Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  341/V

Business name: 
U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
  (from: 02/22/2001)
VSŽ METAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 01/03/1996 until: 02/21/2001)
METAL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 05/15/1991 until: 01/02/1996)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 03/12/2002)
Vstupný areál VSŽ, a.s. Košice
Košice 044 54
  (from: 01/17/2000 until: 03/11/2002)
Vstupný areál VSŽ HOLDING, a.s.
Košice
  (from: 08/13/1998 until: 01/16/2000)
Mestský park 13
Košice 040 01
  (from: 11/12/1993 until: 08/12/1998)
Košice
  (from: 05/15/1991 until: 11/11/1993)
Identification number (IČO): 
00 697 745
  (from: 05/15/1991)
Date of entry: 
04/22/1991
  (from: 05/15/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby
  (from: 07/02/1998)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/14/2009)
prevádzkovanie detektívnej služby
  (from: 07/02/1998 until: 07/14/2003)
usporiadanie spoločenských podujatí a uskutočňovanie kultúrnej a spoločenskej činnosti s telovýchovnou alebo športovou tématikou vrátane služieb poskytovaných pri týchto podujatiach
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
prevádzka a prenájom telovýchovných a športových zariadení
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
preprava osôb a materiálu k športovým telovýchovným, turistickým a iným účelom
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
platené telovýchovné služby
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
využívanie zariadení užívaných spoločníkmi /na ekonomickom základe/ pre podnikanie v kultúrnej a spoločenskej oblasti /agentúrna činnosť/
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
technické, organizačné, materiálne a finančné zabezpečovanie činnosti profesionálnych klubov /hokeja, futbalu, hádzanej/ vrátane rehabilitačných rekondičných služieb a prípravy talentovanej mládeže pre profesionálny šport
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných pohybových aktivitách, zabezpečovanie činnosti amatérskych oddielov a odborov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
poskytovanie služieb na upevňovanie zdravia, zvyšovanie výkonnosti mládeže a dospelých
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
vytváranie priaznivej image, všestranná propagácia výrobkov, činnosti a obchodných značiek a.s. VSŽ Košice, ďalších obchodných spoločností VSŽ a sponzorov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
prevádzka stravovacích a ubytovacích zariadení
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
výroba, sprostredkovanie výroby a predaj športovo-propagačných predmetov a suvenírov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
doplnková výroba športových potrieb, náradia, náčinia
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
stavebné práce všetkého druhu
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
práce pri ochrane životného prostredia
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
služby platené obyvateľstvom v oblasti požičiavania, opráv a správneho nastavovania športových potrieb, náradia a náčinia
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
likvidácia odpadu a čistiace práce /pracovné a vodné plochy/, fasády a zabezpečovacie zariadenia, okapy, plošinky, svetlíky
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
natieranie oceľových konštrukcií a odstavených technologických zariadení
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
využívanie mechanizmov a iných voľných kapacít k údržbe verejných priestranstiev v rámci vylepšovania životného prostredia, špecifické práce ekologického charakteru, ako čistenie a zber odpadu v horských turistických oblastiach, čistenie vodných tokov a udržovanie turistických ciest
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
poskytovanie údržbárskych a stavebných prác pre obyvateľstvo, výstavba a údržba telovýchovných zariadení, kultúrnych a cirkevných stavieb
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
vykonávanie hospodárskej činnosti pracovníkmi so špeciálnou prípravou v oblasti horolezeckej činnosti
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
demontáž a likvidácia demontovaných koľajových polí a výhybiek
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
výroba a oprava drevených paliet
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
oprava a výroba riadiátorov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
upratovanie administratívnych a prevádzkových budov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
sprostredkovanie pôsobenia športovcov, trénerov a iných športových a telovýchovných pracovníkov doma a v zahraničí, zastupovanie fyzických a právnických osôb pri uzatváraní profesionálnych zmlúv s inými klubmi, zastupovanie športovcov a klubov pre zabezpečovanie ich zmluvných práv
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
poradenské a konzultačné služby
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
zabezpečovanie zmluvného nákupu výkonov /včítane sprostredkovania práce/ pre VSŽ a.s. všetky obchodné spoločnosti VSŽ
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
