Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2590/B

Business name: 
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
  (from: 11/08/2000 until: 11/30/2023)
Registered seat: 
Žižkova 11
Bratislava 811 02
  (from: 07/01/2017 until: 11/30/2023)
Radlinského 10
Bratislava 813 23
  (from: 06/11/2001 until: 06/30/2017)
Lehockého 3
Bratislava 812 25
  (from: 11/08/2000 until: 06/10/2001)
Identification number (IČO): 
35 799 200
  (from: 11/08/2000)
Date of entry: 
11/08/2000
  (from: 11/08/2000)
Date of deletion: 
12/01/2023
  (from: 12/01/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/08/2000)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom (ďalej len "stavebný úver")
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
prijímanie vkladov od bánk
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením
  (from: 11/08/2000 until: 12/02/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením
  (from: 04/05/2002 until: 03/24/2011)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, kominálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia
  (from: 09/27/2002 until: 12/10/2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
  (from: 12/03/2008 until: 03/24/2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 03/25/2011 until: 07/31/2012)
obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia
  (from: 12/11/2008 until: 11/30/2023)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení (ďalej len "stavebný úver")
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných a finančných inštitúcií
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery
  (from: 01/17/2009 until: 11/30/2023)
poskytovanie platobných služieb
  (from: 03/25/2011 until: 11/30/2023)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene
  (from: 01/30/2015 until: 11/30/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/08/2000 until: 11/30/2023)
Mgr. Vladimír Cvik
Trnavská 229/51
Pezinok 902 01
From: 08/15/2003
  (from: 12/12/2003 until: 06/16/2006)
Mgr. Vladimír Cvik
Trnavská 229/51
Pezinok 902 01
From: 08/15/2003 Until: 05/19/2006
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Martin Čuba - člen predstavenstva
Paťanka 2617/17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 11/01/2006
  (from: 01/17/2007 until: 01/29/2007)
Ing. Martin Čuba - člen predstavenstva
Paťanka 2617/17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 12/01/2006
  (from: 01/30/2007 until: 11/15/2010)
Ing. Martin Čuba - člen predstavenstva
Paťanka 2617/17
Praha 6 160 00
Česká republika
From: 12/01/2006 Until: 10/31/2010
  (from: 11/16/2010 until: 11/15/2010)
Ing. Alexander Frický
Na pekárkach 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2015
  (from: 08/21/2015 until: 01/09/2023)
Ing. Alexander Frický
Na pekárkach 10
Stupava 900 31
From: 07/01/2015 Until: 11/03/2022
  (from: 01/10/2023 until: 01/09/2023)
Ing. Erika Hasonová
JC Hronského 22
Bratislava
  (from: 03/16/2001 until: 12/06/2004)
Ing. Erika Hasonová
JC Hronského 22
Bratislava
Until: 11/30/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/06/2004)
Ing. Erika Hasonová - člen
Hornodvorská 1254/25
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/01/2004
  (from: 12/07/2004 until: 09/16/2005)
Ing. Eva Kalinová
Veternicová 7
Bratislava
  (from: 11/08/2000 until: 03/15/2001)
Ing. Branislav Katreniak - člen
Gercenova 6/C
Bratislava 851 05
From: 02/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 08/20/2015)
Ing. Branislav Katreniak - člen
Gercenova 6/C
Bratislava 851 05
From: 02/01/2011 Until: 03/31/2015
  (from: 08/21/2015 until: 08/20/2015)
Ing. Ingrid Kosibová - člen
Zeleninová 720/49
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 09/01/2017
  (from: 09/01/2017 until: 01/31/2022)
Ing. Ingrid Kosibová - člen
Zeleninová 720/49
Bratislava - Jarovce 851 10
From: 09/01/2017 Until: 11/30/2021
  (from: 02/01/2022 until: 01/31/2022)
Ing. Ľubomír Kováčik - člen
Popradská 54
Košice 040 01
From: 07/01/2006
