Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  98183/B

Business name: 
MLK STAV, s. r. o.
  (from: 09/06/2008 until: 04/08/2014)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Identification number (IČO): 
36 363 111
  (from: 05/26/2006)
Date of entry: 
05/26/2006
  (from: 05/26/2006)
Person dissolved from: 
3.4.2014
  (from: 04/09/2014)
Date of deletion: 
04/09/2014
  (from: 04/09/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/26/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 04/08/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 292/2014, Nz 12975/2014, NCRls 13222/2014 zo dňa 03.04.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou MLK STAV, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 363 111 a nástupníckou spoločnosťou RICHI RESTAURANTS & CATERING s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 43 789 242, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti MLK STAV, s. r. o. Obchodná spoločnosť MLK STAV, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 363 111, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 98183/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/09/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/09/2014)
Legal successor: 
RICHI RESTAURANTS & CATERING s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 04/09/2014)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person