Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2582/B

Business name: 
AXA Slovensko a.s.
  (from: 03/15/2007 until: 12/31/2007)
Winterthur Slovensko a.s.
  (from: 01/01/2006 until: 03/14/2007)
CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS SLOVENSKO a.s.
  (from: 11/04/2002 until: 12/31/2005)
SYNERGY, a.s.
  (from: 10/24/2000 until: 11/03/2002)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/28/2005 until: 12/31/2007)
Ul.29. augusta 23
Bratislava 811 09
  (from: 02/08/2002 until: 07/27/2005)
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 10/24/2000 until: 02/07/2002)
Identification number (IČO): 
35 798 831
  (from: 10/24/2000)
Date of entry: 
10/24/2000
  (from: 10/24/2000)
Date of deletion: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/24/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
reklamná činnosť
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
leasingová činnosť
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
prenájom automobilov
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
prevádzkovanie autopožičovne
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/23/2002 until: 12/31/2007)
Managing board
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Managing board
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
Managing board
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Ing. Rudolf Adam - člen predstavenstva
Röntgenova 10
Bratislava 851 01
From: 03/04/2002 Until: 09/11/2002
  (from: 05/30/2002 until: 09/22/2002)
Michal Benák - člen predstavenstva
Fedákova 34
Bratislava 841 02
Until: 09/11/2002
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Ing. Michal Benák - člen predstavenstva
Fedákova 34
Bratislava 841 02
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 02/27/2007)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 09/09/2004 Until: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Ing. Boris Masloviec
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 12/09/2005)
Ing. Boris Masloviec
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 09/11/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Peter Nagy - člen predstavenstva
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
  (from: 02/08/2002 until: 05/29/2002)
Ing. Peter Nagy - predseda predstavenstva
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Peter Nagy
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 12/09/2005)
Ing. Peter Nagy
Andovská 5
Nové Zámky 940 01
From: 09/11/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
JUDr. Ivan Piterka
Bratislavská 173
Horná Streda
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
JUDr. Ivan Piterka - člen predstavenstva
Bratislavská 173
Horná Streda
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
Ing. Vladimír Potúček - predseda predstavenstva
Palkovičova 11
Bratislava 821 08
From: 04/15/2003
  (from: 11/07/2003 until: 09/20/2004)
Ing. Vladimír Potúček - predseda predstavenstva
Palkovičova 11
Bratislava 821 08
From: 04/15/2003 Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda predstavenstva
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Until: 09/11/2002
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
K. Adlera 7
Bratislava
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Ing. Marcel Schwarz - člen predstavenstva
Narcisová 8
Bratislava 821 01
  (from: 02/08/2002 until: 06/12/2002)
Ing. Peter Socha - člen predstavenstva
Hečkova 16
Bratislava 831 05
From: 05/10/2002
  (from: 06/13/2002 until: 09/22/2002)
Ing. Peter Struhár - predseda predstavenstva
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
Until: 09/11/2002
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Ing. Rudolf Adam
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/31/2007)
Ing. Peter Socha
Hečkova 16
Bratislava 831 05
From: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/31/2007)
Ing. Dušan Doliak - predseda
Kuzmányho 4
Pezinok 902 01
From: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 12/31/2007)
Ing. Petr Žaluda - predseda predstavenstva
Křidlovická 20
Brno 602 00
Česká republika
From: 09/11/2002 Until: 04/15/2003
  (from: 09/23/2002 until: 11/06/2003)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná navonok za Spoločnosť ako jej štatutárny orgán. Za Spoločnosť musia konať aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Písomné dokumenty sú platné, ak sú vedľa obchodného mena spoločnosti podpísaní dvaja členovia, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 09/23/2002 until: 12/31/2007)
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne alebo spolu s ďaľším členom predstavenstva. Ostatní členovia predstavenstva majú právo samostatne konať a podpisovať za spoločnosť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúci členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť samostatne koná a samostatne podpisuje len predseda predstavenstva, ostatní členovia predstavenstva konajú za spoločnosť a podpisujú za spoločnosť vždy spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Capital: 
676 800 000 Sk Paid up: 676 800 000 Sk
  (from: 02/03/2006 until: 12/31/2007)
617 800 000 Sk Paid up: 617 800 000 Sk
  (from: 07/28/2005 until: 02/02/2006)
522 800 000 Sk Paid up: 522 800 000 Sk
  (from: 06/08/2005 until: 07/27/2005)
473 000 000 Sk Paid up: 473 000 000 Sk
  (from: 11/07/2003 until: 06/07/2005)
323 000 000 Sk Paid up: 323 000 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 11/06/2003)
80 000 000 Sk
  (from: 07/18/2001 until: 09/22/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Shares: 
Number of shares: 6768
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, len na základe súhlasu dozornej rady.
