Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1480/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INVEST Management, s.r.o.
  (from: 06/30/1995)
Registered seat: 
Hlboká 3
Šaľa 927 01
  (from: 04/24/1997)
Hlavná 2
Šaľa 927 01
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Identification number (IČO): 
34 123 903
  (from: 06/30/1995)
Date of entry: 
06/30/1995
  (from: 06/30/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/30/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie cestovnej kancelárie;
  (from: 06/30/1995)
zámočníctvo;
  (from: 06/30/1995)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 06/30/1995)
tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia;
  (from: 06/30/1995)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb;
  (from: 06/30/1995)
montáž a opravy meradiel-vodomerov na teplú a studenú vodu, merače tepla, podľa registračného osvedčenia č. 30-310/94 Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky, metrologické pracovisko Bratislava, č.j. 310/434/94 zo dňa 28.4.1994.
  (from: 06/30/1995)
projektovanie elektrických zariadení;
  (from: 06/30/1995)
ostatné vzdelávanie v oblasti elektro;
  (from: 06/30/1995)
vykonávanie montáže, opráv, údržby a revízií elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov v rozsahu:
  (from: 06/30/1995)
elektrické zariadenia do 22 kV
  (from: 06/30/1995)
rozvádzače nízkeho napätia do 1 000 A v objektoch bez nebezpečenstva i s nebezpečenstvom výbuchu, podľas oprávnenia IBP v Nitre č.o. 040/INA/95-EZ-M,O-V zo dňa 28.02.1995.
  (from: 06/30/1995)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky;
  (from: 06/30/1995)
činnosť organizačného poradcu;
  (from: 06/30/1995)
sprievodcovská činnosť;
  (from: 06/30/1995)
výroba elektriny-malé vodné elektrárne;
  (from: 06/30/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti ;
  (from: 06/30/1995)
skladovanie tovaru;
  (from: 06/30/1995)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, mechanizmov a motorových vozidiel-leasing;
  (from: 06/30/1995)
nákup a predaj nehnuteľností-realitná kancelária;
  (from: 06/30/1995)
sprostredkovateľská činnosť;
  (from: 06/30/1995)
inžinierska činnosť;
  (from: 06/30/1995)
usporadúvanie spoločenských podujatí;
  (from: 06/30/1995)
Partners: 
Zsolt Holocsi
Štvrť SNP 1001/31
Galanta
Slovak Republic
  (from: 05/13/1999)
Adam Krommel
Letná 3
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1999)
Adam Krommel
Letná 3
Šaľa
Slovak Republic
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Michal Šteffek
Klenová 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Contribution of each member: 
Zsolt Holocsi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/13/1999)
Adam Krommel
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Michal Šteffek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Adam Krommel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/13/1999)
konatelia
  (from: 06/30/1995 until: 05/12/1999)
Zsolt Holocsi
Štvrť SNP 1001/31
Galanta
  (from: 05/13/1999)
Adam Krommel
Letná 3
Šaľa
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Adam Krommel
Letná 3
Šaľa
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1999)
Roland Krommel
Hurbanova 10
Šaľa
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1999)
Ing. Ladislav Lépö
Pázmaňa 20
Šaľa
  (from: 04/24/1997 until: 05/12/1999)
Michal Šteffek
Klenová 10
Bratislava
  (from: 06/30/1995 until: 04/23/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 05/13/1999)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/30/1995 until: 05/12/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/13/1999)
100 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 05/12/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.05.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4075
  (from: 06/30/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice dňa 23.4.1997 pod č. N 190//97, NZ 153/97. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.4.1997.
  (from: 04/24/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkami zo dňa 31.07.1998 a 31.03.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 05/13/1999)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person