zabezpečovanie dodávok výkonov pre opravy a údržbu neinvestičného charakteru, včítane uzatváranie hospodárskych zmlúv
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
sprostredkovateľské služby
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
služby spojené s ochranou majetku
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
sprostredkovanie pre ekologické práce všetkých druhov od preventívnych po odstraňovanie následkov, či prípadných havárií
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 05/15/1991 until: 10/11/1994)
ochrana osôb a majetku
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
služby súkromných detektívov
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
usporadúvanie a sprostredkovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
prenájom telovýchovných a športových zariadení
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
výroba, oprava, revízie, nastavovanie a požičiavanie športového náradia a náčinia a športových potrieb
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
ubytovacie služby
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
demolačné a zemné práce
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
maliarske, natieračské a čistiace práce
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
stavebné zámočníctvo
  (from: 11/12/1993 until: 10/11/1994)
výroba a oprava drevených paliet a bytových doplnkov
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
oprava, inštalácia a údržba elektrických strojov
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
výroba a oprava radiátorov
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
stolárstvo
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
výroba nábytku
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
oprava strojov a strojných zariadení
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
zámočníctvo
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
kovoobrábanie
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
zváračské práce
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
kovovýroba
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
upratovacie služby
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
obchodná činnosť v obore: textil, priemyselný tovar, elektro spotrebiče, kuchynské potreby, kozmetika, autosúčiastky, autodoplnky, nábytok, záhradkárske potreby, hutnícke výrobky, stavebniny
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
stolárstvo, výroba nábytku
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
sprostredkovanie v oblasti pohostinstva, stavebné práce vo výškach, obchode a služieb
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1998)
píliarska výroba
  (from: 09/05/1995 until: 07/01/1998)
organizovanie športových podujatí
  (from: 09/05/1995 until: 07/01/1998)
likvidácia požiarov
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
likvidácia havarijných situácií
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
výkon funkcie technika požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
nákup a predaj prostriedkov požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
kontrola a opravy hasiacich prostriedkov-požiarny dozor
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
kontrola stavu hydrantov
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
vedenie dokumentácie k požiarnej ochrane
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
školenia v oblasti požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
inšpekčná a kontrolá činnosť v oblasti požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
vykonávanie preventívnych kontrol požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
spracovávanie projektov požiarnej ochrany a vypracovanie dokumentácie súvisiacej s požiarnou ochranou
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
posudzovanie stavebných projektov, nakupovaných základných prostriedkov z hľadiska požiarnej ochrany
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
organizovanie športových podujatí
  (from: 01/03/1996 until: 07/01/1998)
archivníctvo
  (from: 05/21/1996 until: 07/01/1998)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 08/14/1997 until: 07/01/1998)
starostlivosť o lesné porasty
  (from: 10/27/1997 until: 07/01/1998)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 10/27/1997 until: 07/01/1998)
prevádzkovanie lanovej dráhy
  (from: 01/15/1998 until: 07/01/1998)
Partners: 
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/04/2022)
Tubular s.r.o. IČO: 53 046 889
Vstupný areál U.S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/26/2022)
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Trieda SNP č. 61
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 12/09/2003 until: 08/16/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 12/09/2003 until: 02/22/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/08/2002 until: 12/08/2003)
U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/22/2001 until: 08/07/2002)
STEEL Košice s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 11/15/2000 until: 02/21/2001)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/19/2000 until: 11/14/2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/17/2000 until: 06/18/2000)
