Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1437/N

Business name: 
JUMI Centrum spol. s r.o.
  (from: 06/19/1995 until: 05/21/2008)
Registered seat: 
Ernestova bašta 6
Nové Zámky 940 62
  (from: 07/09/1997 until: 05/21/2008)
Identification number (IČO): 
34 123 041
  (from: 06/19/1995)
Date of entry: 
06/19/1995
  (from: 06/19/1995)
Date of deletion: 
05/22/2008
  (from: 05/22/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/22/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/1995)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 05/21/2008)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 06.06.2007, č.k. 3K75/00-282, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2007, zrušil konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti JUMI Centrum spol. s r.o. z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz (§ 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov). JUDr. Miroslav Farkaš bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 1437/N, v y m a z u j e sa obchodná spoločnosť JUMI Centrum spol. s r.o. so sídlom Ernestova bašta 6, 940 62 Nové Zámky, IČO: 34 123 041, v súlade s § 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka.
  (from: 05/22/2008)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person