Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2562/B

Business name: 
TANAX TRUCKS a. s.
  (from: 03/26/2008)
Registered seat: 
Červeňova 28
Bratislava 811 03
  (from: 06/19/2000)
Identification number (IČO): 
36 392 171
  (from: 05/29/2000)
Date of entry: 
05/29/2000
  (from: 05/29/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/29/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
  (from: 05/29/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/29/2000)
prenájom motorových vozidiel a strojov
  (from: 05/29/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/29/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/29/2000)
leasingová činnosť
  (from: 05/29/2000)
poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/29/2000)
prieskum trhu
  (from: 03/11/2006)
personálny management
  (from: 03/11/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/13/2006)
zámočníctvo
  (from: 09/13/2006)
nástrojárstvo
  (from: 09/13/2006)
kovoobrábanie
  (from: 09/13/2006)
výroba motorových vozidiel vrátane motorov a iných dopravných prostriedkov mimo činností vyžadujúcich oprávnenie podľa osobitných predpisov
  (from: 10/03/2006)
výroba strojov a zariadení
  (from: 09/13/2006)
výskum a vývoj v oblasti dopravných prostriedkov
  (from: 09/13/2006)
výroba technológie na výrobu a opravy dopravných prostriedkov
  (from: 09/13/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 01/19/2007)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/14/2015)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 10/12/2016)
sťahovacie služby
  (from: 10/12/2016)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 10/12/2016)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 10/12/2016)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 07/26/2018)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (from: 07/26/2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 09/24/2021)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 09/24/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2004)
Zita Cidorík - Member of the Board of Directors
Veľké Ostratice 340
Ostratice 956 34
From: 03/15/2023
  (from: 03/25/2023)
Ladislav Masár - Member of the Board of Directors
Kvášovec 933/3
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/15/2023
  (from: 03/25/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/25/2023)
Capital: 
3 115 800 EUR Paid up: 3 115 800 EUR
  (from: 02/12/2021)
Shares: 
Number of shares: 65
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 02/12/2021)
Number of shares: 29
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
  (from: 02/12/2021)
Stockholder: 
WINNEX s.r.o.
Kopčianska 92
Bratislava - mestská časť Petržalka 852 03
  (from: 08/10/2022)
Supervisory board: 
Ing. Anna Sorádová
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 02
From: 02/28/2020
  (from: 05/12/2020)
Ing. Martin Veľas
Mila Urbana 1031/13
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/13/2022
  (from: 08/10/2022)
Ing. Jozef Majský , PhD - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 11/29/2022
  (from: 12/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 18.4. 2000 v súlade s §154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo, podľa § 172 a schválením stanov.
  (from: 05/29/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 5.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/19/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.1.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.1.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2001.
  (from: 04/02/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.8.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 108/05, Nz 39273/05- zmena stanov, zmena obchodného mena zTATRA SIPOX TRADING, a.s. na TANAX TRADE, a.s.
  (from: 10/12/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 53/2006, Nz 19348/2006, NCRls 19227/2006 zo dňa 19.05.2006.
  (from: 07/15/2006)
Notárska zápisnica N 34/2008, Nz 10757/2008, NCRls 10656/2008 napísaná dňa 13.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z TANAX TRADE, a.s. na nové TANAX TRUCKS a. s..
  (from: 03/26/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.06.2009.
  (from: 07/15/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.01.2010.
  (from: 02/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2011.
  (from: 10/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 125/2013, Nz 5493/2013, NCRIs 5644/2013.
  (from: 03/01/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 75/2015, Nz 2063/2015, NCRls 2138/2015 zo dňa 23.01.2015.
  (from: 02/14/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2015
  (from: 12/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.02.2019 vo forme notárskej zápisnice N 84/2019, Nz 5529/2019, NCRIs 5655/2019
  (from: 03/01/2019)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person