Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  647/B

Business name: 
AURIGA spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 12/10/1993 until: 11/18/2005)
A U R I G A spol.s.r.o.
  (from: 04/25/1991 until: 12/09/1993)
Registered seat: 
Hlavná 10
Bratislava 831 01
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Identification number (IČO): 
17 311 179
  (from: 04/25/1991)
Date of entry: 
04/25/1991
  (from: 04/25/1991)
Date of deletion: 
09/27/2005
  (from: 11/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/19/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/25/1991)
Objects of the company: 
export, reexport, import akéhokoľvek druhu tovaru s výnimkou vecí, pre ktoré sa požaduje povolenie podľa osobitných právnych pred pisov
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť k celému predmetu činnosti
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
financovanie a vykonávanie bankových a úverových operácií vo voľných menách a v Kčs vo vzťahu k činnosti spoločnosti v rozsahu za podmienok stanovených právnymi predpismi
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
uskutočňovanie predmetu činnosti na území ČSFR i v zahraničí s domácimi a zhraničnými partnermi
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Partners: 
Agoengineering spol.s.r.o.
Cara Simeona 82
Sofia
Republic of Bulgaria
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Džono Angelov
251
Príbovce
Slovak Republic
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
JUDr. Anna Angelová
Hlavná 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Svetana Chalupová
Slobody 19
Turčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Kolev Georgi
blok 221/A Mladosť
Sofia
Bulharská republika
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Doc.Ing. Vojtech Hrubý
Kotľářska 15
Brno
Česká republika
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Contribution of each member: 
JUDr. Anna Angelová
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Džono Angelov
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Svetana Chalupová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Doc.Ing. Vojtech Hrubý
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Agoengineering spol.s.r.o.
Amount of investment: 90 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Kolev Georgi
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/10/1993 until: 04/19/2005)
konatelia
  (from: 04/25/1991 until: 12/09/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok generálny riaditeľ JUDr. Anna Angelová, ktorá sa za spoločnosť i podpisuje.
  (from: 04/25/1991 until: 12/09/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/10/1993 until: 11/18/2005)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Anton Ralbovský
Sokolovská 20
Bratislava
Until: 09/27/2005
  (from: 12/10/1993)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1644/2005 zo dňa 26.9.2005 súd začal konanie o výmaz spoločnosti AURIGA spol. s r.o. v likvidácii z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť AURIGA spol. s r.o. - v likvidácii, Hlavná 10, 831 01 Bratislava, IČO: 17 311 179 zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 647/B sa dňom 27.9.2005 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 38K 109/94-94 zo dňa 22.2.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2001 s piukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 11/19/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1109
  (from: 04/25/1991 until: 11/18/2005)
Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 38K 109/94-15 zo dňa 5.6.1995 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka AURIGA, s.r.o. v likvidácii. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Igor Pezlár, Fr. Kráľa 15, Bratislava. Stary spis: S.r.o. 1109
  (from: 12/10/1993 until: 11/18/2005)
Uznesením Krajského súdu zo dňa 22.2.2001, č. k. 38K 109/94-94, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2001, ktorým súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Igora Pezlára advokáta so sídlom ul. Fraňa Kráľa 15, 811 05 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/20/2005 until: 11/18/2005)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person