aliatel Slovakia, s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 06/30/2006 until: 05/24/2012)
Dial Telecom, a. s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 01/01/2011 until: 05/24/2012)
GTS Slovakia s.r.o.
Líščie údolie 5
Bratislava 841 04
  (from: 06/30/2006 until: 05/24/2012)
Nextra s.r.o.
Mlynské Nivy 43
Bratislava 824 71
  (from: 06/30/2006 until: 05/24/2012)
QUADIA DCT a.s.
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 06/30/2006 until: 05/24/2012)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person