Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  584/B

Business name: 
TIP TOP trade spol.s.r.o.
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Registered seat: 
Martanovičova 25
Bratislava 810 11
  (from: 08/28/1992 until: 03/14/2007)
Trnavská 33/c
Bratislava
  (from: 04/05/1991 until: 08/27/1992)
Identification number (IČO): 
17 308 381
  (from: 04/05/1991)
Date of entry: 
04/05/1991
  (from: 04/05/1991)
Person dissolved from: 
2.1.2007
  (from: 03/15/2007)
Date of deletion: 
03/15/2007
  (from: 03/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1991)
Objects of the company: 
komplexné agentúrne, marketingové a propagačné služby včítane polygrafie
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov z dreva a kovu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
obchodná činnosť
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Partners: 
BEMITA AG
Sattelgasse 4
Basel 4001
Švajčiarsko
  (from: 04/05/1991 until: 08/27/1992)
Ing Ján Madleňak
Bartoškova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1991 until: 08/27/1992)
Ing. .Tomáš Weis
Strmá cesta 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Ing Ján Madleňak
Bartoškova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/28/1992 until: 03/14/2007)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jilemnického 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/28/1992 until: 03/14/2007)
Contribution of each member: 
Ing. .Tomáš Weis
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Ing Ján Madleňak
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 04/05/1991 until: 08/27/1992)
BEMITA AG
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 04/05/1991 until: 08/27/1992)
Ing Ján Madleňak
Amount of investment: 60 000 Sk
  (from: 08/28/1992 until: 03/14/2007)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 08/28/1992 until: 03/14/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Acting in the name of the company: 
Navonok zastupovať spoločnosť jednať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť má rovnaké právo predseda Ing. Tomáš Weis, generálny riaditeľ Ing. Ján Madlenák a obchodný riaditeľ Ing. Robert Zahornitzky, bytom Erlachgasse14/26, 1100 Wien.
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č. k .: 36 Exre/ 110/2005, zo dňa 14.09.2006, právoplatné dňa 02.01.2007, ktorým sa v zmysle § 68 Obchodného zákonníka zrušuje spoločnosť TIP TOP trade spol. s r.o., Martanovičova 25, 810 11 Bratislava, IČO: 17 308 381, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 584/B bez likvidácie. Vymazáva sa spoločnosť TIP TOP trade spol. s r.o., Martanovičova 25, 810 11 Bratislava, IČO: 17 308 381, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou zn. Sro/ 584/ B v celom rozsahu.
  (from: 03/15/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis: S.r.o. 957
  (from: 04/05/1991 until: 03/14/2007)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person