Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  337/V

Business name: 
VSŽ EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Košice
  (from: 07/02/1996 until: 12/31/1999)
VSŽ KOVOMAT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
KOVOMAT VSŽ, spol.s.r.o. Košice
  (from: 05/06/1991 until: 02/02/1994)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/1999)
Košice
  (from: 05/06/1991 until: 02/02/1994)
Identification number (IČO): 
00 596 108
  (from: 05/06/1991)
Date of entry: 
04/30/1991
  (from: 05/06/1991)
Person dissolved from: 
1.1.2000
  (from: 01/01/2000)
Date of deletion: 
01/01/2000
  (from: 12/31/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/1991)
Objects of the company: 
nákup, úprava a predaj kovového a nekovového odpadu
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
zhodnocovanie kovového a nekovového odpadu na výrobky a predaj týchto výrobkov
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vyhl.č. 8/91 Zb.
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
predaj KNOW-HOW a licencií
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
poradenská činnosť k hlavnému predmetu činnosti
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
vývoj a výroba zariadení pre úpravu kovového a nekovového odpadu
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
nákup a predaj železnej rudy, energetických palív, hutníckych, železiarenských, strojárskych a keramických výrobkov, technológie a technologických celkov
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
preklad nákladov, skladovanie
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
preklady a tlmočenie, prepisovanie textov
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
obchodná činnosť: rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej potreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely a drobné kovové súčiastky
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiteľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
baliace činnosti
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
nakladanie s odpadmi
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: žiaruvzdorný materiál, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liacie prášky, koksochemické výrobky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z dreva, plasty, guma, sklo, kovy, drahé kovy, meď, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia, obalové materiály, priemyselné chemikálie, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
leasing spojený s financovaním
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
Partners: 
VSŽ HOLDING, a.s. IČO: 00 011 088
Košice - mestská časť Šaca
Slovak Republic
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
VSŽ HOLDING, a.s. IČO: 00 011 088
Košice - mestská časť Šaca
Slovak Republic
  (from: 08/31/1998 until: 12/27/1998)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 05/06/1991 until: 08/30/1998)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1991 until: 08/30/1998)
VSŽ HOLDING, a.s.
Amount of investment: 22 147 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 147 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 12/27/1998)
VSŽ HOLDING, a.s.
Amount of investment: 22 347 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 347 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/1999)
konatelia
  (from: 05/06/1991 until: 02/02/1994)
Ing. Alexander Balogh
Užhorodská 25
Košice
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
Ing. Alena Dzugasová
Poľovská 32
Košice - mestská časť Poľov
  (from: 12/27/1999 until: 12/31/1999)
Ing. Stanislav Ferenčák
ul. Slobody 21
Košice
  (from: 08/31/1998 until: 12/27/1998)
Ing. Igor Grega
Pokroku 1
Košice
  (from: 10/30/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Anton Ivan
46
Sady nad Torysou
  (from: 07/02/1996 until: 10/29/1998)
JUDr. Milan Jurko
Plzenská 39
Košice
  (from: 12/28/1998 until: 11/30/1999)
Ing. Agnesa Klímová
Titogradská 5
Košice
  (from: 10/30/1998 until: 12/26/1999)
Ing. Martin Mihalčo
Banícka 16
Košice
  (from: 07/21/1997 until: 08/30/1998)
Ing. Marcel Palai
Šoltésovej 7
Košice
  (from: 08/22/1996 until: 10/29/1998)
Ing. Ján Rusnák - riaditeľ
Žilinská 1
Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Štefan Sarnovský
Jaseňova 4
Košice
  (from: 12/27/1999 until: 12/31/1999)
Ing. Jaroslav Širanec - zástupca riaditeľa
Idanská 23
Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Juraj Štanga
Hellova 1
Košice
  (from: 07/02/1996 until: 09/22/1996)
Ing. Juraj Štanga
Hellova 1
Košice
  (from: 01/30/1998 until: 10/29/1998)
Mgr. Vladimír Švigár
Hutnícka 18
Košice
  (from: 07/02/1996 until: 01/29/1998)
Ing. Milan Uhliar
Jenisejská 14
Košice
  (from: 07/02/1996 until: 06/03/1997)
Ing. Zoltán Varga
Cottbuská 6
Košice
  (from: 09/23/1996 until: 01/29/1998)
Ing. Sergej Zápotocký
Ríznerova 8
Košice
  (from: 07/02/1996 until: 08/21/1996)
Ing. Sergej Zápotocký
Ríznerova 8
Košice
  (from: 12/01/1999 until: 12/26/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/1999)
Ing. Ján Rusnák-riaditeľ spoločnosti Ing. Jaroslav Širanec-I.zástupca riaditeľa Ing. Andrej Štefko-II.zástupca riaditeľa Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje riaditeľ v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa v poradí a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/1991 until: 02/02/1994)
Capital: 
22 347 000 Sk
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
22 147 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 12/27/1998)
100 000 Sk
  (from: 05/06/1991 until: 08/30/1998)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Bruňák - člen
Humenská 3
Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Jozef Kmec - člen
Jantárova 10
Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
Ing. Pavol Novotný - predseda
Pražská 7
Košice
  (from: 02/03/1994 until: 07/01/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri z odd. Sro vložky 337/V u spoločnosti s ručením obmedzeným: Obchodný názov: VSŽ EXPORT-IMPORT spol. s r.o. Košice Sídlo: Vstupný areál VSŽ Košice-mestská časť Šaca IČO: 00 596 108 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčením, rozhodnutím VZ spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 286/99, Nz 288/99 zo dňa 30. 12. 1999 a zmluvou o zlúčení uzavretou dňa 30. 12. 1999. Všetky záväzky, práva, povinnosti a majetok zrušenej spoločnosti preberá v celom rozsahu VSŽ OCEĽ a.s. Košice ku dňu 1. 1. 2000. Deň výmazu: 1. 1. 2000
  (from: 01/01/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená jedným zakladateľom, akciovou spoločnosťou VSŽ Košice, notárskou zápisnicou č. N 204/91, Nz 198/91 zo dňa 29.4.1991 na základe § 107 zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č.103/90 Zb.
  (from: 05/06/1991 until: 12/31/1999)
Notárska zápisnica o zmenách zakladateľskej listiny č. N 779/92, Nz 731/92 zo dňa 17.12.1992 spísaná JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v Košiciach. Zmeny vykonané podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/03/1994 until: 12/31/1999)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 27.6.1996.
  (from: 07/02/1996 until: 12/31/1999)
Na obchodnú spoločnosť ku dňu 1. 7. 1996 prechádzajú všetky práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov voči pracovníkom časti organizácie-divízia VSŽ ZOS ako aj práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov neobchodného charakteru.
  (from: 09/23/1996 until: 12/31/1999)
Zmena zakladateľskej listiny podľa not. zápisnice zo dňa 6.5.1998.
  (from: 08/31/1998 until: 12/31/1999)
Zmluvou o zlučení prešli na obchodnú spoločnosť všetky práva a záväzky zlučenej obchodnej spoločnosti VSŽ NÁKUP, s.r.o. Košice ku dňu 1. 1. 1999.
  (from: 12/28/1998 until: 12/31/1999)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 30. 8. 1999 a 27. 9. 1999.
  (from: 12/27/1999 until: 12/31/1999)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person