Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  337/V

Business name: 
VSŽ EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Košice
  (from: 07/02/1996 until: 12/31/1999)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/1999)
Identification number (IČO): 
00 596 108
  (from: 05/06/1991)
Date of entry: 
04/30/1991
  (from: 05/06/1991)
Person dissolved from: 
1.1.2000
  (from: 01/01/2000)
Date of deletion: 
01/01/2000
  (from: 12/31/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1991)
Capital: 
22 347 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri z odd. Sro vložky 337/V u spoločnosti s ručením obmedzeným: Obchodný názov: VSŽ EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Košice Sídlo: Vstupný areál VSŽ Košice-mestská časť Šaca IČO: 00 596 108 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčením, rozhodnutím VZ spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 286/99, Nz 288/99 zo dňa 30. 12. 1999 a zmluvou o zlúčení uzavretou dňa 30. 12. 1999. Všetky záväzky, práva, povinnosti a majetok zrušenej spoločnosti preberá v celom rozsahu VSŽ OCEĽ a.s. Košice ku dňu 1. 1. 2000. Deň výmazu: 1. 1. 2000
  (from: 01/01/2000)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person