Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1631/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
MILL SLOVAKIA a.s.
  (from: 05/25/2016)
Registered seat: 
Palackého 85/5
Trenčín 911 01
  (from: 05/25/2016)
Identification number (IČO): 
36 244 473
  (from: 07/16/2001)
Date of entry: 
07/16/2001
  (from: 07/16/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/16/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/16/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/16/2001)
výroba a predaj mlynských výrobkov
  (from: 07/16/2001)
reklamné činnosti
  (from: 07/16/2001)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou účtovných, organizačných a ekonomických poradcov)
  (from: 07/16/2001)
výskum trhu
  (from: 07/16/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľnosti - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 07/16/2001)
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/16/2001)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 07/16/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/16/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/16/2001)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/24/2001)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/09/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/22/2005)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 12/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/2003)
Jiří Klika - predseda
Ondavská 450/19
Košice 040 11
From: 05/17/2016
  (from: 05/25/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene predstavenstva je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis. Člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 02/27/2014)
Capital: 
1 812 720 EUR Paid up: 1 812 720 EUR
  (from: 05/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 546
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/14/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti GLORIA, s.r.o., zo dňa 28.05.2001 v zmysle § 68 ods. 3/ písm. e/ a § 69 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou pôvodnej spoločnosti GLORIA, s.r.o., so sídlom Hlavná č. 1, 911 50 Trenčín, IČO: 34 119 361, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sro, vo vložke číslo 598/R. Všetok majetok a práva a povinnosti zrušenej spoločnosti prešli na novú spoločnosť vzniknutú premenou. Spoločnosť Mlyn Sládkovičovo, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti GLORIA, s.r.o. zrušenej bez likvidácie jej premenou.
  (from: 07/16/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 06.09.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 155/01, NZ 171/01.
  (from: 09/24/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 04.11.2002 boli odvolaní dvaja členovia predstavenstva, schválené nové Stanovy spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti. Ing. Radovn Šillo, deň zániku funkcie: 04.11.2002, Radovan Bobrík, deň zániku funkcie: 04.11.2002 - Notárska zápisnica N 259/02, Nz 257/02.
  (from: 06/09/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.2002 bolo rozhodnuté o znížení a zvýšení základného imania, bol schválený dodatok č. 1 k stanovám, boli odvolaní: predstavenstvo - Pavol Chmelina, deň zániku funkcie: 16.12.2002, Ing. Marta Kobzová, deň zániku funkcie: 16.12.2002, dozorná rada - Ing. Michal Štangel, deň zániku funkcie: 16.12.2002, Ing. Ján Marko, deň zániku funkcie: 16.12.2002, Notárska zápisncia N 13/2003, Nz 6055/2003.
  (from: 08/04/2003)
Riadne valné zhromaždenie zo dňa 18.06.2012 - zmena predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 08/04/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.01.2014 spísané vo forme notárskej zápisnice – zmena predstavenstva a Stanov spoločnosti.
  (from: 02/27/2014)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person