VSŽ OCEĽ s.r.o. IČO: 00 609 226
Košice - mestská časť Šaca
Slovak Republic
  (from: 06/24/1998 until: 06/18/2000)
VSŽ HOLDING a.s. IČO: 00 011 088
Košice - mestská časť Šaca
Slovak Republic
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
VSŽ Konzult s.r.o. IČO: 31 729 860
Košice - mestská časť Šaca
Slovak Republic
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
VSŽ Konzult s.r.o. IČO: 31 729 860
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/30/1998 until: 06/23/1998)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/03/1996 until: 01/29/1998)
VSŽ akciová spoločnosť Košice IČO: 00 011 088
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/02/1996 until: 01/02/1996)
TJ VSŽ Košice
  (from: 05/15/1991 until: 01/01/1996)
VSŽ a.s. Košice
  (from: 05/15/1991 until: 01/01/1996)
U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. IČO: 31 699 634
Vstupný areál U.S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 07/29/2021 until: 08/25/2022)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 02/23/2004 until: 08/03/2022)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 10/30/2018 until: 07/28/2021)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/17/2004 until: 10/29/2018)
Contribution of each member: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 49 028 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 49 028 EUR
  (from: 08/04/2022)
Tubular s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 08/26/2022)
VSŽ a.s. Košice
Amount of investment: 51 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 01/01/1996)
TJ VSŽ Košice
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 01/01/1996)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/02/1996 until: 01/02/1996)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/03/1996 until: 01/29/1998)
VSŽ Konzult s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 06/23/1998)
VSŽ Konzult s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
VSŽ HOLDING a.s.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
VSŽ OCEĽ s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1998 until: 06/18/2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 06/18/2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/19/2000 until: 11/14/2000)
STEEL Košice s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/15/2000 until: 02/21/2001)
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/22/2001 until: 08/07/2002)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/08/2002 until: 12/08/2003)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 02/22/2004)
INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 08/16/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 1 477 000 Sk Paid up: 1 477 000 Sk
  (from: 02/23/2004 until: 12/31/2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/2004 until: 12/31/2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 49 028 EUR Paid up: 49 028 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 08/03/2022)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
  (from: 01/01/2009 until: 10/29/2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/30/2018 until: 07/28/2021)
U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/29/2021 until: 08/25/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/2021)
Individual managing director
  (from: 01/19/2006 until: 07/28/2021)
konatelia
  (from: 08/17/2004 until: 01/18/2006)
konatelia
  (from: 05/15/1991 until: 11/11/1993)
Ing. Peter Moro
Varšavská 5
Košice 040 13
From: 12/03/2001
  (from: 06/13/2017)
Ing. Gabriel Lörinc
Kovaľská 322/28
Košice - Poľov 040 15
From: 01/15/2002
  (from: 06/13/2017)
Ing. Jozef Ferenc - Individual managing director
Dénešova 2
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 08/13/1997)
JUDr. Anton Gábor - Individual managing director
Pražská 12
Košice
  (from: 01/17/2000 until: 01/17/2000)
JUDr. Jaroslav Grega - Individual managing director
Krosnianska 39
Košice
  (from: 08/13/1998 until: 03/11/2002)
Mgr. Jozef Halás - Individual managing director
Jantárová 8
Košice
  (from: 03/17/1998 until: 01/16/2000)
Ing. Anton Kantor - Individual managing director
Stierova 3
Košice
  (from: 10/12/1994 until: 01/02/1996)
Miroslav Kürthy - Individual managing director
ul. Oslobodenia 6
Moldava nad Bodvou
Until: 06/11/2002
  (from: 07/04/2001 until: 08/07/2002)
Ing. Gabriel Lörinc - Individual managing director
Petzvalova 4/15
Košice
  (from: 03/12/2002 until: 08/16/2004)
Ing. Gabriel Lörinc
Mikovíniho 25/38
Košice 040 11
From: 01/15/2002
  (from: 01/19/2006 until: 06/12/2017)
Ing. Gabriel Lörinc
Petzvalova 4/15
Košice 040 11
From: 01/15/2002
  (from: 08/17/2004 until: 01/18/2006)
JUDr. Vincent Luca - Individual managing director
Mikovíniho 46
Košice
  (from: 11/26/1993 until: 07/12/1994)
Mgr. Rastislav Masnyk - Individual managing director
Varšavská 19
Košice
  (from: 01/18/2000 until: 07/03/2001)
Ing. Peter Moro - Individual managing director
Varšavská 5
Košice
  (from: 03/12/2002 until: 08/16/2004)
Ing. Peter Moro
Varšavská 5
Košice 040 13
From: 12/03/2001
  (from: 08/17/2004 until: 06/12/2017)
Ing. Martin Pitorák - Individual managing director
Krupinská 10
Košice
  (from: 02/07/2000 until: 11/28/2000)
Ing. Dušan Popjak - Individual managing director
