Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  686/B

Business name: 
EMM, spol. s r.o.
  (from: 11/08/2006)
Registered seat: 
Sekurisova 16
Bratislava 841 02
  (from: 10/03/2006)
Identification number (IČO): 
17 316 260
  (from: 04/29/1991)
Date of entry: 
04/29/1991
  (from: 04/29/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1991)
Objects of the company: 
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/20/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 04/20/1999)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 04/20/1999)
inštalácie, opravy, revízie a projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/09/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/29/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/29/2004)
projekčná činnosť
  (from: 11/16/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/07/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2006)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/18/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/18/2008)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava)
  (from: 12/21/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/03/2009)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
  (from: 09/03/2009)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 12/21/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/21/2010)
Počítačové služby
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  (from: 10/01/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/01/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2015)
Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality
  (from: 10/01/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/01/2015)
Partners: 
Ing. Mária Schill
Búdková 34
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mária Schill
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/23/1997)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/08/2016
  (from: 06/08/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/04/2018)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 08/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1992 Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 04/29/1991)
Zmena a doplnok spoločenskej zmluvy o založení spol. s r.o. EMM zo dňa 22. 7. 1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 07/30/1992)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24. 2. 1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 03/30/1993)
Zmena bola zapísaná za základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17. 9. 1993 ako i zmeny o prevode obchodného podielu zo dňa 20. 9. 1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 12/27/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.1993. Rozhodnutie o zmene koncesnej listiny č.j. Žo 9673/1993/Já zo dňa 16.11.1993. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. Žo 9275/1993/Já zo dňa 16.11.1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 12/13/1994)
Živnostenský list č. ŽO-94/53124-Za vydaný 29.11.1994 Obvodným úradom Bratislava 3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 26.9.1994, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie v rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 03/01/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.1.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.1.1997. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 04/23/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imenie a schválený prevod časti obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.9.1998. Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.9.1998, na ktorom bol upravený predmet činnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1998.
  (from: 04/20/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.4.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2001.
  (from: 05/29/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2003. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.07.2003.
  (from: 01/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2004. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.6.2004.
  (from: 06/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2004.
  (from: 09/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2005.
  (from: 05/07/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2006.
  (from: 03/31/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 11/08/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2008.
  (from: 06/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.
  (from: 07/19/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.10.2008.
  (from: 10/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009 a 20.7.2009.
  (from: 08/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.2009.
  (from: 09/03/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2010.
  (from: 12/21/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.02.2014.
  (from: 02/28/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2014.
  (from: 11/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2015.
  (from: 06/26/2015)
Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2015.
  (from: 10/01/2015)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.2.2016.
  (from: 03/04/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016.
  (from: 06/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.02.2017.
  (from: 03/18/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - odštepného závodu EMM, spol. s r. o. - správa nehnuteľností, odštepný závod, so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava uzatvorená dňa 01.10.2008 medzi predávajúcim - obchodnou spoločnosťou EMM, spol. s r. o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 17 316 260 a kupujúcim - obchodnou spoločnosťou EMM - reality, spol. s r. o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 44 037 571.
  (from: 10/10/2008)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person