Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  483/V

Business name: 
FIDES, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 07/09/1991 until: 05/14/2007)
Registered seat: 
Študentská 1
Košice 040 01
  (from: 04/17/1998 until: 05/14/2007)
ALVINCZYHO 18
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 04/16/1998)
Košíkova 18
Košice
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Identification number (IČO): 
17 079 501
  (from: 07/09/1991)
Date of entry: 
07/04/1991
  (from: 07/09/1991)
Person dissolved from: 
26.4.2007
  (from: 05/15/2007)
Date of deletion: 
05/15/2007
  (from: 05/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/09/1991)
Objects of the company: 
a/ maloobchodná činnosť-priemyslový tovar spotrebný tovar, textil, odevy, obuv, spotrebná elektronika, počítače, hodinky, kozmetika, drogistický tovar, potraviny, ovocie-zelenina, hutné výrobky, suroviny, stroje, strojové zariadenie, automobily, drevo, poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
b/ veľkoobchodná činnosť ako v bode a/
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
c/ dovoz vecí zo zahraničia do ČSFR a vývoz z ČSFR do zahraničia za účelom predaja alebo iného úplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe pre zaistenie hospodárskej a obchodnej činnosti s výnimkou vecí uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
d/ kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
e/ sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom firmy na účet čs. osôb
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
f/ poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou zastupovania zahraničných firiem, propagáciou výrobkov a činností zastupovaných firiem
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
g/ sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť vo vzťahu k predmetu činnosti
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
h/ poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
i/ informatika
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
j/ prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
k/ vykonávanie reštauračných a ubytovacích služieb
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
l/ činnosť reklamnej agentúry
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
m/ právna pomoc v zmysle zák.č. 129/91 Zb. o komerčných právnikoch
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
n/ služby realitnej koncelárie
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
o/ údržba a oprava počítačovej techniky
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
p/ údržba, prevádzka a oprava komunikácií, okrem prevádzky a opráv železničnej siete 9011
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
nakladanie s odpadom
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
maloobchod s priemyselným, spotrebným tovarom, textilom, odevami, obuvou, spotrebnou elektronikou, hodinkami, kozmetikou, potravinami, hutnými výrobkami, drevom, nábytkom, papierom, gumou, chemickými výrobkami / mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, kožou, hudobnými nástrojmi, kovmi, nerastnými výrobkami, optickými výrobkami
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
veľkoobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a prieskum trhu / mimo právneho poradenstva/
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
reklamná činnosť
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
realitná kancelária
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
Prenájom a prevádzkovanie hracích automatov / mimo výherných automatov/
  (from: 03/01/1994 until: 05/14/2007)
Správa nehnuteľnosti-tržnice a parkoviska
  (from: 03/01/1994 until: 05/14/2007)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 04/17/1998 until: 05/14/2007)
Partners: 
Ing. Ľubomír Cap
Tri hôrky 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/11/1998 until: 04/22/2003)
Ing. Ľubomír Cap
Tri hôrky 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/25/1995 until: 08/10/1998)
Ing. Ľubomír Cap
Tri hôrky 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
JUDr. Igor Cap
Pražská 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Ľudomír Cap
Tri hôrky č. 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
JUDr. Igor Cap
Pražská 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Jozef Iríček
Jenisejská č. 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Ing. Eduard Trembulák
B. Němcovej 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
JUDr. Gabriela Capová
Bratislavská 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Ľudomír Cap
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Jozef Iríček
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Ing. Eduard Trembulák
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
JUDr. Igor Cap
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Ing. Ľubomír Cap
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
JUDr. Igor Cap
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Ľubomír Cap
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/25/1995 until: 08/10/1998)
Ing. Ľubomír Cap
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 04/22/2003)
JUDr. Gabriela Capová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Individual managing director
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Ľudomír Cap - Individual managing director
Tri hôrky 3
Košice
Until: 07/09/2002
  (from: 10/25/1995 until: 04/22/2003)
JUDr. Igor Cap
Pražská 14
Košice
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
JUDr. Gabriela Capová
Bratislavská 23
Košice
From: 02/04/2003
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Ing. Ladislav Tomaško
Lomonosovova 8
Košice
From: 02/04/2003
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
  (from: 10/25/1995 until: 04/22/2003)
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne.
  (from: 06/07/1993 until: 10/24/1995)
Ing. Ľudomír Cap Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje Ing. Ľudomír Cap.
  (from: 07/09/1991 until: 06/06/1993)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
200 000 Sk
  (from: 08/11/1998 until: 04/22/2003)
100 000 Sk
  (from: 07/09/1991 until: 08/10/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.7.1991, na základe zák.č. 109/1964 Zb. v znení novely zák.č. 103/1990 Zb.
  (from: 07/09/1991 until: 05/14/2007)
Zmeny v zápise boli urobené na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 28.4.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/07/1993 until: 05/14/2007)
Zmeny vykonané na základe dodatku č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.10.1993.
  (from: 03/01/1994 until: 05/14/2007)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou zo dňa 25. 10. 1995.
  (from: 10/25/1995 until: 05/14/2007)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 14/97, Nz 14/97 zo dňa 21.1.1997 a notárskej zápisnice číslo N 151/97, Nz 148/97 zo dňa 23.6.1997
  (from: 04/17/1998 until: 05/14/2007)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 267/98, Nz 261/98 zo dňa 10.7.1998 napísaná v Košiciach podľa z.č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/11/1998 until: 05/14/2007)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 6/2003 Nz 8066/2003 zo dňa 4.2.2003.
  (from: 04/23/2003 until: 05/14/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person