Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5949/B

Business name: 
Slovak Investment Holding, a. s.
  (from: 07/27/2018)
SZRB Asset Management, a.s.
  (from: 02/11/2015 until: 07/26/2018)
Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management, a.s.
  (from: 05/01/2014 until: 02/10/2015)
Registered seat: 
Grösslingová 44
Bratislava 811 09
  (from: 02/11/2017)
Vazovova 2
Bratislava 811 07
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2017)
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (from: 05/01/2014 until: 02/10/2015)
Identification number (IČO): 
47 759 097
  (from: 05/01/2014)
Date of entry: 
05/01/2014
  (from: 05/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/2014)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/01/2014)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/01/2014)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/01/2014)
vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych invetičných fondov
  (from: 05/01/2014)
obchodovanie na vlastný účet na regulovanom trhu, v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákonna č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
  (from: 05/01/2014)
administratívne služby
  (from: 05/01/2014)
sprostredkovanie a spracovanie investícií od investorov mimo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  (from: 03/22/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/2014)
Ing. Peter Dittrich , PhD. - podpredseda predstavenstva
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 01/17/2017
  (from: 02/11/2017)
Ing. Miloš Ješko - Member of the Board of Directors
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 03/15/2021
  (from: 03/27/2021)
Ing. Peter Fröhlich - Chairman of the Board of Directors
Pajštúnska 3821/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 07/01/2021
  (from: 07/21/2021)
Mgr. Róbert Auxt - podpredseda predstavenstva
Partizánska 105/35
Margecany 055 01
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 02/10/2015)
Mgr. Róbert Auxt - podpredseda predstavenstva
Partizánska 105/35
Margecany 055 01
From: 05/01/2014 Until: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Ing. Peter Dittrich - predseda predstavenstva
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 02/10/2015)
Ing. Peter Dittrich - predseda predstavenstva
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 05/01/2014 Until: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Ing. Peter Dittrich , PhD. - predseda
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2017)
Ing. Peter Dittrich , PhD. - predseda
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 02/04/2015 Until: 01/16/2017
  (from: 02/11/2017 until: 02/10/2017)
Mgr. Peter Janiga - podpredseda
Smolenická 14
Bratislava 851 05
From: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2017)
Mgr. Peter Janiga - podpredseda
Smolenická 14
Bratislava 851 05
From: 02/04/2015 Until: 01/16/2017
  (from: 02/11/2017 until: 02/10/2017)
Ing. Pavol Komzala - člen
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/04/2015
  (from: 04/14/2015 until: 02/10/2017)
Ing. Pavol Komzala - člen
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/04/2015 Until: 12/31/2016
  (from: 02/11/2017 until: 02/10/2017)
Ing. Pavol Kozmala - člen
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
From: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 04/13/2015)
Ing. Pavel Mockovčiak - člen predstavenstva
Svetlá 8
Bratislava 811 02
From: 01/01/2017
  (from: 02/11/2017 until: 03/26/2021)
Ing. Pavel Mockovčiak - člen predstavenstva
Svetlá 8
Bratislava 811 02
From: 01/01/2017 Until: 03/14/2021
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Viktor Pomichal , BA - člen predstavenstva
Gagarinova 2
Senec 903 01
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 02/10/2015)
Viktor Pomichal , BA - člen predstavenstva
Gagarinova 2
Senec 903 01
From: 05/01/2014 Until: 02/04/2015
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Mgr. Ivan Lesay , MA., PhD. - predseda predstavenstva
Ružová 1256/8
Šenkvice 900 81
From: 01/17/2017 Until: 06/09/2021
  (from: 07/21/2021 until: 07/20/2021)
Mgr. Ivan Lesay , MA., PhD. - predseda predstavenstva
Ružová 1256/8
Šenkvice 900 81
From: 01/17/2017
  (from: 02/11/2017 until: 07/20/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/01/2014)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/01/2014)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 05/01/2014)
Stockholder: 
Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (from: 05/01/2014)
Supervisory board: 
Ing. Július Jakab - predseda dozornej rady
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
From: 12/16/2020
  (from: 01/28/2021)
Rastislav Krátky
Nábrežná 1149/7
Nová Baňa 968 01
From: 12/16/2020
  (from: 01/28/2021)
Ing. Roland Štadler
Jégého 16999/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/04/2021
  (from: 03/27/2021)
Ing. Štefan Adamec
Valova 4263/14
Piešťany 921 01
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 10/25/2019)
Ing. Štefan Adamec
Valova 4263/14
Piešťany 921 01
From: 05/01/2014 Until: 05/01/2019
  (from: 10/26/2019 until: 10/25/2019)
Ing. Štefan Adamec
Valova 4263/14
Piešťany 921 01
From: 05/02/2019
  (from: 10/26/2019 until: 01/27/2021)
Ing. Štefan Adamec
Valova 4263/14
Piešťany 921 01
From: 05/02/2019 Until: 12/16/2020
  (from: 01/28/2021 until: 01/27/2021)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - predseda
Nešpora 26
Prešov 080 01
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 10/25/2019)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - predseda
Nešpora 26
Prešov 080 01
From: 05/01/2014 Until: 05/01/2019
  (from: 10/26/2019 until: 10/25/2019)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - predseda
Nešpora 26
Prešov 080 01
From: 05/02/2019
  (from: 10/26/2019 until: 07/08/2020)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - predseda
Nešpora 26
Prešov 080 01
From: 05/02/2019 Until: 01/31/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Peter Ševčovic
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
From: 02/27/2019
  (from: 04/09/2019 until: 05/13/2019)
Ing. Peter Ševčovic
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
From: 02/27/2019 Until: 03/05/2019
  (from: 05/14/2019 until: 05/13/2019)
Ing. Dušan Tomašec - podpredseda
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
From: 05/01/2014
  (from: 05/01/2014 until: 04/08/2019)
Ing. Dušan Tomašec - podpredseda
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
From: 05/01/2014 Until: 02/08/2019
  (from: 04/09/2019 until: 04/08/2019)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda dozornej rady
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
From: 03/06/2019 Until: 03/03/2021
  (from: 03/27/2021 until: 03/26/2021)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda dozornej rady
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
From: 03/06/2019
  (from: 05/14/2019 until: 03/26/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 534/2014, Nz 13381/2014, NCRls 13624/2014 spísanej dňa 07.04.2014 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 673/2014, Nz 16093/2014, NCRls 16411/2014 spísanej dňa 29.04.2014 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
  (from: 05/01/2014)
Notárska zápisnica - N 89/2015, Nz 3491/2015, NCRls 3633/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (from: 02/11/2015)
Notárska zápisnica č. N 820/2018, Nz 24223/2018, NCRls 24683/2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SZRB Asset Management, a.s. na Slovak Investment Holding, a. s.
  (from: 07/27/2018)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person