Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  686/B

Business name: 
EMM, spol. s r.o.
  (from: 11/08/2006)
EMM spol. s r.o.
  (from: 10/26/2006 until: 11/07/2006)
EMM spol.s r.o.
  (from: 05/29/2001 until: 10/25/2006)
EMM spol.s.r.o..
  (from: 04/29/1991 until: 05/28/2001)
Registered seat: 
Sekurisova 16
Bratislava 841 02
  (from: 10/03/2006)
Pražská 6
Bratislava 831 01
  (from: 12/13/1994 until: 10/02/2006)
Miletičova 42
Bratislava 821 08
  (from: 07/30/1992 until: 12/12/1994)
Miletičova 42
Bratislava
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Identification number (IČO): 
17 316 260
  (from: 04/29/1991)
Date of entry: 
04/29/1991
  (from: 04/29/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1991)
Objects of the company: 
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/20/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 04/20/1999)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 04/20/1999)
inštalácie, opravy, revízie a projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/09/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/29/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/29/2004)
projekčná činnosť
  (from: 11/16/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/07/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2006)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/18/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/18/2008)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava)
  (from: 12/21/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/03/2009)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
  (from: 09/03/2009)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 12/21/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/21/2010)
Počítačové služby
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  (from: 10/01/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/01/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2015)
Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  (from: 10/01/2015)
Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality
  (from: 10/01/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/01/2015)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
  (from: 12/23/2010 until: 09/30/2015)
nákup a predaj počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/21/2010 until: 09/30/2015)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údžby softwaru
  (from: 12/21/2010 until: 09/30/2015)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradných technických zariadení
  (from: 12/21/2010 until: 12/22/2010)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti ( výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava )
  (from: 08/08/2009 until: 12/20/2010)
prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení
  (from: 05/07/2005 until: 11/05/2014)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku
  (from: 04/20/1999 until: 08/07/2009)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 04/20/1999 until: 09/30/2015)
výroba a montáž výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebnej elektroniky, telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
obchodná činnosť odbytová a zásobovacie, sprostredkovateľská, prenajímateľská a maloobchodná v oblasti dodávok kompontov, výrobkov výpočtovej a kncelárskej techniky, telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
vývoj a overovanie výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky, telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
nákup, sprostredkovanie a predaj priemyselných práv výrobkov výpočtovej a kancelárskej techniky, telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
inžinierská činnosť
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb vo vlastných zariadeniach
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
výkon zahranično-obchodnej činnosti okrem položiek, ktoré si vyžadujú licenčné povolenie alebo súhlas FMZO
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
tvorba programového vybavenie pre výrobky výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
obchodná činnosť odbytová a zásobovacie, sprostredkovateľská a maloobchodná v oblasti programového vybavenia pre výrobky výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
reklama a propagácia
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
vydavateľská činnosť na periodickú a neperiodickú tlač
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
nákup, sprostredkovanie, montáž, predaj, inštalácia a servis zariadení spotrebnej elektroniky, elektrického náriadia a elektrických zariadení do domácnosti, meracej regulačnej, automatizačnej a bezpečnostnej techniky
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
nákup, výroba a predaj výrobkov z dreva, kovu, kože, skla, textilií a keramiky
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
stavebné práce vrátane búračských a výkopových prác
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Revízie elektrických zariadení
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Projektovanie elektrických zariadení
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Nákup a predaj rozličného tovaru
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Výroba a montáž telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 07/30/1992 until: 02/28/1995)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 12/27/1993 until: 04/19/1999)
revízie elektrických zariadení
  (from: 12/27/1993 until: 04/19/1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/27/1993 until: 04/19/1999)
nákup a predaj rozličného tovaru
  (from: 12/27/1993 until: 04/19/1999)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 12/27/1993 until: 04/19/1999)
výroba a montáž telekomunikačných a bezpečnostných zariadení
  (from: 03/01/1995 until: 04/19/1999)
projektovanie elektickej požiarnej signalizácie
  (from: 03/01/1995 until: 04/19/1999)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signaizácie
  (from: 03/01/1995 until: 04/19/1999)
nákup a predaj počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát a rozličného tovaru
  (from: 04/20/1999 until: 12/20/2010)
poradenstvo v oblasti výpočtovarj techniky vrátane systémovej údžby softwaru
  (from: 04/20/1999 until: 12/20/2010)
kompletizácia počítačových sietí a hardwaru s výnimkou zásahu do vyhradných technických zariadenía
  (from: 04/20/1999 until: 12/20/2010)
Partners: 
Ing. Mária Schill
Búdková 34
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 05/29/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 04/20/1999 until: 05/28/2001)
