Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2590/B

Business name: 
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
  (from: 11/08/2000)
Registered seat: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (from: 07/01/2017)
Identification number (IČO): 
35 799 200
  (from: 11/08/2000)
Date of entry: 
11/08/2000
  (from: 11/08/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/2000)
Objects of the company: 
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia
  (from: 12/11/2008)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov
  (from: 12/03/2008)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení (ďalej len "stavebný úver")
  (from: 12/03/2008)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných a finančných inštitúcií
  (from: 12/03/2008)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení
  (from: 12/03/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (from: 12/03/2008)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery
  (from: 01/17/2009)
poskytovanie platobných služieb
  (from: 03/25/2011)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene
  (from: 01/30/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/08/2000)
Ing. Alexander Frický
Na pekárkach 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2015
  (from: 08/21/2015)
Ing. Radomír Kašiar - predseda
Lipová 19
Viničné pri Pezinku 900 23
From: 05/01/2017
  (from: 05/12/2017)
PhDr. Štefan Demovič - Member of the Board of Directors
Kráľovské údolie 7096/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/24/2022
  (from: 02/15/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/15/2022)
Capital: 
23 899 608 EUR Paid up: 23 899 608 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 1440
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,95 EUR
  (from: 02/14/2009)
Stockholder: 
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/01/2022)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Ebringer
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
From: 03/15/2014
  (from: 05/08/2014)
Mgr. Zuzana Dzuráková
B.Björnsona 139/16
Prievidza 971 01
From: 09/01/2019
  (from: 08/22/2019)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Drotárska cesta 104
Bratislava 811 02
From: 01/08/2020
  (from: 05/21/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.6.2000 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 15.8.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/08/2000)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000.
  (from: 03/16/2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 152/2001, Nz 149/2001 zo dňa 3.5.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/11/2001)
Vyjadrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.1.2001 k zvoleniu nového člena dozornej rady.
  (from: 07/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 559/2001, Nz 543/2001 zo dňa 20.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov v znení dodatku č. 3 k stanovám.
  (from: 12/21/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2002.
  (from: 06/28/2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.8.2002. Nové znenie stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 274/02, Nz 265/02.
  (from: 09/27/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.2003.
  (from: 05/30/2003)
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 23.4.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 543/2003, Nz 43319/03.
  (from: 10/21/2003)
Zápisnica z dozornej rady zo 14.08.2003.
  (from: 12/12/2003)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2004
  (from: 12/07/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 16.06.2006.
  (from: 07/14/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.7.2006.
  (from: 08/08/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2006. Ing. Ján Maxim, člen predstavenstva od 21.9.2005 do 30.9.2006.
  (from: 10/04/2006)
Zápisnica o výsledku opakovanej voľby člena dozornej rady konanej dňa 10.1.2007.
  (from: 02/14/2007)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.04.2007.
  (from: 05/16/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2008.
  (from: 05/07/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2008 vo forme not. zápisnice N 469/2008 Nz 49711/2008
  (from: 12/03/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.9.2009.
  (from: 10/07/2009)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2010.
  (from: 07/09/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.
  (from: 08/01/2010)
Výňatok zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010
  (from: 10/19/2010)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010.
  (from: 11/16/2010)
Zápisnica zo zasadnutia doroznej rady zo dňa 19.01.2011. Zápis zo zasadnutia volebného výboru zo dňa 21.12.2010.
  (from: 01/28/2011)
Notárska zápisnica č. N 787/2012, Nz 24645/2012, NCRls 25178/2012 zo dňa 09.07.2012.
  (from: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2014.
  (from: 05/08/2014)
Notárska zápisnica N 957/2014, Nz 49198/2014, NCRls 50047/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2014.
  (from: 01/30/2015)
Zápis č. 3 zo zasadnutia Volebného výboru ČSOB Stav. Spor. a.s. zo dňa 05.12.2014.
  (from: 02/27/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.02.2017
  (from: 05/12/2017)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person