  (from: 07/14/2006 until: 05/15/2007)
Ing. Ľubomír Kováčik - predseda
Popradská 54
Košice 040 01
From: 07/01/2006
  (from: 05/16/2007 until: 05/06/2008)
Ing. Ľubomír Kováčik - predseda
Tupého 12640/21A
Bratislava 831 01
From: 07/01/2006
  (from: 05/07/2008 until: 07/08/2010)
Ing. Ľubomír Kováčik - predseda
Tupého 12640/21A
Bratislava 831 01
From: 07/01/2006 Until: 07/01/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Ing. Ľubomír Kováčik - predseda
Tupého 12640/21A
Bratislava 831 01
From: 07/02/2010
  (from: 07/09/2010 until: 05/11/2017)
Ing. Ľubomír Kováčik - predseda
Tupého 12640/21A
Bratislava 831 01
From: 07/02/2010 Until: 04/30/2017
  (from: 05/12/2017 until: 05/11/2017)
Ing. Vladimír Kožuch
Rohožník 433
Rohožník
Until: 04/30/2003
  (from: 03/16/2001 until: 10/20/2003)
Ing. Jana Langerová - člen
Nádražná 38
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/01/2006
  (from: 10/04/2006 until: 10/18/2010)
Ing. Jana Langerová - člen
Nádražná 38
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/01/2006 Until: 10/04/2010
  (from: 10/19/2010 until: 10/18/2010)
Ing. Jana Langerová - člen
Sládkovičova 2156/4A
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/05/2010
  (from: 10/19/2010 until: 08/31/2017)
Ing. Jana Langerová - člen
Sládkovičova 2156/4A
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/05/2010 Until: 08/31/2017
  (from: 09/01/2017 until: 08/31/2017)
Ing. Ján Maxim - člen
Wilsonova 2736/1
Bratislava 811 07
From: 09/21/2005
  (from: 09/29/2005 until: 10/03/2006)
Ing. Ján Maxim - člen
Wilsonova 2736/1
Bratislava 811 07
From: 09/21/2005 Until: 09/30/2006
  (from: 10/04/2006 until: 10/03/2006)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
From: 08/01/2002
  (from: 09/27/2002 until: 08/28/2006)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
From: 08/01/2002 Until: 08/02/2006
  (from: 08/29/2006 until: 08/28/2006)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava 811 08
From: 08/02/2006
  (from: 08/29/2006 until: 09/29/2006)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava 811 08
From: 08/02/2006 Until: 09/30/2006
  (from: 09/30/2006 until: 03/08/2007)
Ing. Pavel Strnad
K Železnej studienke 6306/24
Bratislava
Until: 04/30/2002
  (from: 11/08/2000 until: 06/27/2002)
Ing. Eva Štalmašková
Sadmelijská 5
Bratislava
  (from: 11/08/2000 until: 03/15/2001)
Ing. Radomír Kašiar - predseda
Lipová 19
Viničné pri Pezinku 900 23
From: 05/01/2017
  (from: 05/12/2017 until: 11/30/2023)
PhDr. Štefan Demovič - Member of the Board of Directors
Kráľovské údolie 7096/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/24/2022
  (from: 02/15/2022 until: 11/30/2023)
Mgr. Zuzana Dzuráková - Member of the Board of Directors
Björnsona 139/16
Prievidza 971 01
From: 11/04/2022
  (from: 01/10/2023 until: 11/30/2023)
Ing. Erika Hasonová - člen
residence in the Slovak Republic :
Hornodvorská 1254/25
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/01/2004 Until: 08/31/2005
  (from: 09/17/2005 until: 09/16/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/15/2022 until: 11/30/2023)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/01/2022 until: 02/14/2022)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/08/2000 until: 01/31/2022)
Capital: 
23 899 608 EUR Paid up: 23 899 608 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 11/30/2023)
720 000 000 Sk
  (from: 12/21/2001 until: 02/13/2009)
500 000 000 Sk
  (from: 11/08/2000 until: 12/20/2001)
Shares: 
Number of shares: 1440
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,95 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 11/30/2023)
Number of shares: 1440
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/21/2001 until: 02/13/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 11/08/2000 until: 12/20/2001)
Stockholder: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 02/01/2008 until: 01/31/2022)
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/01/2022 until: 11/30/2023)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Beláková
