Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35209/V

Business name: 
Kláštorná s.r.o., v dodatočnej likvidácii
  (from: 07/27/2023)
Kláštorná s.r.o.
  (from: 07/02/2005 until: 07/26/2023)
ZNIEVSKA spol. s r.o.
  (from: 12/23/1997 until: 07/01/2005)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 01/21/2014)
Staničná 499
Kláštor pod Znievom 038 43
  (from: 05/27/2005 until: 01/20/2014)
Fándlyho 13
Bratislava 811 03
  (from: 12/23/1997 until: 05/26/2005)
Identification number (IČO): 
35 736 216
  (from: 12/23/1997)
Date of entry: 
12/23/1997
  (from: 12/23/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/23/1997)
Objects of the company: 
prenájom pozemkov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
stáčanie prírodnej minerálnej vody do fliaš
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/23/1997 until: 07/09/2020)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
reklamná činnosť
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
výroba a vydávanie náhraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovo - obrazových záznamov
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
preklady a tlmočenie
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
finančný a operatívny leasing
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/08/2004 until: 07/09/2020)
Partners: 
Ján Krško
Nábrežná 985/40
Turčianske Teplice 039 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009)
Ján Cincík
M. Čulena 187
Kláštor pod Znievom 038 43
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009)
Viliam Cíger
Gen.Svobodu 36
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009)
SKYSIDE B.V.
Haaksbergweg, Suite 3 71
Amsterdam 1101
Kingdom of the Netherlands
  (from: 01/08/2013)
JKM GROUP INTERNATIONAL LCC
Connecticut Ave NW, Suite 222
Washington DC 200 09
United States of America
  (from: 04/16/2015)
LASARSON8 LIMITED
Inomenon Ethnon, 8 Despina Sofia Court, Flat/Office 202
Larnaca 6042
Republic of Cyprus
  (from: 06/23/2015)
Nova Energia a.s.
Jantárová 30
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/22/2013 until: 04/15/2015)
Nová Energia a.s.
Jantárová 30
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/2013 until: 03/21/2013)
Slovenský rozvojový fond a.s.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 08/01/2009 until: 03/21/2013)
ENWO s.r.o.
Alvinczyho 27
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2009 until: 01/07/2013)
SKYSIDE CO LIMITED
Arch. Makariou III 53
Larnaca P.C. 6017
Cyprus
  (from: 11/09/2004 until: 01/07/2013)
TOPLIMO, a.s. IČO: 31 375 103
M.Rázusa 1
Topoľčany 955 14
Slovak Republic
  (from: 10/16/2004 until: 11/08/2005)
TOPLIMO, a.s. IČO: 31 375 103
M.Rázusa 1
Topoľčany 955 14
Slovak Republic
  (from: 02/05/2001 until: 10/15/2004)
TOPLIMO, a.s. IČO: 31 375 103
M.Rázusa 1
Topoľčany 955 14
Slovak Republic
  (from: 09/02/1998 until: 02/04/2001)
TOPLIMO, a.s. IČO: 31 375 103
M.Rázusa 1
Topoľčany 955 14
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Viliam Cíger
Gen.Svobodu 36
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 09/02/1998 until: 02/11/2009)
Viliam Cíger
Gen.Svobodu 36
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Ján Cincík
M. Čulena 187
Kláštor pod Znievom 038 43
Slovak Republic
  (from: 09/02/1998 until: 02/11/2009)
Ján Cincík
M. Čulena 187
Kláštor pod Znievom 038 43
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Ján Krško
Nábrežná 985/40
Turčianske Teplice 039 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/2004 until: 02/11/2009)
Ján Krško
Nábrežná 985/40
Turčianske Teplice 039 01
Slovak Republic
  (from: 09/02/1998 until: 11/08/2004)
Ján Krško
Nábrežná 985/40
Turčianske Teplice 039 01
Slovak Republic
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Contribution of each member: 
Ján Krško
Amount of investment: 71 468 EUR Paid up: 71 468 EUR
  (from: 08/01/2009)
Ján Cincík
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 03/22/2013)
Viliam Cíger
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 03/22/2013)
JKM GROUP INTERNATIONAL LCC
Amount of investment: 2 987 453 EUR Paid up: 2 987 453 EUR
  (from: 04/16/2015)
SKYSIDE B.V.
Amount of investment: 191 759 EUR Paid up: 191 759 EUR
  (from: 06/23/2015)
LASARSON8 LIMITED
Amount of investment: 3 385 781 EUR Paid up: 3 385 781 EUR
  (from: 06/23/2015)
Ján Krško
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Ján Cincík
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Viliam Cíger
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
TOPLIMO, a.s.
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 18 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Ján Krško
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 11/08/2004)
Ján Cincík
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 02/11/2009)
Viliam Cíger
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 02/11/2009)
TOPLIMO, a.s.
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 105 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 02/04/2001)
TOPLIMO, a.s.
Amount of investment: 3 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 3 105 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 10/15/2004)
TOPLIMO, a.s.
