Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5912/B

Business name: 
SITNO PHARMA s.r.o.
  (from: 08/04/2018)
Registered seat: 
Rybné námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 09/07/2017)
Identification number (IČO): 
36 607 070
  (from: 05/11/2006)
Date of entry: 
05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/2018)
Objects of the company: 
výroba elektrickej energie do inštalovaného výkonu 5 MW
  (from: 05/11/2006)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
poradenská a konzultačná činnosť a spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/11/2006)
počítačové služby
  (from: 12/10/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/10/2013)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/10/2013)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/10/2013)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/10/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, logistických a koordinačných služieb pri obchodnej činnosti
  (from: 12/10/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/10/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/10/2013)
finančný leasing
  (from: 12/10/2013)
činnosť stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
  (from: 12/10/2013)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných technických vied
  (from: 08/19/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/19/2016)
Veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 08/19/2016)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 08/19/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/04/2018)
Ing. Ľudovít Černák , CSc.
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 08/04/2018
  (from: 08/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (from: 08/04/2018)
Capital: 
132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 08/04/2018)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2014.
  (from: 07/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2018 o zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 08/04/2018)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person