Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  96579/B

Business name: 
AT PRIMA, s. r. o.
  (from: 03/29/2014)
Registered seat: 
Panónska cesta 21
Bratislava 851 04
  (from: 03/29/2014)
Identification number (IČO): 
47 400 854
  (from: 01/25/2014)
Date of entry: 
01/25/2014
  (from: 01/25/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/25/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/25/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/25/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/25/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/25/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/25/2014)
prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/25/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/25/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/25/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/25/2014)
Partners: 
Santiago Pardo Jimenez
Klincová 16637/37C
Bratislava - Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 01/25/2014)
Ing. Bibiána Čierna
Klincová 37C
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 03/29/2014)
Contribution of each member: 
Santiago Pardo Jimenez
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 03/29/2014)
Ing. Bibiána Čierna
Amount of investment: 12 500 EUR Paid up: 12 500 EUR
  (from: 03/29/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/25/2014)
Santiago Pardo Jiménez
Klincová 16637/37C
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 01/25/2014
  (from: 06/29/2017)
Ing. Bibiána Bukovská
Klincová 37C
Bratislava 821 08
From: 03/19/2014
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/25/2014)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/29/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/10/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 02.01.2017, č. k. 8K/55/2016 - 261, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AT PRIMA, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 21, 851 01 Bratislava. Do funkcie správcu bol ustanovený I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,Plynárenská1, 821 09 Bratislava,značka správcu S1818.
  (from: 06/20/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Polomský
Hlohová 10
Bratislava 821 07
From: 07/04/2017
  (from: 06/20/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.8.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/25/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného Shana SR, s. r. o. na nové AT PRIMA, s. r. o.
  (from: 03/29/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 22.06.2017, č.k. 8K/55/2016 - 417, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2017, súd ustanovuje do fukncie správcu: JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava.
  (from: 08/17/2017)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 02.01.2017, č. k. 8K/55/2016 - 261, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AT PRIMA, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 21, 851 01 Bratislava. Do funkcie správcu bol ustanovený I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie k.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S1818, funkcia správcu zanikla 04.07.2017 odvolaním a bol ustanovený nový správca JUDr. Ján Polomský, Hlohová10, 821 07 Bratislava, zn. správcuS1383.
  (from: 06/20/2018)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person