Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  36695/N

Business name: 
3 on, s.r.o.
  (from: 12/06/2011 until: 05/12/2014)
Registered seat: 
126
Maňa, Malá Maňa 941 45
  (from: 12/10/2013 until: 05/12/2014)
Identification number (IČO): 
46 460 306
  (from: 12/06/2011)
Date of entry: 
12/06/2011
  (from: 12/06/2011)
Person dissolved from: 
10. 4. 2014
  (from: 05/13/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/13/2014)
Date of deletion: 
05/13/2014
  (from: 05/13/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/13/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/06/2011)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 12/06/2011 until: 05/12/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.04.2014 o zrušení spoločnosti 3 on, s.r.o., so sídlom Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 46 460 306 ku dňu 10.04.2014 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou SAFI s.r.o., so sídlom Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 35 939 559 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16741/N. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29875/N sa v y m a z á v a dňom 13.05.2014 obchodná spoločnosť 3 on, s. r.o., IČO: 46 460 306, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SAFI s.r.o., IČO: 35 939 559 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16741/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 10.04.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 478/2014 Nz 13900/2014 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 13.05.2014.
  (from: 05/13/2014)
Legal successor: 
SAFI s.r.o. 35 939 559 ,
Malá Maňa
126
  (from: 05/13/2014)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person