Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1512/N

Business name: 
AUTOGAS SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 07/14/1995)
Registered seat: 
Petöfiho 23
Štúrovo 943 01
  (from: 06/27/1997)
Identification number (IČO): 
34 124 594
  (from: 07/14/1995)
Date of entry: 
07/14/1995
  (from: 07/14/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1995)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a distribúcia zariadení pre alternatívny pohon motorových vozidiel so stlačeným plynom a skvapalneným plynom propán-bután
  (from: 07/14/1995)
kúpa, predaj, distribúcia a zriaďovanie čerpacích staníc pre motorové vozidlá s alternatívnym pohonom so stlačeným plynom a skvapalneným plynom propán-bután
  (from: 07/14/1995)
obchodno sprostredkovateľská činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/1995)
poskytovanie, prijímanie a sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/1995)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 10/31/2020)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 10/31/2020)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/31/2020)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 10/31/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 10/31/2020)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 10/31/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/31/2020)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 10/31/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/31/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/31/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/31/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/31/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/31/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/31/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/31/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/31/2020)
Administratívne služby
  (from: 10/31/2020)
Montáž plynových zariadení do motorových vozidiel
  (from: 10/31/2020)
Partners: 
Róbert Bognár
Kozmonautov 9
Štúrovo 943 01
Slovak Republic
  (from: 10/31/2020)
Tomáš Matus
Na vyhliadke 19
Štúrovo 943 01
Slovak Republic
  (from: 10/31/2020)
Contribution of each member: 
Róbert Bognár
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/31/2020)
Tomáš Matus
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/31/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/14/1995)
Róbert Bognár
Kozmonautov 9
Štúrovo 943 01
From: 02/18/2010
  (from: 10/31/2020)
Tomáš Matus
Na vyhliadke 19
Štúrovo
  (from: 06/27/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/14/1995)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1995 a nové znenie zo dňa 13.7.1995 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4160
  (from: 07/14/1995)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 21.11.1996 a 21.03.1997.
  (from: 06/27/1997)
Dodatkom č. 3 zo dňa 28.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 11/13/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 16.01.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 05/02/2003)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person