Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  341/V

Business name: 
U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
  (from: 02/22/2001)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 03/12/2002)
Identification number (IČO): 
00 697 745
  (from: 05/15/1991)
Date of entry: 
04/22/1991
  (from: 05/15/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby
  (from: 07/02/1998)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/14/2009)
Partners: 
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/04/2022)
Tubular s.r.o. IČO: 53 046 889
Vstupný areál U.S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/26/2022)
Contribution of each member: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 49 028 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 49 028 EUR
  (from: 08/04/2022)
Tubular s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 08/26/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/2021)
Ing. Peter Moro
Varšavská 5
Košice 040 13
From: 12/03/2001
  (from: 06/13/2017)
Ing. Gabriel Lörinc
Kovaľská 322/28
Košice - Poľov 040 15
From: 01/15/2002
  (from: 06/13/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/17/2004)
Capital: 
50 024 EUR Paid up: 50 024 EUR
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011
  (from: 10/30/2018)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 08/01/2016
  (from: 08/12/2016)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
From: 12/04/2018
  (from: 12/14/2018)
Ing. Robert Meitner
Poľovská 40/17
Košice - mestská časť Poľov 040 15
From: 10/01/2022
  (from: 10/01/2022)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 12/14/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 2.4.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 05/15/1991)
Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Na základe dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.1.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.2.1994.
  (from: 07/13/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.1994.
  (from: 10/12/1994)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.1995.
  (from: 09/05/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.1.1996.
  (from: 01/02/1996)
Zmena stanov zo dňa 2.1.1996. Na spoločnosť s ručením obmedzeným prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti VSŽ FERROHAS, spol. s r. o. Košice na základe zmluvy o zlučení podľa § 69 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/03/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.5.1996.
  (from: 05/21/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (from: 08/14/1997)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (from: 10/27/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.12.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29.1.1998.
  (from: 01/30/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/24/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.6.1998.
  (from: 08/13/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 5. 1999.
  (from: 01/17/2000)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 13.12.1999.
  (from: 02/07/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou č. N 110/2000, Nz 110/2000 zo dňa 18.5.2000.
  (from: 06/19/2000)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 181/2000 Nz 180/2000 zo dňa 26.7.2000.
  (from: 11/15/2000)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 14.8.2000.
  (from: 11/29/2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 343/2000, Nz 340/2000 zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/22/2001)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 3.12.2001. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2002. Deň vzniku funkcie konateľov: Miroslav Kürthy: 14.5.2001, Ing. Peter Moro: 3.12.2001, Ing. Gabriel Lörinc: 15.1.2002.
  (from: 03/12/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.2002.
  (from: 06/10/2002)
Zmena zakladateľskej listiny - not. záp. č. N 258/2003, Nz 39933/2003 zo dňa 23.5.2003.
  (from: 07/15/2003)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 648/2003 Nz 92937/2003 zo dňa 15.10.2003.
  (from: 12/09/2003)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2003.
  (from: 02/23/2004)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person