Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61723/L

Business name: 
Ateliér FS, s.r.o.
  (from: 01/22/2014)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 106
Vyšný Kubín 026 01
  (from: 01/22/2014)
Identification number (IČO): 
47 613 076
  (from: 01/22/2014)
Date of entry: 
01/22/2014
  (from: 01/22/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/2014)
Objects of the company: 
Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Pozemné stavby podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý je oprávnený na: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 01/22/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/22/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/22/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/22/2014)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/22/2014)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/22/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/22/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/22/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/22/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/22/2014)
Administratívne služby
  (from: 01/22/2014)
Partners: 
MUDr. Jozef Tholt
Hviezdoslavova 106
Vyšný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 10/04/2022)
MUDr. Jozef Tholt
Hviezdoslavova 106
Vyšný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 01/22/2014 until: 10/03/2022)
Contribution of each member: 
MUDr. Jozef Tholt
( peňažný vklad )
  (from: 01/22/2014 until: 10/03/2022)
MUDr. Jozef Tholt
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/04/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/2014)
MUDr. Jozef Tholt
Hviezdoslavova 106
Vyšný Kubín 026 01
From: 01/22/2014
  (from: 01/22/2014)
Ing. Václav First
SNP 1201/26
Dolný Kubín 026 01
From: 01/22/2014
  (from: 01/22/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 01/22/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/22/2014)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person