Amount of investment: 3 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 3 105 000 Sk
  (from: 10/16/2004 until: 11/08/2005)
Ján Krško
Amount of investment: 535 000 Sk Paid up: 535 000 Sk
  (from: 11/09/2004 until: 07/01/2005)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 11/09/2004 until: 05/26/2005)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/5 zo dňa 25.02.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED, Cyprus.
  (from: 05/27/2005 until: 07/01/2005)
Ján Krško
Amount of investment: 825 000 Sk Paid up: 622 000 Sk
  (from: 07/02/2005 until: 11/08/2005)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 43 000 000 Sk Paid up: 33 900 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/5 zo dňa 25.02.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED, Cyprus.
  (from: 07/02/2005 until: 11/08/2005)
Ján Krško
Amount of investment: 825 000 Sk Paid up: 825 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 10/05/2006)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 46 105 000 Sk Paid up: 46 105 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/5 zo dňa 25.02.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED,Cyprus. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/3 zo dňa 5.8.2004 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED, Cyprus.
  (from: 11/09/2005 until: 10/05/2006)
Ján Krško
Amount of investment: 1 189 000 Sk Paid up: 1 189 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 02/11/2009)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 65 741 000 Sk Paid up: 65 741 000 Sk
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/5 zo dňa 25.02.2005 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED,Cyprus. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a mandátnej zmluvy č. 217/AUOC/04-ZZ/3 zo dňa 5.8.2004 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SKYSIDE CO LIMITED, Cyprus.
  (from: 10/06/2006 until: 11/05/2007)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 65 741 000 Sk Paid up: 65 741 000 Sk
  (from: 11/06/2007 until: 02/11/2009)
Ján Cincík
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 03/21/2013)
Viliam Cíger
Amount of investment: 1 162 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 162 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 03/21/2013)
Ján Krško
Amount of investment: 39 468 EUR Paid up: 39 468 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 07/31/2009)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 2 182 202 EUR Paid up: 2 182 202 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 07/31/2009)
SKYSIDE CO LIMITED
Amount of investment: 3 577 540 EUR Paid up: 3 577 540 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 01/07/2013)
Slovenský rozvojový fond a.s.
Amount of investment: 2 655 513 EUR Paid up: 2 655 513 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 03/21/2013)
ENWO s.r.o.
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 08/01/2009 until: 01/07/2013)
Nová Energia a.s.
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 01/08/2013 until: 03/21/2013)
SKYSIDE B.V.
Amount of investment: 3 577 540 EUR Paid up: 3 577 540 EUR
  (from: 01/08/2013 until: 06/22/2015)
Nova Energia a.s.
Amount of investment: 2 987 453 EUR Paid up: 2 987 453 EUR
  (from: 03/22/2013 until: 04/15/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/21/2014)
konatelia
  (from: 12/23/1997 until: 01/20/2014)
Juraj Avers
Kvetná 5
Malá Ida 044 20
From: 04/30/2015
  (from: 06/23/2015)
Viliam Cíger
Gogoľova 14
Martin 063 04
Until: 01/25/2002
  (from: 12/23/1997 until: 04/07/2004)
Martin Holub - Individual managing director
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 80
From: 01/30/2004
  (from: 04/08/2004 until: 02/11/2009)
Ing. Mgr. Martin Holub - Individual managing director
Kazanská 12060/50
Bratislava 821 06
From: 01/30/2004
  (from: 02/12/2009 until: 01/07/2013)
Ing. Mgr. Martin Holub - Individual managing director
Kazanská 12060/50
Bratislava 821 06
From: 01/30/2004 Until: 12/19/2012
  (from: 01/08/2013 until: 01/07/2013)
Ján Pizur - Individual managing director
Klimkovičova 24
Košice 040 01
From: 06/28/2002
  (from: 04/08/2004 until: 02/11/2009)
Ing. Ján Pizur - Individual managing director
Šuhajova 17
Košice-Krásna 040 18
From: 06/28/2002
  (from: 02/12/2009 until: 09/18/2014)
Ing. Ján Pizur - Individual managing director
Šuhajova 17
Košice-Krásna 040 18
From: 06/28/2002 Until: 07/05/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Ing. Ivan Sečanský
Fándlyho 13
Bratislava 811 03
Until: 06/28/2002
  (from: 12/23/1997 until: 04/07/2004)
Ing. Maroš Škorec
Čermeľská cesta 1511/47A
Košice-Sever 040 01
From: 09/09/2014
  (from: 09/19/2014 until: 06/22/2015)
Ing. Maroš Škorec
Čermeľská cesta 1511/47A
Košice-Sever 040 01
From: 09/09/2014 Until: 04/30/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 06/23/2015)
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že konatelia pripoja svoje mená a podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 01/08/2013 until: 06/22/2015)
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy len spoločne a to tak, že konatelia pripoja svoje mená a podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 08/01/2009 until: 01/07/2013)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 12/23/1997 until: 07/31/2009)
Capital: 
6 638 785 EUR Paid up: 6 638 785 EUR