Budovateľská 2
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 11/08/2000 until: 09/26/2002)
Ing. Pavel Bubeliny
Bazová 1756/8
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
From: 06/05/2018
  (from: 06/15/2018 until: 08/21/2019)
Ing. Pavel Bubeliny
Bazová 1756/8
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
From: 06/05/2018 Until: 08/31/2019
  (from: 08/22/2019 until: 08/21/2019)
Ing. Beata Dorociaková
Ševčenkova 6
Bratislava
Until: 05/30/2002
  (from: 11/08/2000 until: 09/26/2002)
Mgr. Miroslav Ďuriš
Smolnícka 111/2
Bratislava 821 03
From: 02/01/2015
  (from: 02/27/2015 until: 02/24/2016)
Mgr. Zuzana Dzuráková
B.Björnsona 139/16
Prievidza 971 01
From: 09/01/2019
  (from: 08/22/2019 until: 01/09/2023)
Mgr. Zuzana Dzuráková
B.Björnsona 139/16
Prievidza 971 01
From: 09/01/2019 Until: 09/30/2022
  (from: 01/10/2023 until: 01/09/2023)
Ing. Martin Gazárek
Šípková 5
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/15/2014
  (from: 05/08/2014 until: 11/03/2015)
Ing. Martin Gazárek
Šípková 5
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/15/2014 Until: 10/22/2015
  (from: 11/04/2015 until: 11/03/2015)
Ing. Jana Jašková
Škultétyho 12
Bratislava 831 03
From: 01/31/2007
  (from: 02/14/2007 until: 01/27/2011)
Ing. Jana Jašková
Škultétyho 12
Bratislava 831 03
From: 01/31/2007 Until: 01/31/2011
  (from: 01/28/2011 until: 01/27/2011)
Ing. Oto Kafka
Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
From: 02/01/2011
  (from: 01/28/2011 until: 02/26/2015)
Ing. Oto Kafka
Líščie údolie 59
Bratislava 841 04
From: 02/01/2011 Until: 01/31/2015
  (from: 02/27/2015 until: 02/26/2015)
Ing. Daniel Kollár
Kalinčiakova 1760/31
Senec
From: 05/30/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2008)
Ing. Daniel Kollár
Kalinčiakova 1760/31
Senec
From: 05/30/2002 Until: 03/31/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Philippe Marc Moreels
Zochova 760/16
Bratislava
From: 02/28/2003
  (from: 05/30/2003 until: 07/25/2006)
Philippe Marc Moreels
Zochova 760/16
Bratislava
From: 02/28/2003 Until: 07/10/2006
  (from: 07/26/2006 until: 07/25/2006)
Blanka Morvayová
Hlboká 2
Trnava 917 01
From: 01/13/2016
  (from: 02/25/2016 until: 06/14/2018)
Blanka Morvayová
Hlboká 2
Trnava 917 01
From: 01/13/2016 Until: 03/31/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Belinského 23
Bratislava 851 01
Until: 05/30/2002
  (from: 07/25/2001 until: 09/26/2002)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 07/31/2006
  (from: 08/08/2006 until: 07/31/2010)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 07/31/2006 Until: 07/31/2010
  (from: 08/01/2010 until: 07/31/2010)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 08/01/2010
  (from: 08/01/2010 until: 05/07/2014)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Vazovova 15
Bratislava 811 07
From: 08/01/2010 Until: 03/14/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
JUDr. Ondrej Šestina
Medveďovej 1570/14
Bratislava
From: 05/30/2002 Until: 12/31/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/29/2003)
Ing. Juraj Šrámek
Cabanova 2199/4
Bratislava - Dúbravka
From: 05/20/2003
  (from: 10/21/2003 until: 11/14/2006)
Ing. Juraj Šrámek
Cabanova 2199/4
Bratislava - Dúbravka
From: 05/20/2003 Until: 10/31/2006
  (from: 11/15/2006 until: 11/14/2006)
Evert Vandenbussche - predseda
Štítová 18
Bratislava 841 10
From: 10/01/2009
  (from: 10/07/2009 until: 05/07/2014)
Evert Vandenbussche - predseda
Štítová 18
Bratislava 841 10
From: 10/01/2009 Until: 03/14/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 19
Bratislava 841 03
From: 10/23/2015
  (from: 11/04/2015 until: 05/20/2020)
Ing. Marcela Výbohová
Studenohorská 19
Bratislava 841 03
From: 10/23/2015 Until: 01/07/2020
  (from: 05/21/2020 until: 05/20/2020)
Ing. Juraj Ebringer
Eisnerova 6
Bratislava 841 07
From: 03/15/2014
  (from: 05/08/2014 until: 11/30/2023)
Ing. Branislav Straka , PhD.