  (from: 02/03/2006 until: 12/31/2007)
Number of shares: 6178
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, len na základe súhlasu dozornej rady.
  (from: 07/28/2005 until: 02/02/2006)
Number of shares: 5228
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, len na základe súhlasu dozornej rady.
  (from: 06/08/2005 until: 07/27/2005)
Number of shares: 4730
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, len na základe súhlasu dozornej rady.
  (from: 09/21/2004 until: 06/07/2005)
Number of shares: 4730
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/07/2003 until: 09/20/2004)
Number of shares: 3230
Druh: na meno, kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 11/06/2003)
Number of shares: 800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/15/2001 until: 09/22/2002)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/18/2001 until: 08/14/2001)
Number of shares: 790
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/18/2001 until: 08/14/2001)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Stockholder: 
Winterthur Life
General Guisan-Strasse 40
Winterthur 8400
Švajčiarska konfederácia
  (from: 06/28/2007 until: 12/31/2007)
Supervisory board: 
Ing. Bruno Bezák
Nám. 1. mája 2
Bratislava 811 06
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
JUDr. Mária Ďuračinská
Plachého 27
Bratislava 841 02
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
JUDr. Daniel Futej
Mošovského 21
Bratislava 811 03
  (from: 07/18/2001 until: 02/07/2002)
JUDr. Daniel Futej - člen dozornej rady
Mošovského 21
Bratislava 811 03
  (from: 02/08/2002 until: 05/29/2002)
Mgr. Adrián Iványi
Krásna 1089
Galanta
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Ing. Branislav Košiba - člen dozornej rady
Wolkrova 31
Bratislava 851 01
From: 03/04/2002 Until: 09/11/2002
  (from: 05/30/2002 until: 09/22/2002)
Mgr. Lehel Patassy
Brančská 11
Bratislava
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 12/09/2005)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 09/11/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Mária Reháková - predseda dozornej rady
Stanekova 21
Bratislava 841 03
Until: 09/11/2002
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Christen Schnor
Godfrey Street 9
SW3 3TA Londýn
Veľká Británia
From: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 02/27/2007)
Christen Schnor
Godfrey Street 9
SW3 3TA Londýn
Veľká Británia
From: 09/09/2004 Until: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Mgr. Vanda Stoláriková
Palackého 20
Bratislava
  (from: 10/24/2000 until: 07/17/2001)
Ing. Peter Struhár
Pri hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 12/09/2005)
Ing. Peter Struhár
Pri hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
From: 09/11/2002 Until: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 12/09/2005)
Ing. Janka Struhárová - člen dozornej rady
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
Until: 09/11/2002
  (from: 02/08/2002 until: 09/22/2002)
Willem Wynaendts
Chemin du Bornalet 12
Epalinges 1066
Švajčiarska konfederácia
From: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 12/31/2007)
Xavier de Bellefon
Avenue de Breteuil 70
Paríž 750 07
Francúzsko
From: 02/20/2007 Until: 08/23/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Xavier de Bellefon
Avenue de Breteuil 70
Paríž 750 07
Francúzsko
From: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 08/28/2007)
Klaus Gottschalk
Katharina Sulzer Platz 2
Winterthur 8400
Švajčiarska konfederácia
From: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 02/27/2007)
Klaus Gottschalk
Katharina Sulzer Platz 2
Winterthur 8400
Švajčiarska konfederácia
From: 11/30/2005 Until: 02/20/2007
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Roland Haas
Fellergraben 36
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
From: 11/30/2005 Until: 06/13/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/27/2007)
Roland Haas
Fellergraben 36
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
From: 11/30/2005
  (from: 12/10/2005 until: 06/27/2007)
Irek Luszczewski
Dzikiej Rozy 24
Jozefoslaw 05-500
Poľská republika
From: 11/05/2003
  (from: 05/31/2004 until: 09/20/2004)
Irek Luszczewski
Dzikiej Rozy 24
Jozefoslaw 05-500
Poľská republika
From: 11/05/2003 Until: 09/09/2004
  (from: 09/21/2004 until: 09/20/2004)
Aidan Sherry
1B Northumberland House 15 Highbury Crescent
Londýn NS1 RS
Veľká Británia
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 05/30/2004)
Jacob Schlawitz - predseda dozornej rady
1 Beaufort Mansions Beaufort Street
Londýn SW35AQ
Veľká Británia
From: 09/11/2002 Until: 04/15/2003