Zombova 39
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 01/17/2000)
Ing. Dušan Popjak - Individual managing director
Zombová 39
Košice
  (from: 11/12/1993 until: 01/02/1996)
Ing. Igor Porubský - člen
Sokolovská 5
Košice
  (from: 11/12/1993 until: 11/25/1993)
Ing. Igor Porubský - Individual managing director
Sokolovská 5
Košice
  (from: 11/26/1993 until: 01/02/1996)
Ing. Igor Porubský - Individual managing director
Sokolovská 5
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 08/12/1998)
JUDr. Štefan Sarnovský - Individual managing director
Jaseňova 4
Košice
  (from: 01/18/2000 until: 03/11/2002)
JUDr. Štefan Sarnovský - Individual managing director
Jaseňova 4
Košice
From: 06/11/2002
  (from: 08/08/2002 until: 08/16/2004)
JUDr. Štefan Sarnovský
Jaseňova 4
Košice 040 14
From: 06/11/2002
  (from: 08/17/2004 until: 05/04/2005)
JUDr. Štefan Sarnovský
Jaseňova 4
Košice 040 14
From: 06/11/2002 Until: 04/28/2005
  (from: 05/05/2005 until: 05/04/2005)
Ing. František Vančo - Individual managing director
Radlinského 13
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 08/12/1998)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/17/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/12/2002 until: 08/16/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/17/2000 until: 03/11/2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/03/1996 until: 01/16/2000)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu. -Ing. Dušan Popjak-riaditeľ spoločnosti
  (from: 07/13/1994 until: 01/02/1996)
JUDr. Vincent Luca-riaditeľ spoločnosti Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu.
  (from: 11/12/1993 until: 07/12/1994)
JUDr. Vincent Luca-riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Piatka-I.námestník riaditeľa JUDr. Dušan Michalka-II.námestník riaditeľa Za spoločnosť s ručením obmedzeným sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis štatutárneho zástupcu.
  (from: 05/15/1991 until: 11/11/1993)
Capital: 
50 024 EUR Paid up: 50 024 EUR
  (from: 01/01/2009)
1 507 000 Sk Paid up: 1 507 000 Sk
  (from: 02/23/2004 until: 12/31/2008)
200 000 Sk
  (from: 01/03/1996 until: 02/22/2004)
100 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 01/02/1996)
Supervisory board: 
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011
  (from: 10/30/2018)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 08/01/2016
  (from: 08/12/2016)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
From: 12/04/2018
  (from: 12/14/2018)
Ing. Robert Meitner
Poľovská 40/17
Košice - mestská časť Poľov 040 15
From: 10/01/2022
  (from: 10/01/2022)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
From: 07/01/2013
  (from: 07/23/2013 until: 06/08/2015)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
From: 07/01/2013 Until: 06/01/2015
  (from: 06/09/2015 until: 06/08/2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015
  (from: 06/09/2015 until: 09/23/2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015
  (from: 09/24/2015 until: 10/29/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015 Until: 10/01/2018
  (from: 10/30/2018 until: 10/29/2018)
Ing. Ladislav Drabik - predseda
Štefánikova 46
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 06/23/1998)
JUDr. Anton Gábor - člen
Pražská 12
Košice
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice
From: 07/23/2003
  (from: 11/19/2003 until: 08/16/2004)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice 040 16
From: 07/23/2003
  (from: 08/17/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice 040 16
From: 07/23/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 03/09/2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/10/2011 until: 03/09/2011)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (from: 09/05/1995 until: 01/02/1996)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 06/23/1998)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (from: 02/22/2001 until: 06/09/2002)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
From: 12/14/2000
  (from: 06/10/2002 until: 08/07/2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Klimkovičova 1913/1
Košice 040 11
From: 12/14/2000 Until: 07/23/2003
  (from: 08/08/2002 until: 11/18/2003)
Ing. Michal Mardzin - člen
Petzvalova 27
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 01/16/2000)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Michalovská 35
Košice
  (from: 11/12/1993 until: 01/02/1996)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Michalovská 35
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 06/23/1998)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
  (from: 11/12/1993 until: 09/04/1995)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
From: 03/01/2011
  (from: 03/10/2011 until: 10/29/2018)
Ing. Alexander Rezeš - predseda
Kremnická 43
Košice
  (from: 07/13/1994 until: 09/04/1995)
Ing. Ľubomír Solár - predseda
Tr. SNP 83
Košice
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
PhDr. Marián Šarišský - predseda
Michalovská 1
Košice
  (from: 11/12/1993 until: 07/12/1994)
Ing. Viktor Špakovský - člen
Partizánska 3
Košice
  (from: 06/24/1998 until: 01/16/2000)
Ing. Ján Valenčík - predseda
Maurerova 17
Košice
