Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22942/B

Business name: 
msg life Slovakia s.r.o.
  (from: 11/06/2014)
COR&FJA Slovakia s. r. o.
  (from: 12/24/2009 until: 11/05/2014)
COR Slovakia s. r. o.
  (from: 01/20/2003 until: 12/23/2009)
PIT Slovakia s.r.o.
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Registered seat: 
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (from: 02/01/2006)
Bajkalská 18/A
Bratislava 821 08
  (from: 01/20/2003 until: 01/31/2006)
Donnerova 29
Bratislava 841 05
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Identification number (IČO): 
35 800 780
  (from: 11/28/2000)
Date of entry: 
11/28/2000
  (from: 11/28/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/28/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/28/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/28/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/28/2000)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/28/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/28/2000)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 11/28/2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 11/28/2000)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a systémovej údržby softwaru
  (from: 11/28/2000)
Partners: 
msg life central europe gmbh
Elsenheimerstraße 65
München 806 87
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 64009
  (from: 06/24/2022)
PIT GmbH
Forstrasse 60
Stuttgart 701 76
  (from: 09/11/2002 until: 01/19/2003)
msg life Deutschland GmbH
Elsenheimerstraße 65
München 806 87
Federal Republic of Germany
  (from: 11/06/2014 until: 02/02/2016)
COR&FJA Deutschland GmbH
Elsenheimerstraße 65
München 806 87
Federal Republic of Germany
  (from: 11/26/2013 until: 11/05/2014)
COR&FJA Systems GmbH
Humboldstraße 35
Leinfelden-Echterdingen 707 71
  (from: 10/23/2010 until: 11/25/2013)
COR Deutschland GmbH
Karlsruher Straße 3
Leinfelden-Echterdingen 707 71
  (from: 02/01/2006 until: 10/22/2010)
PIT GmbH
Forstrasse 60
Stuttgart 701 76
  (from: 01/20/2003 until: 01/31/2006)
msg life central europe gmbh
Elsenheimerstraße 65
München 806 87
Federal Republic of Germany
  (from: 02/03/2016 until: 06/23/2022)
Peter Brummer
Rotenwaldstrasse 71
Stuttgart 701 76
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/28/2000 until: 09/10/2002)
Contribution of each member: 
COR Deutschland GmbH
  (from: 12/24/2009 until: 10/22/2010)
COR&FJA Systems GmbH
  (from: 10/23/2010 until: 11/25/2013)
COR&FJA Deutschland GmbH
  (from: 11/26/2013 until: 11/05/2014)
msg life Deutschland GmbH
  (from: 11/06/2014 until: 02/02/2016)
msg life central europe gmbh
  (from: 02/03/2016 until: 06/23/2022)
msg life central europe gmbh
Amount of investment: 89 624 EUR Paid up: 89 624 EUR
  (from: 06/24/2022)
Peter Brummer
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 09/10/2002)
PIT GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/11/2002 until: 01/19/2003)
PIT GmbH
  (from: 01/20/2003 until: 01/31/2006)
COR Deutschland GmbH
Amount of investment: 2 700 000 Sk Paid up: 2 700 000 Sk
  (from: 02/01/2006 until: 12/23/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/12/2014)
Individual managing director
  (from: 01/20/2003 until: 06/11/2014)
Individual managing director
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Milan Patassy
Donnerova 29
Bratislava 841 05
From: 11/28/2000
  (from: 05/24/2022)
Milan Patassy
Donnerova 29
Bratislava 841 05
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Milan Patassy
Donnerova 29
Bratislava 841 05
From: 11/28/2000
  (from: 01/20/2003 until: 05/23/2022)
Robert Heß
Mühlbachring 42
Sulz am Neckar 721 72
Nemecká spolková republika
From: 06/03/2015
  (from: 06/24/2022)
Bernhard Achter
Schönbrunnerstr. 38
Landshut 840 28
Nemecká spolková republika
From: 03/26/2014
  (from: 06/12/2014 until: 02/02/2016)
Bernhard Achter
Schönbrunnerstr. 38
Landshut 840 28
Nemecká spolková republika
From: 03/26/2014 Until: 06/03/2015
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Peter Brummer
Senefelderstrasse 97
Stuttgart 701 76
Nemecko
From: 11/25/2002
  (from: 01/20/2003 until: 05/06/2004)
Peter Brummer
Senefelderstrasse 97
Stuttgart 701 76
Nemecko
From: 11/25/2002 Until: 12/18/2003
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Dr. Michael Krieg
Scheuerwiesen 16
Sindelfingen 710 69
Nemecko
From: 11/25/2002
  (from: 01/20/2003 until: 11/17/2003)
Milenko Radic
Heinestrasse 35, Degerloch
Stuttgart 705 97
Spolková republika Nemecko
From: 04/01/2003
  (from: 11/18/2003 until: 06/11/2014)
Milenko Radic
Heinestrasse 35, Degerloch
Stuttgart 705 97
Spolková republika Nemecko
From: 04/01/2003 Until: 03/26/2014
  (from: 06/12/2014 until: 06/11/2014)
Robert Hess
Mühlbachring 32
Sulz am Neckar 721 72
Nemecká spolková republika
From: 06/03/2015
  (from: 02/03/2016 until: 06/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/20/2003)
Pokiaľ je ustanovený jeden konateľ, koná tento za spoločnosť samostatne. Pokiaľ je ustanovených viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a podpis.
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Capital: 
89 624 EUR Paid up: 89 624 EUR
  (from: 12/24/2009)
2 700 000 Sk Paid up: 2 700 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 12/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/28/2000 until: 01/19/2003)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 816/00, Nz 770/00, spísanej dňa 2.11.2000 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančátovou, v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/28/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 8.2.2002, na ktorom bo schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.2.2002. Notárska zápisnica č. N 130/2002, Nz 128/2002 zo dňa 8.2.2002 osvedčujúca prijatie nového znenia zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/11/2002)
Notárska zápisnica č. N 1069/02, Nz 1008/02 zo dňa 25. 11. 2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena z pôvodného PIT Slovakia s. r. o. na nové COR Slovakia s. r. o.
  (from: 01/20/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 1. 4. 2003 - výkon funkcie konateľa Dr. Michaela Kriega končí dňa 1. 4. 2003.
  (from: 11/18/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2003. Funkcia konateľa P. Brummera sa končí dňom 18.12.2003.
  (from: 05/07/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2005. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2005.
  (from: 02/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2009 - zmena obchodného mena.
  (from: 12/24/2009)
Zmena obchodného mena z COR Slovakia s.r.o. na COR&FJA Slovakia s.r.o. je účinná od 1.1.2010.
  (from: 02/03/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2014.
  (from: 06/12/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.10.2014.
  (from: 11/06/2014)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person