Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2575/B

Business name: 
QBSW, a.s.
  (from: 10/23/2000)
Registered seat: 
Plynárenská 3E
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 02/08/2023)
Identification number (IČO): 
35 798 297
  (from: 10/23/2000)
Date of entry: 
10/23/2000
  (from: 10/23/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/23/2000)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/23/2000)
predaj a servis hardware (mimo elektročastí)
  (from: 10/23/2000)
konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informatiky
  (from: 10/23/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/23/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/23/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/23/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/23/2000)
prieskum trhu
  (from: 10/23/2000)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/25/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/25/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/25/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/25/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/25/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/25/2016)
počítačové služby
  (from: 06/09/2017)
vývoj softvéru v zmysle autorského zákona
  (from: 06/09/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/10/2004)
Ing. Ján Michelík - Chairman of the Board of Directors
Trieda SNP 1561/41
Banská Bystrica 974 01
From: 12/31/2021
  (from: 03/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 03/19/2022)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 07/01/2016)
Shares: 
Number of shares: 100000
Type: na majiteľa
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
  (from: 07/01/2016)
Stockholder: 
IT asset holding, a.s.
Prievozská 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 03/19/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.10.2000 pod č. N 361/2000, Nz 327/2000. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/23/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.2001.
  (from: 09/06/2001)
Notárska zápisnica N 148/02, Nz 141/02 spísaná dňa 5.4.2002 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo. Dodatok č. 1 k stanovám - úplné znenie stanov zo dňa 5.4.2002.
  (from: 06/24/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2002. Ing. Mikuláš Czajlik, deň zániku funkcie: 26.6.2002.
  (from: 10/03/2002)
Ing. Mária Szabóová, deň zániku funkcie: 25.7.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2002.
  (from: 11/29/2002)
Notárska zápisnica N 216/2004, Nz 45847/2004 spísaná dňa 27.5.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2004, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/10/2004)
Notárska zápisnica N 113/2005, NZ 23659/2005, NCRls 23366/2005 napísaná dňa 26.05.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zmena stanov). Ing. Martin Čekel, funkcia predsedu predstavenstva do 26.05.2005. Ing. Martin Hrnko, funkcia člena dozornej rady od 27.05.2004 do 26.05.2005.
  (from: 06/08/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2010.
  (from: 04/29/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.09.2010
  (from: 12/08/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2011. Notárska zápisnica č. N 732/2011, Nz 45518/2011, NCRls 46607/2011 zo dňa 16.11.2011.
  (from: 11/23/2011)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 95/2015 Nz 10447/2015 NCRIs 10707/2015.
  (from: 04/10/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 615/2017, Nz 16406/2017, NCRls 16725/2017 zo dňa 16.05.2017.
  (from: 06/09/2017)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person