Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23634/B

Business name: 
Meopta - NOVA, s.r.o.
  (from: 02/20/2001 until: 03/15/2016)
Registered seat: 
Hagarova 9
Bratislava 834 02
  (from: 02/20/2001 until: 03/15/2016)
Identification number (IČO): 
35 807 563
  (from: 02/20/2001)
Date of entry: 
02/20/2001
  (from: 02/20/2001)
Person dissolved from: 
1.2.2016
  (from: 03/16/2016)
Date of deletion: 
03/16/2016
  (from: 03/16/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/16/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/20/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/20/2001 until: 03/15/2016)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 22.12.2015, právoplatné dňom 01.02.2016, č. k.: 33CbR/104/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť Meopta - NOVA, s. r. o., so sídlom Hagarova 9, 834 02 Bratislava, IČO: 35 807 563 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Meopta - NOVA, s. r. o., so sídlom Hagarova 9, 834 02 Bratislava, IČO: 35 807 563, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 23634/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/16/2016)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person