Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22806/B

Business name: 
RENO-obuv SK, spol. s r.o.
  (from: 11/08/2000)
Registered seat: 
Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 09/22/2022)
Identification number (IČO): 
35 799 374
  (from: 11/08/2000)
Date of entry: 
11/08/2000
  (from: 11/08/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/2000)
Objects of the company: 
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2000)
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/08/2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 11/08/2000)
Partners: 
RENO-obuv, spol. s r.o. IČO: 41 692 225
Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město 110 00
Czech Republic
  (from: 06/13/2006)
Contribution of each member: 
RENO-obuv, spol. s r.o.
Amount of investment: 3 971 719 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 971 719 EUR
  (from: 10/11/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/31/2004)
Uwe Niemann
Flachsdehne 8
Georgsmarienhütte 491 24
Nemecká spolková republika
From: 08/01/2015
  (from: 09/22/2022)
Gabriele Kreis-Schiemann
Aegedienwall 47
Rheda-Wiedenbrück 333 78
Nemecká spolková republika
From: 10/14/2020
  (from: 01/27/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. V prípade, ak má spoločnosť viacerých konateľov v mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/18/2015)
Procuration: 
Sebastian Rocks
Zum Kalvarienberg 25
Rheine 484 32
Nemecká spolková republika
From: 01/27/2021
  (from: 01/27/2021)
Jakub Kazimierz Zaparucha
Nowy Witoszyn 27 A
Fabianki 87-811
Poľská republika
From: 09/25/2018
  (from: 09/22/2022)
Prokúra sa udeľuje tak, že sú na zastupovanie a podpisovanie prokuristi oprávnení tak, že je pri tom potrebný súhlasný prejav vôle aspoň dvoch prokuristov. Za spoločnosť konajú aspoň dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/18/2015)
Capital: 
3 971 719 EUR Paid up: 3 971 719 EUR
  (from: 10/11/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 746/00, Nz 714/00 zo dňa 13.10.2000 a jej dodatkom č. 1 N 803/00, Nz 757/00 zo dňa 27.10.2000 v zmysle ust. § 24, § 57, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/08/2000)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 8.1.2001.
  (from: 02/23/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28. 12. 2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene sídla a zvýšení základného imania. Notárska zápisnica č. N 41/02, Nz 41/02 zo dňa 18. 1. 2002 osvedčujúca úplné nové znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 02/05/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.9.2002. Zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 8.10.2002 vo forme notárskej zápisnice N 928/02, Nz 876/02 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka.
  (from: 11/22/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 1169/2003, Nz 125858/2003 zo dňa 22.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.2.2004. Konateľ Ralf Krausnick vymenovaný dňa 12.12.2003, odvolaný dňa 23.2.2004 z funkcie.
  (from: 03/31/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2004.
  (from: 08/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2004.
  (from: 01/13/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2008.
  (from: 08/12/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2009.
  (from: 10/30/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2010.
  (from: 01/22/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2011.
  (from: 06/15/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.02.2013.
  (from: 03/09/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2013.
  (from: 01/09/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2014.
  (from: 12/04/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2015.
  (from: 06/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 08/06/2015)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person