  (from: 08/01/2009)
2 223 994 EUR Paid up: 2 223 994 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 07/31/2009)
67 000 000 Sk Paid up: 67 000 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 02/11/2009)
47 000 000 Sk Paid up: 47 000 000 Sk
  (from: 11/09/2005 until: 10/05/2006)
47 000 000 Sk Paid up: 37 697 000 Sk
  (from: 07/02/2005 until: 11/08/2005)
33 710 000 Sk Paid up: 33 710 000 Sk
  (from: 11/09/2004 until: 07/01/2005)
3 210 000 Sk
  (from: 02/05/2001 until: 11/08/2004)
210 000 Sk
  (from: 09/02/1998 until: 02/04/2001)
120 000 Sk
  (from: 12/23/1997 until: 09/01/1998)
Supervisory board: 
Ing. Milan Krško
Mládežnícka 10
Banská Bystrica 974 01
From: 01/30/2004
  (from: 07/02/2005 until: 07/31/2009)
Ing. Milan Krško
Mládežnícka 10
Banská Bystrica 974 01
From: 01/30/2004 Until: 06/26/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ing. Anton Maťašek
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
From: 03/31/2011
  (from: 05/11/2011 until: 12/07/2011)
Ing. Anton Maťašek
Fraňa Kráľa 1505/6
Čadca 022 01
From: 03/31/2011 Until: 11/30/2011
  (from: 12/08/2011 until: 12/07/2011)
René Pavlík
Baltická 15
Košice 040 01
From: 06/28/2002
  (from: 07/02/2005 until: 07/31/2009)
René Pavlík
Baltická 15
Košice 040 01
From: 06/28/2002 Until: 06/26/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ing. Oskar Soták
Bulharská 4414/38
Bratislava 821 04
From: 06/26/2009
  (from: 08/01/2009 until: 05/10/2011)
Ing. Oskar Soták
Bulharská 4414/38
Bratislava 821 04
From: 06/26/2009 Until: 02/15/2011
  (from: 05/11/2011 until: 05/10/2011)
Maroš Škorec
Čermeľská cesta 47/A
Košice 040 01
From: 05/16/2005 Until: 09/09/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Ing. Anton Škorec
Tatarkova 3
Košice 040 01
From: 06/26/2009 Until: 09/09/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Ing. Anton Škorec
Tatarkova 3
Košice 040 01
From: 06/26/2009
  (from: 08/01/2009 until: 09/18/2014)
Mgr. Ján Jerga
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 11/30/2011 Until: 05/19/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Mgr. Ján Jerga
Národná trieda 208/70
Košice 040 01
From: 11/30/2011
  (from: 12/08/2011 until: 09/18/2014)
Maroš Škorec
Čermeľská cesta 47/A
Košice 040 01
From: 05/16/2005
  (from: 07/02/2005 until: 09/18/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/04/2023
  (from: 07/27/2023)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Špirko, značka správcu: S833
Nerudova 6
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/04/2023
  (from: 07/27/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 07/27/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1997 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23353
  (from: 12/23/1997)
Dodatok č.1 zo dňa 4,6,1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č.11/98 Z.z.
  (from: 09/02/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 3.12.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13.1.01.
  (from: 02/05/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.6.2002 a mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.1.2004. Funkcia konateľov Ivana Sečanského zaniká dňa 28.6.2002, Viliama Cígera 25.1.2002, Ing. M. Jenčík bol vymenovaný za konateľa na valnom zhromaždení dňa 28.6.2002 a odvolaný z funkcie konateľa na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.1.2004.
  (from: 04/08/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 05.08.2004.
  (from: 10/16/2004)
Zápisnica zo 16.05.2005 - rozhodnutie o zvýšení základného imania, zmena obchodného mena na Kláštorná s.r.o.
  (from: 07/02/2005)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 25.04.2014, č.k. 26R/1/2014-142, právoplatným dňa 06.05.2014, rozhodol o povolení reštrukturalizácie dlžníka Kláštorná s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 35 736 216 a ustanovil správcu JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S859.
  (from: 09/17/2015)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 07.01.2015, č.k. 26R/1/2014-533, právoplatným dňa 16.01.2015, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: Kláštorná s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 35 736 216 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka Kláštorná s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 35 736 216.
  (from: 09/17/2015)
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice, Odboru živnostenského podnikania zo dňa 5.9.2019 č. OU-KE-OZP1-2019/017616-5, došlo k zrušeniu živnostenského oprávnenia pre spoločnosť v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti daného rozhodnutia. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23.10.2019.
  (from: 07/10/2020)
Dňa 21.5.2021 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 29CbR/5/2021.
  (from: 07/29/2021)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 26.07.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 29/Exre/41/2023.
  (from: 07/27/2023)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 43CbR/10/2023-19 zo dňa 15.02.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.03.2023 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti Kláštorná s.r.o., so sídlom Jantárová 30, Košice 040 01, IČO: 35 736 216 a za likvidátora spoločnosti menoval JUDr. Juraja Špirka, správcu.
  (from: 07/27/2023)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person