Drotárska cesta 104
Bratislava 811 02
From: 01/08/2020
  (from: 05/21/2020 until: 11/30/2023)
Ing. Zuzana Jantošová
Podunajská 12959/23H
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 06
From: 12/05/2022
  (from: 01/18/2023 until: 11/30/2023)
Marc Bautmans - predseda
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 04/29/2008
  (from: 05/07/2008 until: 10/06/2009)
Marc Bautmans - predseda
Hoogvorstweg 40
Tervuren 3080
Belgicko
From: 04/29/2008 Until: 09/29/2009
  (from: 10/07/2009 until: 10/06/2009)
JUDr. Jan Hodoušek
Točitá 1720
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/08/2000 until: 07/24/2001)
Ing. Vladimír Staňura
Požárnická 160
Praha 6 - Nebušice
Česká republika
From: 05/30/2002 Until: 03/07/2003
  (from: 09/27/2002 until: 05/29/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.6.2000 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 15.8.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/08/2000 until: 11/30/2023)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000.
  (from: 03/16/2001 until: 11/30/2023)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 152/2001, Nz 149/2001 zo dňa 3.5.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/11/2001 until: 11/30/2023)
Vyjadrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.1.2001 k zvoleniu nového člena dozornej rady.
  (from: 07/25/2001 until: 11/30/2023)
Notárska zápisnica č. N 559/2001, Nz 543/2001 zo dňa 20.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov v znení dodatku č. 3 k stanovám.
  (from: 12/21/2001 until: 11/30/2023)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2002.
  (from: 06/28/2002 until: 11/30/2023)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.8.2002. Nové znenie stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 274/02, Nz 265/02.
  (from: 09/27/2002 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.2003.
  (from: 05/30/2003 until: 11/30/2023)
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 23.4.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 543/2003, Nz 43319/03.
  (from: 10/21/2003 until: 11/30/2023)
Zápisnica z dozornej rady zo 14.08.2003.
  (from: 12/12/2003 until: 11/30/2023)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2004
  (from: 12/07/2004 until: 11/30/2023)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 16.06.2006.
  (from: 07/14/2006 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.7.2006.
  (from: 08/08/2006 until: 11/30/2023)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2006. Ing. Ján Maxim, člen predstavenstva od 21.9.2005 do 30.9.2006.
  (from: 10/04/2006 until: 11/30/2023)
Zápisnica o výsledku opakovanej voľby člena dozornej rady konanej dňa 10.1.2007.
  (from: 02/14/2007 until: 11/30/2023)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.04.2007.
  (from: 05/16/2007 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2008.
  (from: 05/07/2008 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2008 vo forme not. zápisnice N 469/2008 Nz 49711/2008
  (from: 12/03/2008 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.9.2009.
  (from: 10/07/2009 until: 11/30/2023)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2010.
  (from: 07/09/2010 until: 11/30/2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.
  (from: 08/01/2010 until: 11/30/2023)
Výňatok zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010
  (from: 10/19/2010 until: 11/30/2023)
Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010.
  (from: 11/16/2010 until: 11/30/2023)
Zápisnica zo zasadnutia doroznej rady zo dňa 19.01.2011. Zápis zo zasadnutia volebného výboru zo dňa 21.12.2010.
  (from: 01/28/2011 until: 11/30/2023)
Notárska zápisnica č. N 787/2012, Nz 24645/2012, NCRls 25178/2012 zo dňa 09.07.2012.
  (from: 08/01/2012 until: 11/30/2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2014.
  (from: 05/08/2014 until: 11/30/2023)
Notárska zápisnica N 957/2014, Nz 49198/2014, NCRls 50047/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2014.
  (from: 01/30/2015 until: 11/30/2023)
Zápis č. 3 zo zasadnutia Volebného výboru ČSOB Stav. Spor. a.s. zo dňa 05.12.2014.
  (from: 02/27/2015 until: 11/30/2023)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.02.2017
  (from: 05/12/2017 until: 11/30/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2023)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 12/01/2023)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person