Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3153/R

Business name: 
PARTNER PROGRESS, s.r.o.
  (from: 10/02/1995)
Registered seat: 
Štúrova 40
Považská Bystrica 017 01
  (from: 04/14/2021)
Identification number (IČO): 
31 637 078
  (from: 10/02/1995)
Date of entry: 
10/02/1995
  (from: 10/02/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1995)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/1995)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/02/1995)
poradenská činnosť v oblasti personalistiky
  (from: 10/02/1995)
poradenská, konzultačná, lektorská činnosť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  (from: 10/02/1995)
organizovanie kurzov zameraných na rozvoj personálu
  (from: 10/02/1995)
technicko-organizačné zabezpečovanie seminárov, vzdelávacích, rekvalifikačných a motivačných kurzov pre uchádzačov o zamestnanie
  (from: 10/02/1995)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 10/02/1995)
poskytovanie ubytovacích služieb s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 09/10/2008)
prevádzkovanie turistickej informačnej kancelárie
  (from: 09/10/2008)
organizovanie výstav a prevádzkovanie múzeí
  (from: 09/10/2008)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 10/20/2011)
odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
  (from: 10/20/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/27/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/27/2014)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 11/27/2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/14/2021)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/14/2021)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/14/2021)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 04/14/2021)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/14/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/14/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/14/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/14/2021)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/14/2021)
administratívne služby
  (from: 04/14/2021)
Partners: 
PhDr. František Halmeš
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/14/2021)
Contribution of each member: 
PhDr. František Halmeš
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/2003)
Ing. Miloš Michalec
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
From: 10/10/2019
  (from: 04/14/2021)
Mgr. Ivana Novotná , PhD.
Ulica Rekreačná 7980/33
Trnava 917 08
From: 08/10/2003
  (from: 01/31/2020)
Mgr. Martin Pavlík
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 08/10/2003
  (from: 04/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú, v jej mene konajú a podpisujú konatelia spoločnosti takto, konateľ Mgr. Martin Pavlík samostatne, Mgr. Ivana Novotná, PhD. spoločne s ostatnými konateľmi a Ing. Miloš Michalec spoločne s ostatnými konateľmi
  (from: 04/14/2021)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/31/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7967
  (from: 10/02/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 4.12.1996 schválilo Dodatok č.1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 7967
  (from: 12/13/1996)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 32/99, NZ 32/99 zo dňa 22.2.1999.
  (from: 04/26/1999)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve notárskou zápisnicou N 124/99, NZ 125/99 zo dňa 17.6.1999.
  (from: 02/24/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľa spoločnosti a prijatí úplného nového znenia zakladateľskej listiny spísané notárskou zápisnicou N 74/2003, NZ 33720/2003 z 06.05.2003.
  (from: 08/01/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní konateľa a menovaní dvoch nových konateľov a schválenie dodatku č. 1 k úplnému zneniu zakladateľskej listiny zo dňa 06.05.2003.
  (from: 10/07/2003)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person