Ing. Mária Szabóová
Búdková 34
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 06/30/2004 until: 11/15/2004)
Ing. Mária Szabóová
Búdková 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/29/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Mária Szabóová
Bílikova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/20/1999 until: 05/28/2001)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/23/1997 until: 04/19/1999)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/27/1993 until: 04/22/1997)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/27/1993 until: 04/22/1997)
Ing. Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Emil Škrabálek
Čičerinova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Marián Zápražný
Beňovského 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Marián Zápražný
Beňovského 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Mária Schill
Búdková 34
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 11/16/2004 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/2004 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Chebeň
  (from: 03/18/2017 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mária Schill
  (from: 03/18/2017 until: 05/23/2022)
Ing. Mária Schill
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 33 340 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 340 Sk
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Emil Škrabálek
Amount of investment: 33 340 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 340 Sk
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Marián Zápražný
Amount of investment: 33 340 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 340 Sk
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Emil Škrabálek
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Marián Zápražný
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 189 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 189 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 04/22/1997)
Ing. Emil Škrabálek
Amount of investment: 189 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 189 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 04/22/1997)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 378 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 378 000 Sk
  (from: 04/23/1997 until: 04/19/1999)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 360 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 360 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 05/28/2001)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 05/28/2001)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 360 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 360 000 Sk
Amount of investment: 2 970 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 970 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
Amount of investment: 330 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 330 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 06/29/2004)
Ing. Mária Szabóová
Amount of investment: 2 960 000 Sk Paid up: 2 960 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 11/15/2004)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 740 000 Sk Paid up: 740 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 03/30/2006)
Ing. Mária Schill
Amount of investment: 2 960 000 Sk Paid up: 2 960 000 Sk
  (from: 11/16/2004 until: 03/30/2006)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 03/31/2006 until: 08/07/2009)
Ing. Mária Schill
Amount of investment: 4 200 000 Sk Paid up: 4 200 000 Sk
  (from: 03/31/2006 until: 08/07/2009)
Ing. Jozef Chebeň
Amount of investment: 60 000 EUR Paid up: 60 000 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 03/17/2017)
Ing. Mária Schill
Amount of investment: 140 000 EUR Paid up: 140 000 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 03/17/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/23/1997)
konatelia
  (from: 03/30/1993 until: 04/22/1997)
konatelia
  (from: 07/30/1992 until: 03/29/1993)
konatelia
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Ing. Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/08/2016
  (from: 06/08/2016)
Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
From: 08/24/2004
  (from: 09/29/2004 until: 02/27/2014)
Jozef Chebeň
Hradná 496
Liptovský Hrádok 033 01
From: 08/24/2004 Until: 02/28/2014
  (from: 02/28/2014 until: 02/27/2014)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava 811 02
From: 06/01/2015
  (from: 06/26/2015 until: 09/30/2015)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava 811 02
From: 06/01/2015 Until: 09/09/2015
  (from: 10/01/2015 until: 09/30/2015)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava 811 02
From: 02/23/2016
  (from: 03/04/2016 until: 01/03/2018)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava 811 02
From: 02/23/2016 Until: 01/01/2018
  (from: 01/04/2018 until: 01/03/2018)
Ing. Mária Schill
Búdková 34
Bratislava
From: 04/29/1991
  (from: 09/29/2004 until: 03/03/2016)
Ing. Mária Schill
Búdková 34
Bratislava
From: 04/29/1991 Until: 02/23/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
  (from: 07/30/1992 until: 04/22/1997)
Ing. Mária Szabóová
Bilíkova 9
Bratislava
  (from: 04/23/1997 until: 05/27/2003)
Ing. Mária Szabóová
Búdková 34
Bratislava
From: 04/29/1991
  (from: 05/28/2003 until: 09/28/2004)
Ing. Emil Škrabálek
Hálova 12
Bratislava
  (from: 07/30/1992 until: 04/22/1997)
Ing. Marián Zápražný
Beňovského 8
Bratislava
  (from: 07/30/1992 until: 04/22/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/04/2018)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 06/26/2015 until: 01/03/2018)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/28/2014 until: 06/25/2015)
Za spoločnosť konajú konatelia spoločnosti, a to každý samostatne. Podpisovanie za spo- ločnosť sa deje tak, že k menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
  (from: 04/23/1997 until: 02/27/2014)
Za spoločnosť konajú konatelia spoločnosti, a to každý samostatne. Podpisovanie za spo- ločnosť sa deje tak, že k menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
  (from: 03/30/1993 until: 04/22/1997)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/30/1992 until: 03/29/1993)
Ing.Mária Szabóová, Ing.Emil Škrabálek, Ing.Marián Zápražný
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Procuration: 
Ing. Jaroslav Mašek
Mliekárenská 16009/3
Bratislava 821 09
From: 10/03/2006
  (from: 09/21/2007 until: 08/07/2009)
Ing. Jaroslav Mašek
