Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  380/V

Business name: 
FABO, spol. s r.o., Spišská Nová Ves v likvidácii
  (from: 03/05/1996 until: 11/09/2004)
FABO, spol.s.r.o. Spišská Nová Ves
  (from: 07/31/1991 until: 03/04/1996)
Registered seat: 
Wolkerova 5
Spišská Nová Ves
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
Spišská Nová Ves
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Identification number (IČO): 
17 079 985
  (from: 07/31/1991)
Date of entry: 
07/31/1991
  (from: 07/31/1991)
Person dissolved from: 
27.10.2004
  (from: 11/10/2004)
Date of deletion: 
11/10/2004
  (from: 11/10/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/31/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj pekárenských, cestovinárskych a mlynských výrobkov
  (from: 07/31/1991 until: 11/09/2004)
nákup, predaj a sprostredkovanie: potravinárskeho tovaru ovocia a zeleniny textilného tovaru pekárenských a cestovinárskych strojov a zariadení
  (from: 07/31/1991 until: 11/09/2004)
zahranično - obchodná činnosť s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
služby verejného stravovania
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
ubytovacie služby v triede ***
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a dopravných stavieb
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
organizovanie školení, seminárov a rekvalifikačných kurzov
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
Partners: 
František Fabo
Jesenná 17
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
Jozef Fabo
Wolkerova 15/14
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
František Fabo
Jesenná 17
Poprad
Slovak Republic
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Jozef Fabo
Wolkrova 15/14
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Ing. Ladislav Smotrilla
26
Matejovce nad Hornádom
Slovak Republic
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Contribution of each member: 
Jozef Fabo
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
František Fabo
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Ing. Ladislav Smotrilla
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Jozef Fabo
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
František Fabo
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/05/1996 until: 11/09/2004)
konatelia
  (from: 10/14/1993 until: 03/04/1996)
konatelia
  (from: 04/28/1993 until: 10/13/1993)
konatelia
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
František Fabo
Jesenná 17
Poprad
  (from: 10/14/1993 until: 03/04/1996)
Jozef Fabo
Wolkerova 15/14
Spišská Nová Ves
  (from: 04/28/1993 until: 03/04/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 03/05/1996 until: 11/09/2004)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 10/14/1993 until: 03/04/1996)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladadajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/1993 until: 10/13/1993)
Jozef Fabo Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje Jozef Fabo a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/31/1991 until: 04/27/1993)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 07/31/1991 until: 11/09/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Iveta Višňovská
Jánskeho 1
Spišská Nová Ves
  (from: 03/05/1996 until: 11/09/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: FABO, spol. s r.o., Spišská Nová Ves v likvidácii Sídlo: Wolkerova 5, Spišská Nová Ves IČO: 17 079 985 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 27/99-25 zo dňa 26.8.2004 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FABO, spol. s r.o. Spišská Nová Ves v likvidácii, Wolkerova 5, Spišská Nová Ves, IČO: 17 079 985 pre nedostatok majetku.
  (from: 11/10/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.7.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely zák.č. 103/90 Zb.
  (from: 07/31/1991 until: 11/09/2004)
Zmeny v zápise urobené na základe dodatku spoločenskej zmluvy zo dňa 3.2.1993 a 9.4.1993 v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1993 until: 11/09/2004)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/14/1993 until: 11/09/2004)
Zápisnica z VZ spoločníkov o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 24.1.1996. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 5.3.1996.
  (from: 03/05/1996 until: 11/09/2004)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person