Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2577/B

Business name: 
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ KORPORÁCIA, a.s.
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Registered seat: 
Karpatská 2
Bratislava 811 05
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Identification number (IČO): 
35 798 424
  (from: 10/27/2000)
Date of entry: 
10/27/2000
  (from: 10/27/2000)
Date of deletion: 
03/24/2015
  (from: 03/24/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/24/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/2000)
Objects of the company: 
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacich prác
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
organizačné zabezpečenie realizácie stavieb a technických zariadení v oblasti energetiky a životného prostredia
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
poradenská činnosť v oblasti energetiky a životného prostredia
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Ing. Bohumil Markech
Mlynská 35
Červeník 920 42
  (from: 01/08/2002 until: 07/15/2003)
Ing. Bohumil Markech
Mlynská 35
Červeník 920 42
From: 11/28/2001 Until: 08/13/2003
  (from: 07/16/2003 until: 10/06/2003)
Ján Migaš
Pod poľom 374/4
Trenčín
  (from: 09/25/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Miroslav Pikus - predseda predstavenstva
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (from: 10/27/2000 until: 01/07/2002)
Zlatica Sopfritšová
Jesenského 11
Bernolákovo
  (from: 10/27/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Miloš Stopka
Vyšehradská 19
Bratislava
  (from: 10/27/2000 until: 01/07/2002)
Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
Vyšehradská 19
Bratislava
  (from: 01/08/2002 until: 07/15/2003)
Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva
Vyšehradská 19
Bratislava
From: 10/27/2000
  (from: 07/16/2003 until: 03/23/2015)
Ing. Adriana Laciaková
Lermontovova 4
Bratislava 811 05
From: 10/14/2002
  (from: 12/19/2002 until: 03/23/2015)
Nadežda Hromadová
Ivana Krasku 8
Prievidza
From: 08/13/2003
  (from: 10/07/2003 until: 03/23/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/26/2010 until: 03/23/2015)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 10/25/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 10/27/2000 until: 12/18/2002)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.
  (from: 10/26/2010 until: 03/23/2015)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva.
  (from: 12/19/2002 until: 10/25/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/27/2000 until: 12/18/2002)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Bartošovič - predseda dozornej rady
Mostová 9
Šaľa
  (from: 10/27/2000 until: 07/15/2003)
Barbora Majcherová - člen dozornej rady
Jasovská 19
Bratislava 851 07
From: 10/14/2002 Until: 08/13/2003
  (from: 12/19/2002 until: 10/06/2003)
Ing. Michal Merga - člen dozornej rady
Duk. hrdinov 2581/19
Snina
  (from: 10/27/2000 until: 12/18/2002)
Ján Migaš - člen dozornej rady
Pod poľom 374/4
Trenčín
  (from: 10/27/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Tibor Mikuš - člen dozornej rady
A.Hlinku 3676/36
Trnava
  (from: 09/25/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Štefan Bartošovič - predseda dozornej rady
Mostová 9
Šaľa
From: 10/27/2000
  (from: 07/16/2003 until: 03/23/2015)
Ing. Iveta Piačková - člen dozornej rady
Pri Šajbách 14
Bratislava
From: 10/14/2002
  (from: 12/19/2002 until: 03/23/2015)
Ing. Dalibor Zivčák - člen dozornej rady
Káče 72
Mníšek nad Popradom 065 22
From: 08/13/2003
  (from: 10/07/2003 until: 03/23/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/340/2012 zo dňa 8.12.2014, právoplatné dňa 9.1.2015, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ KORPORÁCIA, a.s., so sídlom Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 798 424 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 2577/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 03/24/2015)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 253/00, Nz 238/00 dňa 5.10.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/27/2000 until: 03/23/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2001.
  (from: 01/08/2002 until: 03/23/2015)
Zánik funkcie člena predstavenstva Jána Migaša dňa 14.10.2002 a zánik funkcie členov dozorne rady Ing. Michala Mergu a Ing. Tibora Mikuša dňa 14.10.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.10.2002.
  (from: 12/19/2002 until: 03/23/2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 13.8.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. B. Markecha sa končí dňom 13.8.2003. Funkcia člena dozornej rady B. Majcherovej sa končí dňom 13.8.2003.
  (from: 10/07/2003 until: 03/23/2015)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person