Mliekárenská 16009/3
Bratislava 821 09
From: 10/03/2006 Until: 07/31/2009
  (from: 08/08/2009 until: 08/07/2009)
Ing. Jaroslav Mašek
Trenčianska 56/B
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/26/2006 until: 09/20/2007)
Ing. Jarosôav Mašek
Trenčianska 56/B
Bratislava 821 06
From: 10/03/2006
  (from: 10/03/2006 until: 10/25/2006)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/09/2015
  (from: 10/01/2015 until: 03/03/2016)
Ing. Mária Milly
Hriňovská 7540/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/09/2015 Until: 02/23/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí dodatok "ppa" označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista Ing. Mária Milly je oprávnená zastupovať a podpisovať za spoločnosť samostatne a je oprávnená scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 12/29/2015 until: 03/03/2016)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí dodatok “ppa“ označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista Ing. Mária Milly je oprávnená zastupovať a podpisovať za spoločnosť samostatne aje oprávnená scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (from: 10/01/2015 until: 12/28/2015)
Prokurista je oprávnený za podnikateľa konať v celom rozsahu okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.Prokurista podpisuje za podnikateľa tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/03/2006 until: 08/07/2009)
Branch of the enterprise: 
Name: 
EMM, spol. s r. o. - správa nehnuteľností, odštepný závod
  (from: 07/19/2008 until: 10/09/2008)
Registered seat: 
Sekurisova 16
Bratislava 841 02
  (from: 07/19/2008 until: 10/09/2008)
Head: 
Ondrej Fabianek
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 11.7.2008
  (from: 07/19/2008 until: 10/09/2008)
Ondrej Fabianek
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 11.7.2008 Until: 1.10.2008
  (from: 10/10/2008 until: 10/09/2008)
Scope of business activity: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/19/2008 until: 10/09/2008)
prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení
  (from: 07/19/2008 until: 10/09/2008)
 
 
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 08/08/2009)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 03/31/2006 until: 08/07/2009)
3 700 000 Sk Paid up: 3 700 000 Sk
  (from: 05/28/2003 until: 03/30/2006)
3 700 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 05/27/2003)
400 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 05/28/2001)
378 000 Sk
  (from: 07/30/1992 until: 04/19/1999)
100 020 Sk
  (from: 04/29/1991 until: 07/29/1992)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1992 Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 04/29/1991)
Zmena a doplnok spoločenskej zmluvy o založení spol. s r.o. EMM zo dňa 22. 7. 1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 07/30/1992)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24. 2. 1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 03/30/1993)
Zmena bola zapísaná za základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17. 9. 1993 ako i zmeny o prevode obchodného podielu zo dňa 20. 9. 1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 12/27/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.1993. Rozhodnutie o zmene koncesnej listiny č.j. Žo 9673/1993/Já zo dňa 16.11.1993. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. Žo 9275/1993/Já zo dňa 16.11.1993. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 12/13/1994)
Živnostenský list č. ŽO-94/53124-Za vydaný 29.11.1994 Obvodným úradom Bratislava 3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 26.9.1994, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie v rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 03/01/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.1.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.1.1997. Stary spis: S.r.o. 1176
  (from: 04/23/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imenie a schválený prevod časti obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.9.1998. Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.9.1998, na ktorom bol upravený predmet činnosti. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.1998.
  (from: 04/20/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.4.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2001.
  (from: 05/29/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2003. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.07.2003.
  (from: 01/09/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2004. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.6.2004.
  (from: 06/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2004.
  (from: 09/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2005.
  (from: 05/07/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2006.
  (from: 03/31/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2006 - zmena obchodného mena.
  (from: 11/08/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2008.
  (from: 06/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.
  (from: 07/19/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2008. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.10.2008.
  (from: 10/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009 a 20.7.2009.
  (from: 08/08/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.2009.
  (from: 09/03/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2010.
  (from: 12/21/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.02.2014.
  (from: 02/28/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2014.
  (from: 11/06/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2015.
  (from: 06/26/2015)
Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2015.
  (from: 10/01/2015)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.2.2016.
  (from: 03/04/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016.
  (from: 06/08/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.02.2017.
  (from: 03/18/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - odštepného závodu EMM, spol. s r. o. - správa nehnuteľností, odštepný závod, so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava uzatvorená dňa 01.10.2008 medzi predávajúcim - obchodnou spoločnosťou EMM, spol. s r. o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 17 316 260 a kupujúcim - obchodnou spoločnosťou EMM - reality, spol. s r. o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 44 037 571.
  (from: 10/10/2008)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person