  (from: 09/23/2002 until: 11/06/2003)
Walter Tauchner
Schubertgasse 5/11
Viedeň 109 02
Rakusko
From: 09/11/2002
  (from: 09/23/2002 until: 03/06/2006)
Ing. Peter Žaluda - predseda dozornej rady
Křidlovická 20
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/15/2003
  (from: 11/07/2003 until: 06/07/2005)
Walter Tauchner
Badweg 18
St. Aegyd am Neuwalde A-3193
Rakúsko
From: 09/11/2002
  (from: 03/07/2006 until: 12/31/2007)
Ing. Petr Žaluda - predseda dozornej rady
Křidlovická 20
Brno 602 00
Česká republika
From: 04/15/2003
  (from: 06/08/2005 until: 12/31/2007)
Renaud de Coquereaumont
Chemin du Ruisselet 15
Pully 1009
Švajčiarska konfederácia
From: 06/13/2007
  (from: 06/28/2007 until: 12/31/2007)
James Goad
Rue de l’université 91
Paríž 750 07
Francúzsko
From: 08/23/2007
  (from: 08/29/2007 until: 12/31/2007)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 592/2007, Nz 58621/2007, NCRls 58154/2007 zo dňa 17.12.2007. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRls 58160/2007 zo dňa 17.12.2007 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou AXA Slovensko a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831 a nástupníckou spoločnosťou AXA d.d.s., a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, na základe ktorej sa spoločnosť AXA d.d.s., a. s. stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AXA Slovensko a. s.
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.8.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/24/2000 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. Nz 117/2001 zo dňa 7.3.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 07/18/2001 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 626/01, Nz 595/01 zo dňa 10.8.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.8.2001.
  (from: 08/15/2001 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica N 825/01, Nz 785/01 spísaná dňa 5.10.2001 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou poverenou notárom JUDr. Macákom, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Dodatok k stanovám zo dňa 5.10.2001.
  (from: 02/08/2002 until: 12/31/2007)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2002. Ing. Peter Nagy, deň zániku funkcie : 4.3.2002. JUDr. Daniel Futej, deň zániku funkcie : 4.3.2002.
  (from: 05/30/2002 until: 12/31/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom bol odvolaný a menovaný člen predstavenstva.
  (from: 06/13/2002 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica N 735/02 Nz 686/02 zo dňa 11.9.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/23/2002 until: 12/31/2007)
Zmena stanov schválená dňa 23.10.2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 976/02, Nz 920/02. Zmena obchodného mena z pôvodného SYNERGY, a.s. na CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS SLOVENSKO a.s.
  (from: 11/04/2002 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 39/2003, Nz 28108/2003 zo dňa 15.4.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania na 473 000 000 Sk. Funkcia predsedu predstavenstva Ing. Petra Žaluda a predsedu dozornej rady Jacoba Schlawitza zanikla 15.4.2003.
  (from: 11/07/2003 until: 12/31/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2003.
  (from: 05/31/2004 until: 12/31/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2004. Funkcia predsedu a člena predstavenstva Ing.Vladimíra Potúčka skončila 9.9.2004.
  (from: 09/21/2004 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 145/2005, Nz 133/2005 zo dňa 17.05.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (from: 06/08/2005 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica N 240/2005, Nz 34033/2005, NCRls 33562/2005 napísaná dňa 22.07.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene stanov spoločnosti (zmena sídla, zvýšenie základného imania).
  (from: 07/28/2005 until: 12/31/2007)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 16. 01. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 13/ 2006, NZ 1406/ 2006, NCRIs 1382/ 2006 z 617.800.000,- Sk na 676.800.000,- Sk.
  (from: 02/03/2006 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica N 70/2007, Nz 6714/2007 zo dňa 20.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/28/2007 until: 12/31/2007)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 70/2007, Nz 6714/2007 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena obchodného mena spoločnosti.
  (from: 03/15/2007 until: 12/31/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Legal successor: 
AXA d.d.s., a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2008)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person