Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  3/T

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta
  (from: 04/07/1994)
Registered seat: 
Esterházyovcov 709/12
Galanta
  (from: 12/04/2003)
Identification number (IČO): 
34 099 069
  (from: 04/07/1994)
Date of entry: 
04/07/1994
  (from: 04/07/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/07/1994)
Objects of the company: 
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/07/1994)
maliarstvo, natieračstvo
  (from: 04/07/1994)
prenájom strojov, strojných zariadení a motorových vozidiel
  (from: 04/07/1994)
inžinierska činnosť
  (from: 04/07/1994)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie predaja mimo predajne: stavebného a hutného materiálu, dreva, drevárskych výrobkov, motorových vozidiel, strojov, strojných zariadení
  (from: 04/07/1994)
sprostredkovanie služieb súvisiacich s prevádzkou bytových a nebytových objektov
  (from: 05/25/1994)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 01/01/2014)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/1994)
Juliana Bednáriková - Member of the Board of Directors
Mierová 1435/33
Galanta 924 01
From: 06/19/2017
  (from: 02/27/2020)
Mgr. Jana Bugyiová - člen predstavenstva
Švermova 1443/45
Galanta 924 01
From: 06/19/2017
  (from: 02/27/2020)
JUDr. Milan Kaniš - predseda predstavenstva
Poštová 916/11
Galanta 924 01
From: 07/22/2019
  (from: 09/06/2019)
Ing. Ján Franko - podpredseda predstavenstva
Mierová 1435/35
Galanta 924 01
From: 07/22/2019
  (from: 02/27/2020)
Antonín Drozda - člen predstavenstva
Švermova 1446/31
Galanta 924 01
From: 09/23/2019
  (from: 02/27/2020)
Acting: 
Menom družstva jedná navonok predseda a v jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti podpredseda alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda samostatne, prípadne podpredseda s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 09/06/2019)
Registered capital: 
2 560,08 EUR
  (from: 04/10/2010)
Basic member contribution: 
165,96 EUR
  (from: 04/10/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva konanej dňa 28. 2. 1994 v zmysle ust. § 221 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 14
  (from: 04/07/1994)
Dodatok č. 1 k stanovám družstva schválený na členskej schôdzi dňa 29.4.1994. Stary spis: Dr 14
  (from: 05/25/1994)
Dodatok č.3 k stanovám družstva schválený zhromaždením delegátov dňa 18.11.1995. Stary spis: Dr 14
  (from: 03/21/1996)
Zmena stanov schválená na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 13.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93a/02, Nz 53a/02.
  (from: 12/04/2003)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person