Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  98183/B

Business name: 
MLK STAV, s. r. o.
  (from: 09/06/2008 until: 04/08/2014)
E.S.A. STAV T+V, s.r.o.
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Nová cesta 1318/114
Jelka 925 23
  (from: 09/06/2008 until: 02/12/2014)
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 363 111
  (from: 05/26/2006)
Date of entry: 
05/26/2006
  (from: 05/26/2006)
Person dissolved from: 
3.4.2014
  (from: 04/09/2014)
Date of deletion: 
04/09/2014
  (from: 04/09/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/26/2006)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
ekonomické poradenstvo
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností spojený s poskytovaním iných základných služieb súvisiacich s prenájmom
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
Partners: 
Ladislav Tóth
Nová cesta 1318/114
Jelka 925 23
Slovak Republic
  (from: 09/06/2008 until: 02/12/2014)
Ladislav Tóth
Februárového víťazstva 1030
Jelka 925 23
Slovak Republic
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Martin Vlha
Astrová 48
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
VIVAMETAL s.r.o.
Mlýnská 326/13
Brno 602 00
Czech Republic
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Galaxy brainfitness s.r.o.
Sochorova 3178/23
Žabovresky - Brno
Czech Republic
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Contribution of each member: 
Martin Vlha
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Ladislav Tóth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Ladislav Tóth
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/06/2008 until: 08/04/2009)
Ladislav Tóth
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 02/12/2014)
VIVAMETAL s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Galaxy brainfitness s.r.o.
Amount of investment: 3 319 EUR Paid up: 3 319 EUR
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
Ladislav Tóth
Februárového víťazstva 1030
Jelka 925 23
From: 05/26/2006
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Ladislav Tóth
Nová cesta 1318/114
Jelka 925 23
From: 05/26/2006
  (from: 09/06/2008 until: 02/12/2014)
Ladislav Tóth
Nová cesta 1318/114
Jelka 925 23
From: 05/26/2006 Until: 02/07/2014
  (from: 02/13/2014 until: 02/12/2014)
Martin Vlha
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 05/26/2006
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Martin Vlha
Astrová 48
Bratislava 821 01
From: 05/26/2006 Until: 07/22/2008
  (from: 09/06/2008 until: 09/05/2008)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 02/07/2014
  (from: 02/13/2014 until: 04/08/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje spoločenská zmluva a zákon. Pri realizácii písomných právnych úkonoch konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že k svojmu menu, priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 09/06/2008 until: 04/08/2014)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne vo všetkých veciach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje spoločenská zmluva a zákon. Pri realizácii písomných právnych úkonoch konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že k svojmu menu, priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 05/26/2006 until: 09/05/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/05/2009 until: 04/08/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 08/04/2009)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 292/2014, Nz 12975/2014, NCRls 13222/2014 zo dňa 03.04.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou MLK STAV, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 363 111 a nástupníckou spoločnosťou RICHI RESTAURANTS & CATERING s. r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 43 789 242, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti MLK STAV, s. r. o. Obchodná spoločnosť MLK STAV, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 363 111, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 98183/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/09/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.5.2006 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/26/2006 until: 04/08/2014)
Zápinica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2008 a 07.08.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z E.S.A. STAV T+V, s. r. o. na obchodné meno MLK STAV, s. r. o..
  (from: 09/06/2008 until: 04/08/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/09/2014)
Legal successor: 
RICHI RESTAURANTS & CATERING s. r. o.
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 04/09/2014)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person