Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2645/B

Business name: 
RAVS, a.s. v likvidácii
  (from: 09/01/2004 until: 01/19/2011)
Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s.
  (from: 01/29/2001 until: 08/31/2004)
Registered seat: 
Nám. Slobody 27
Bratislava 810 05
  (from: 04/13/2005 until: 01/19/2011)
Nám. 1. mája 14
Bratislava 811 06
  (from: 09/01/2004 until: 04/12/2005)
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 06/01/2001 until: 08/31/2004)
Starohájska 6
Bratislava 851 02
  (from: 01/29/2001 until: 05/31/2001)
Identification number (IČO): 
35 804 670
  (from: 01/29/2001)
Date of entry: 
01/29/2001
  (from: 01/29/2001)
Date of deletion: 
01/20/2011
  (from: 01/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.8.2010 č.k. 33CbR/257/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2010 súd rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti RAVS, a.s. v likvidácii na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/5/2007, právoplatné dňa 17.3.2009 ktorým rozhodol o zrušení konkurzu na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku a na základe preukázania nemajetnosti spoločnosti RAVS, a.s. v likvidácii.
  (from: 01/20/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/29/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
predaj periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
distribučná činnosť
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
expedičná činnosť
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/28/2003 until: 01/19/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/01/2004 until: 01/19/2011)
Managing board
  (from: 01/29/2001 until: 08/31/2004)
Ing. Vladislav Čanky - člen
Budatínska 57/b
Bratislava 851 06
  (from: 01/29/2001 until: 03/14/2002)
Ing. Iveta Gundová
Ondavská 4
Bratislava 821 08
  (from: 06/01/2001 until: 05/23/2002)
Ing. Iveta Gundová - člen
Ondavská 4
Bratislava 821 08
From: 06/01/2001
  (from: 05/24/2002 until: 04/21/2004)
Ing. Iveta Gundová - člen
Ondavská 4
Bratislava 821 08
From: 06/01/2001 Until: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Stanislav Kendra - člen
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 02/20/2002
  (from: 05/24/2002 until: 07/28/2002)
Ing. Stanislav Kendra - podpredseda predstavenstva
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 05/28/2002
  (from: 07/29/2002 until: 04/21/2004)
Ing. Stanislav Kendra - podpredseda predstavenstva
Úžiny 3
Bratislava 831 06
From: 05/28/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Jozef Klimo - člen
Pluhová 77
Bratislava 831 03
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Vranovská 67
Bratislava 851 02
  (from: 01/29/2001 until: 05/31/2001)
Ing. Peter Magdolen - podpredseda predstavenstva
Vavilovova 26
Bratislava 851 01
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
Ing. Peter Magdolen - podpredseda predstavenstva
Vavilovova 26
Bratislava 851 01
From: 12/11/2000
  (from: 05/24/2002 until: 07/28/2002)
Ing. Ján Pastucha - člen
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (from: 03/15/2002 until: 05/23/2002)
Ing. Ján Pastucha - predseda predstavenstva
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (from: 01/29/2001 until: 03/14/2002)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/15/2002 until: 05/23/2002)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 02/20/2002
  (from: 05/24/2002 until: 04/21/2004)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
From: 02/20/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Jozef Klimo - člen
Pluhová 77
Bratislava 831 03
From: 01/29/2001
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 4
Bratislava 841 05
From: 06/04/2002
  (from: 07/29/2002 until: 01/19/2011)
Ing. Peter Andrišin - predseda predstavenstva
Humenské námestie 6
Bratislava 851 07
From: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 01/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/01/2004 until: 01/19/2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia pripoja svoj podpis.
  (from: 01/29/2001 until: 08/31/2004)
Capital: 
33 193,918875 EUR
  (from: 03/19/2010 until: 01/19/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 01/29/2001 until: 03/18/2010)
Shares: 
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 03/19/2010 until: 01/19/2011)
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/29/2001 until: 03/18/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/24/2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2007 č.k. 3K/5/2007 - 283, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.03.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RAVS, a.s. v likvidácii.
