Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2555/B

Business name: 
Poľnonákup Levice, a.s.
  (from: 09/28/2000 until: 06/04/2001)
Registered seat: 
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 09/28/2000 until: 06/04/2001)
Identification number (IČO): 
35 796 472
  (from: 09/28/2000)
Date of entry: 
09/28/2000
  (from: 09/28/2000)
Date of deletion: 
06/05/2001
  (from: 06/05/2001)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 06/05/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/2000)
Capital: 
13 800 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 06/04/2001)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 137/01 zo dňa 21.5.2001 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie v zmysle § 68 Zák. č. 513/91 Zb. a jej rozdelenia v zmysle § 69 Zák. č. 513/91 Zb. na dve spoločnosti MRAZTECH, a.s., Bratislava, Zahrádnícka 27, a Poľnonákup L, a.s., Záhradnícka 27, ktoré preberajú na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti v zmysle § 69 ods. 4, Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom Poľnonákup Levice, a.s. so sídlom Bratislava, Záhradnícka 27, IČO: 65 796 472 z obchodného registra.
  (from: 06/05/2001)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person