Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  650/B

Business name: 
SOFTLINE spol. s r.o.
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Jiskrova 1
Bratislava
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 310 105
  (from: 03/29/1991)
Date of entry: 
03/29/1991
  (from: 03/29/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/1991)
Objects of the company: 
výroba, nákup a predaj vo veľkom a v malom export, import a tranzitné obchody. Chemické výrobky všetkého druhu: najmä pre úpravu a čistenie vody a ochranu životného prostredia, pracie a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, prostriedky pre chov a starostlivosť o zvieratá, chemické výrobky pre domácnosť, chemické výrobky pre stavebníctvo, farby, laky, gity, atramenty, lepidlá, škroby, posilňovače, tesniace látky. Základné a pomocné látky z tejto oblasti: najmä tuky, oleje, vosky, aktívne látky, rozpúšťadlá, voňavé látky, éterické oleje, farbivá, konzervačné prostriedky. Technické výrobky: najmä prístroje a zariadenia pre automatizáciu, zariadenia výpočtovej a meracej techniky, počítačové vybavenie kancelárií, pracovísk a dielní, periférie k zariadeniam výpočtovej techniky, zariadenie a vybavenie kancelárií, kancelárske potreby, telefónne a komunikačné prístroje, kopírovacie prístroje pre mikrofilmy a video, kopírovacie stroje. Príslušenstvo ako aj náhradné diely a moduly pre zhotovovanie. ďalej optické, meracie a skúšobné prístroje, vrátane prístrojov presnej techniky, lekárske a chirurgické prístroje a nástroje, vybavenie pre nemocnice. Všeobecný obchodný tovar: najmä elektrické a elektronické stroje a prístroje pre domácnosť, drogistický a voňavkársky tovar, fotopotreby, prístroje pre záznam zvuku a obrazu, rozhlasové a televízne prijímače, príslušenstvo a náhradné diely, tovar z umelých hmôt, polygrafické a tlačiarenské výrobky, produkty a plány, hry, hračky a športové prístroje, potraviny, nápoje a pochutiny
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
služby Vývoj a obchod s programovými produktami /software/, organizácia a prevádzka údajových bánk a mailboxov, školenia a vzdelávacie systémy, vývoj organizačných koncepcií, prevádzkové poradenstvo. Servisné služby v uvedených oblastiach činnosti
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
dovoz Stroje, prístroje, zariadenia a spracovateľské stroje, baliace stroje, prístroje a zariadenia, baliaci materiál všetkého druhu, pumpy, pneumatické prístroje a zariadenia na stlačený vzduch, vybavenie pre laboratóriá, testovacie a meracie prístroje
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
v súvislosti s uvedenými oblasťami činnosti: Prenájom technických prístrojov a zariadení, prekladateľské služby, spoluúčasť na podnikoch, konzultačná činnosť a obstarávanie personálu, vzdelávanie a školenia, sprostredkovateľská činnosť a nákup nehnuteľností
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ústav systémového inžinierstva priemyslu š.p.
Hrachová 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1991 until: 10/27/1999)
Ing. Pavol Feitscher
Ušiakova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1991 until: 10/28/1999)
Ing. Ján Chriašteľ
Jiskrová 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1991 until: 10/26/1999)
Elisabeth Schubert Soft-Line chemich-technich Produkte NEA Warenbetriebsges. m.b.H.
Schumanngasse 74
1170 Wien
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Elisabeth Schubert Soft-Line chemich-technich Produkte NEA Warenbetriebsges. m.b.H.
Amount of investment: 280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Ústav systémového inžinierstva priemyslu š.p.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 10/27/1999)
Ing. Pavol Feitscher
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 10/28/1999)
Ing. Ján Chriašteľ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 10/26/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/1997 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 03/29/1991 until: 02/18/1997)
Ing. Ján Chriašteľ
Jiskrová 1
Bratislava
  (from: 03/29/1991 until: 02/18/1997)
Fritz Schubert
  (from: 04/19/2017 until: 11/23/2021)
Fritz Schubert
  (from: 03/29/1991 until: 04/18/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje obchodný vedúci Fritz Schubert.
  (from: 02/19/1997 until: 11/23/2021)
Vedúci spoločnosti má právo podpisovať sa za spoločnosť a to samostatne s použitím pečiatky.
  (from: 03/29/1991 until: 02/18/1997)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 1118
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Odstúpenie konateľa z funkcie v zmysle ust. § 66 ods. 1/ Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 1118
  (from: 02/19/1997 until: 11/23/2021)
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 21 Cb 8/95-36 zo dňa 10.9.1998, ktorým sa zrušuje účasť spoločníka Ing. Jána Chriašteľa v spoločnosti.
  (from: 10/27/1999 until: 11/23/2021)
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 44 Cb 17/97-28 zo dňa 10.9.1998, ktorým sa zrušuje účasť spoločníka Ústav systémového inžinierstva priemyslu, š.p. Bratislava v spoločnosti.
  (from: 10/28/1999 until: 11/23/2021)
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave 46 Cb 46/97-48, zo dňa 1.10.1998, ktorým sa zrušuje účasť spoločníka Ing. Pavla Feitschera, Piešťanská 1605/2, Bratislava, v spoločnosti.
  (from: 10/29/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person