Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37080/N

Business name: 
ZED, s.r.o.
  (from: 07/22/2002 until: 02/04/2020)
Registered seat: 
Jána Husa 590/6
Štúrovo 943 01
  (from: 02/21/2014 until: 02/04/2020)
Potočná 64
Handlová 972 51
  (from: 07/22/2002 until: 02/20/2014)
Identification number (IČO): 
36 324 671
  (from: 07/22/2002)
Date of entry: 
07/22/2002
  (from: 07/22/2002)
Date of deletion: 
02/05/2020
  (from: 02/05/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/05/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/22/2002)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
reklamná činnosť
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/22/2002 until: 02/04/2020)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/22/2002 until: 02/04/2020)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/22/2002 until: 02/04/2020)
Partners: 
Aladár Pavelka
Bartókova 1606/6
Štúrovo 943 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2014 until: 04/08/2014)
Miroslav Zedek
Námestie baníkov 9/18
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 07/22/2002 until: 02/20/2014)
Alena Zedeková
93
Cígeľ 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
István Magyaros
Sashegy utca 4
Tokod 2531
Republic of Hungary
  (from: 04/09/2014 until: 02/04/2020)
Contribution of each member: 
Miroslav Zedek
Amount of investment: 160 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 03/25/2009)
Alena Zedeková
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 03/25/2009)
Miroslav Zedek
Amount of investment: 5 311,02702 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 10/18/2013)
Alena Zedeková
Amount of investment: 1 327,756755 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 10/18/2013)
Miroslav Zedek
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/19/2013 until: 02/20/2014)
Aladár Pavelka
  (from: 02/21/2014 until: 04/08/2014)
István Magyaros
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 04/09/2014 until: 02/04/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/2014 until: 02/04/2020)
konatelia
  (from: 07/22/2002 until: 02/20/2014)
István Magyaros
Sashegy utca 4
Tokod 2531
Maďarsko
From: 03/26/2014
  (from: 04/09/2014 until: 05/22/2017)
Aladár Pavelka
Bartókova 1606/6
Štúrovo 943 01
From: 12/18/2013
  (from: 02/21/2014 until: 04/08/2014)
Aladár Pavelka
Bartókova 1606/6
Štúrovo 943 01
From: 12/18/2013 Until: 03/26/2014
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Miroslav Zedek
Námestie baníkov 9/18
Handlová 972 51
From: 07/22/2002
  (from: 07/22/2002 until: 02/20/2014)
Miroslav Zedek
Námestie baníkov 9/18
Handlová 972 51
From: 07/22/2002 Until: 12/18/2013
  (from: 02/21/2014 until: 02/20/2014)
Alena Zedeková
93
Cígeľ 971 01
From: 07/22/2002
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
Alena Zedeková
93
Cígeľ 971 01
From: 07/22/2002 Until: 03/25/2013
  (from: 10/19/2013 until: 10/18/2013)
István Magyaros
Sashegy utca 4
Tokod 2531
Maďarsko
From: 03/26/2014
  (from: 05/23/2017 until: 02/04/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnost samostatne.
  (from: 10/19/2013 until: 02/04/2020)
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť, ako jej štatutárny orgán, s a m o s t a t n e .
  (from: 07/22/2002 until: 10/18/2013)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/19/2013 until: 02/04/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 10/18/2013)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 03/25/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32CbR/54/2018-40 zo dňa 08.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2019, bola zrušená obchodná spoločnosť ZED, s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.37080N sa v y m a z u j e dňom 05.02.2020 obchodná spoločnosť ZED, s.r.o., so sídlom Jána Husa 590/6, 943 01 Štúrovo, t.č. bez sídla, IČO: 36 324 671 .
  (from: 02/05/2020)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.2002 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/22/2002 until: 02/04/2020)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person