Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2623/B

Business name: 
HORNEX, a.s.
  (from: 12/19/2000)
Registered seat: 
Agátová 4D
Bratislava 841 01
  (from: 10/16/2012)
Identification number (IČO): 
35 802 570
  (from: 12/19/2000)
Date of entry: 
01/01/2001
  (from: 12/19/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2000)
Objects of the company: 
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 12/19/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/19/2000)
výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
  (from: 12/19/2000)
nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 12/19/2000)
architekt pre pozemné stavby a pre interiér
  (from: 07/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 07/18/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuánu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/18/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 07/18/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod, obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením /
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing tovaru
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing motorových vozidiel
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing strojov a zariadení
  (from: 07/18/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/18/2002)
nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materialov. strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 07/18/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 07/18/2002)
demolačné, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín
  (from: 07/18/2002)
upratovacie práce
  (from: 07/18/2002)
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (from: 07/18/2002)
výroba a montáž kovových konštrukcií a fasád
  (from: 07/18/2002)
dodávka a montáž interiérov, nábytku v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2002)
prenájom nehnuteľností, ak sú poskytované iné než základné služby
  (from: 07/18/2002)
prevádzkovanie a správa garáží, odstavných plôch slúžiacích na umiestnenie najmenej priatich vozidiel
  (from: 07/18/2002)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 07/18/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/18/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/18/2002)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 07/18/2002)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/18/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/18/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/18/2002)
Administratívna činnosť
  (from: 01/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2003)
Ing. Juraj Rosenberg - Chairman of the Board of Directors
Na Grunte 13030/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Ing. Daniel Kucej - Vice-chairman of the Board of Directors
Kľukatá 1675/58
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Ing. Juraj Vavruš - člen predstavenstva
895
Soblahov 913 38
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a ktorýkoľvek člen predstavenstva výlučne spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 02/24/2022)
Capital: 
663 878,3776 EUR Paid up: 663 878,3776 EUR
  (from: 01/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/16/2009)
Stockholder: 
HORFIN, a.s.
Agátová 4D
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  (from: 10/14/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Škubla - podpredseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 05/27/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Peter Papp
Parková 760/1
Galanta 924 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Oto Hornáček - predseda dozornej rady
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 05/27/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Štefan Baksa
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2021
  (from: 01/14/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.12.2000 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 397/2000, Nz 389/2000 zo dňa 4.12.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky ako i celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti HORNEX, spol. s r.o., P.O.BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava, IČO 31 320 627, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12.1.2001 o voľbe člena dozornej rady. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.2001.
  (from: 12/03/2001)
Notárska zápisnica N 298/02, Nz 288/02 spísaná dňa 12.6.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Vávru sa končí dňom 12.6.2002
  (from: 07/18/2002)
Notárska zápisnica N 639/03, Nz 51670/03 zo dňa 24. 6. 2003 a zmena stanov.
  (from: 11/28/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005 - zánik funkcie člena predstavenstva Blažeja Pintéra a členov dozornej rady Juraja Hlavicu a Zuzany Hornáčkovej dňa 2.8.2005.
  (from: 08/11/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007.
  (from: 01/01/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010.
  (from: 09/01/2010)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 15.12.2010.
  (from: 02/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.05.2012.
  (from: 06/29/2012)
Rozhodnutie mestskej časti Bratislava- Dúbravka o zrušení, zmene a určení súpisných a orientačných čísel stavbám zo dňa 02.05.2012.
  (from: 10/16/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2013.
  (from: 10/17/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (from: 01/16/2014)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 21.12.2015
  (from: 01/30/2016)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 07.11.2016.
  (from: 11/12/2016)
Zápisnica č. 4/2018/DR z rokovania dozornej rady konaného dňa 23.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára č. 2/2018/VZ zo dňa 26.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 358/2018, Nz 17064/2018, NCRls 17385/2018 napísanej dňa 28.5.2018. Zápisnica č. 4/2018/PR z rokovania predstavenstva konaného dňa 30.5.2018. Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 15.6.2018.
  (from: 07/12/2018)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person