  (from: 08/24/2007)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Vladimír Budiač
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
From: 03/24/2007
  (from: 08/24/2007)
Supervisory board: 
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
From: 01/29/2001
  (from: 05/24/2002 until: 05/31/2004)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
From: 01/29/2001 Until: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 05/31/2004)
Anna Ghanamová
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
Oľga Hudcovičová
Cabanova 26
Bratislava
  (from: 03/15/2002 until: 05/23/2002)
Ing. Peter Klučka
Sibírska 38
Bratislava 831 02
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava 831 02
From: 01/29/2001
  (from: 05/24/2002 until: 04/21/2004)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava 831 02
From: 01/29/2001 Until: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Jiří Vacek
Kežmarská 16
Košice 040 11
  (from: 01/29/2001 until: 05/23/2002)
Ing. Jozef Vavrek - podpredseda
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/29/2001 until: 03/14/2002)
Ing. Jiří Vacek - člen
Kežmarská 16
Košice 040 11
From: 01/29/2001
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
Oľga Hudcovičová - člen
Cabanova 26
Bratislava
From: 09/28/2001
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
Ing. Ján Matejka
Krčulova 2
Brezno 977 01
From: 02/20/2002
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
JUDr. Ľubomír Tencer
Hany Meličkovej 3
Bratislava 841 05
From: 02/20/2002
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
Mgr. Branko Péchy
Moskovská 14
Banská Bystrica 974 01
From: 03/25/2004
  (from: 04/22/2004 until: 01/19/2011)
Ing. Ľubica Jonášová
Zálužická 102/21
Bratislava 821 01
From: 06/01/2004
  (from: 06/01/2004 until: 01/19/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2004
Spoločnosť vstúpila do likvidácie na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 600/2004, Nz 65169/2004.
  (from: 09/01/2004)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
From: 02/14/2005 Until: 01/20/2011
  (from: 04/13/2005)
 Liquidators:
Peter Zelenay
Prievozská 35
Bratislava
From: 08/31/2004
  (from: 09/01/2004 until: 04/12/2005)
 Liquidators:
Peter Zelenay
Prievozská 35
Bratislava
From: 08/31/2004 Until: 02/14/2005
  (from: 04/13/2005 until: 04/12/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou spísanou dňa 11.12.2000 do notárskej zápisnice N 291/2000, Nz 260/2000 v zmysle §§ 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 01/29/2001 until: 01/19/2011)
Zmena stanov schválená dňa 15.5.2001 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 145/2001, Nz 137/2001
  (from: 06/01/2001 until: 01/19/2011)
Notárska zápisnica N 484/2001, Nz 471/2001 zo dňa 5.11.2001, notárska zápisnica N 496/2001, Nz 483/2001 zo dňa 8.11.2001,osvedčujúca priebeh valných zhromaždení, na ktorých bolo rozhodnuté o zmene stanov.
  (from: 03/15/2002 until: 01/19/2011)
Zasadnutie valného zhromaždenia, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 61/02, Nz 61/02 dňa 20.2.2002. Jediný akcionár: Slovenská pošta, štátny podnik IČO: 31 338 887 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
  (from: 05/24/2002 until: 01/19/2011)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 28.5.2002. Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 spísaná dňa 4.6.2002 notárom JUDr. Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia podpredsedu predstavenstva Ing. P. Magdolena sa končí dňom 28.5.2002, zánik členstva od 4.6.2002.
  (from: 07/29/2002 until: 01/19/2011)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.3.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2003, Nz 16791/2003.
  (from: 08/28/2003 until: 01/19/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára to dňa 25.3.2004 o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Vavreka, Ing. S. Kendru a Ing. I. Gundovej sa končí dňom 25.3.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. P. Kľučku sa končí dňom 25.3.2004.
  (from: 04/22/2004 until: 01/19/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.5.2004. Funkcia člena dozornej rady RNDr. J. Dobrotku sa končí dňom 1.6.2004.
  (from: 06/01/2004 until: 01/19/2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.2.2009, č.k. 3K/5/2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2009 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu RAVS, a.s. v likvidácii, Nám. Slobody 27, Bratislava, IČO:35 804 670, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 05/01/2009 until: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person