  (from: 09/05/1995 until: 01/02/1996)
Emil Vojtek - člen
Húskova 1
Košice
  (from: 01/03/1996 until: 01/16/2000)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 12/14/2018)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008 Until: 12/29/2010
  (from: 01/22/2011 until: 01/21/2011)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 07/23/2008)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 07/24/2008 until: 01/21/2011)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/30/2018 until: 12/13/2018)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004
  (from: 08/17/2004 until: 02/14/2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004 Until: 01/19/2007
  (from: 02/15/2007 until: 02/14/2007)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (from: 02/22/2001 until: 06/09/2002)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000
  (from: 06/10/2002 until: 08/07/2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000
  (from: 08/08/2002 until: 08/16/2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000 Until: 08/10/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
John Harold Goodish - člen
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000 Until: 02/14/2003
  (from: 08/08/2002 until: 02/11/2003)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000
  (from: 06/10/2002 until: 08/07/2002)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
  (from: 02/22/2001 until: 06/09/2002)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003
  (from: 08/17/2004 until: 06/03/2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003
  (from: 02/12/2003 until: 08/16/2004)
Christopher James Navetta
Wheatherburn Drive 209
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003 Until: 06/01/2005
  (from: 06/04/2005 until: 06/03/2005)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007
  (from: 02/15/2007 until: 08/04/2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/11/2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010 Until: 08/01/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005 Until: 03/18/2008
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp., PA 160 66
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005
  (from: 06/04/2005 until: 04/01/2008)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 01/22/2011 until: 03/09/2011)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 03/10/2011 until: 07/22/2013)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011 Until: 07/01/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/22/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 2.4.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 05/15/1991)
Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Na základe dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.1.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.2.1994.
  (from: 07/13/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.1994.
  (from: 10/12/1994)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.1995.
  (from: 09/05/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.1.1996.
  (from: 01/02/1996)
Zmena stanov zo dňa 2.1.1996. Na spoločnosť s ručením obmedzeným prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti VSŽ FERROHAS, spol. s r. o. Košice na základe zmluvy o zlučení podľa § 69 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/03/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.5.1996.
  (from: 05/21/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (from: 08/14/1997)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 21.4.1997.
  (from: 10/27/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 2.12.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29.1.1998.
  (from: 01/30/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.4.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/24/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 30.6.1998.
  (from: 08/13/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 5. 1999.
  (from: 01/17/2000)
Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 13.12.1999.
  (from: 02/07/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou č. N 110/2000, Nz 110/2000 zo dňa 18.5.2000.
  (from: 06/19/2000)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 181/2000 Nz 180/2000 zo dňa 26.7.2000.
  (from: 11/15/2000)
Rozhodnutie MVZ s.r.o. zo dňa 14.8.2000.
  (from: 11/29/2000)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 343/2000, Nz 340/2000 zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/22/2001)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 3.12.2001. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2002. Deň vzniku funkcie konateľov: Miroslav Kürthy: 14.5.2001, Ing. Peter Moro: 3.12.2001, Ing. Gabriel Lörinc: 15.1.2002.
  (from: 03/12/2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.5.2002.
  (from: 06/10/2002)
Zmena zakladateľskej listiny - not. záp. č. N 258/2003, Nz 39933/2003 zo dňa 23.5.2003.
  (from: 07/15/2003)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 648/2003 Nz 92937/2003 zo dňa 15.10.2003.
  (from: 12/09/2003)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2003.
  (from: 02/23/2004)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person