Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  33/S

Business name: 
Roľnícke družstvo
  (from: 06/24/1993)
Registered seat: 
353
Kriváň 962 04
  (from: 05/22/2003)
Identification number (IČO): 
00 209 872
  (from: 03/07/1991)
Date of entry: 
03/07/1991
  (from: 03/07/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/07/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 06/24/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/24/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/24/1993)
zámočníctvo
  (from: 06/24/1993)
autoopravárenské práce
  (from: 06/24/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/24/1993)
kopírovanie tlačív
  (from: 08/26/1996)
sekretárske služby
  (from: 08/26/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
  (from: 05/22/2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/14/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/1993)
Ing. Štefan Ďurica - predseda predstavenstva
258
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Anna Paľková - podpredseda predstavenstva
596
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Vladimír Ďurica - člen predstavenstva
58
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Štefan Kmeť - člen predstavenstva
61
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Vilma Paľková - člen predstavenstva
262
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Jozef Suja - člen predstavenstva
168
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Emília Stehlíková - člen predstavenstva
302
Korytárky 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Právny úkon, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/24/1993)
Supervisory board: 
Ján Danko
303
Podkriváň 985 51
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Ján Mitter
Krivec I 778
Hriňová 962 05
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Ing. Ivan Konôpka
469
Kriváň 962 04
From: 03/22/2019
  (from: 04/24/2019)
Registered capital: 
55 315 EUR
  (from: 02/11/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 02/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi kona- nej dňa 22.2.1991, prijatím a schválením stanov družstva podľa zák. č. 162/90 Zb. Členská schôdza konaná dňa 20.9.1991 schválila zmenu stanov v čl. 2. Starý spis: Dr 63
  (from: 03/07/1991)
Družstvo dňa 11.12.1992 na členskej schôdzi prijalo zmenu stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v spojení so zák. č. 42/92 Zb.
  (from: 06/24/1993)
Na Členskej schôdzi konanej dňa 15.03.1996 bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 08/26/1996)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 9.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/13/1999)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/22/2003)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person