Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2567/B

Business name: 
CK PRESSBURG Bratislava a.s.
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
Registered seat: 
Sartorisova 20
Bratislava 821 08
  (from: 02/09/2007 until: 03/03/2020)
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 02/14/2006 until: 02/08/2007)
Konopná 45
Bratislava 821 05
  (from: 03/07/2002 until: 02/13/2006)
Domašská 15
Bratislava 821 07
  (from: 10/05/2000 until: 03/06/2002)
Identification number (IČO): 
35 796 880
  (from: 10/05/2000)
Date of entry: 
10/05/2000
  (from: 10/05/2000)
Date of deletion: 
03/03/2020
  (from: 03/04/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.3.2020, sp. zn. 33Exre/545/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť CK PRESSBURG Bratislava a.s., Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.10.2019, č. k. 2K/59/2010-355, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.11.2019, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu CK PRESSBURG Bratislava a.s., Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 03/04/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/05/2000)
Objects of the company: 
zmenárenská činnosť
  (from: 08/22/2003 until: 02/13/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
prieskum trhu
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/06/2001 until: 03/03/2020)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
prevádzkovanie sauny, solária a fit centra
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
prevádzkovanie relaxačného centra
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/22/2003 until: 03/03/2020)
zmenáreň- nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 02/14/2006 until: 03/03/2020)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
organizovanie kultúrych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
administratívne služby
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/12/2009 until: 03/03/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
Managing board
  (from: 10/05/2000 until: 03/06/2002)
Peter Bizoň - podpredseda
Hanácka 9
Bratislava
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Peter Bizoň - podpredseda
Hanácka 9
Bratislava
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Ing. Robert Kohlmann - predseda
SNP 129
Smolenice
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Ing. Robert Kohlmann - predseda
SNP 129
Smolenice
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Ing. Robert Kohlmann - predseda predstavenstva
SNP 129
Smolenice 919 04
From: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 06/27/2017)
Radoslav Zápražný - člen
Riazanská 6
Bratislava
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Radoslav Zápražný - člen
Riazanská 6
Bratislava
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Ing. Róbert Kohlmann - predseda predstavenstva
SNP 129
Smolenice 919 04
From: 01/20/2006
  (from: 06/28/2017 until: 03/03/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 02/14/2006 until: 03/03/2020)
Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno a funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 03/07/2002 until: 02/13/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno a funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 10/05/2000 until: 03/06/2002)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2020)
1 000 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 03/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2020)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 03/20/2009)
Stockholder: 
Ing. Robert Kohlmann
SNP 270/129
Smolenice 919 04
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/07/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.11.2010, sp.zn.: 2K 59/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2010, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : CK Pressburg Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Ľubomír Bugáň so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
  (from: 05/11/2011)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ľubomír Bugáň
Bajkalská 25/A
Bratislava 825 03
From: 12/07/2010
  (from: 05/11/2011)
Supervisory board: 
Karin Batošková - podpredseda
12
Veľký Biel
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Karin Batošková - podpredseda
12
Veľký Biel
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Jozef Hostín - predseda
Trnavská 50
Smolenice
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Jozef Hostín - predseda
Trnavská 50
Smolenice
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Naďa Huščová
Kadnárova 106
Bratislava
  (from: 10/05/2000 until: 02/13/2006)
Naďa Huščová
Kadnárova 106
Bratislava
Until: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 02/13/2006)
Jozef Hostin
Trnavská 50
Smolenice 919 04
From: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 03/03/2020)
Karin Kohlmannová
Záhradnícka 11
Senec 903 01
From: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 03/03/2020)
Naďa Huščová
Kadnárova 106
Bratislava 831 06
From: 01/20/2006 Until: 02/23/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/20/2009)
Naďa Huščová
Kadnárova 106
Bratislava 831 06
From: 01/20/2006
  (from: 02/14/2006 until: 03/20/2009)
Juraj Kohlmann
Kadnárova 106
Bratislava 831 06
From: 02/23/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.2000. Stanovy spoločnosti v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
Notárska zápisnica č. N 51/2002, Nz 51/2002 zo dňa 4. 2. 2002.
  (from: 03/07/2002 until: 03/03/2020)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18. 12. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 25/02, Nz 249/02.
  (from: 08/22/2003 until: 03/03/2020)
Notárska zápisnica N 16/2009, Nz 5448/2009, NCRls 5429/2009 napísaná dňa 23.2.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.2009.
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2020)
Notárska zápisnica zo dňa 26.6.2009 N 122/2009, Nz 21680/2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 08/13/2009 until: 03/03/2020)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 218/2009 Nz 37570/2009 zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/12/2009 until: 03/03/2020)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person