Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1921/T

Business name: 
Infa spol.s r.o. v likvidácii
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
INFA, spol. s r.o.
  (from: 01/12/1993 until: 04/02/1996)
Registered seat: 
197
Prievaly
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 427 421
  (from: 01/12/1993)
Date of entry: 
12/18/1992
  (from: 01/12/1993)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
veľkoobchod a maloobchod so spotreb. a priemyselným tovarom
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
veľkoobchod a maloobchod s potravinárskym tovarom
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Pavel Fila
Sotiná 1210
Senica
Slovak Republic
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Petrula
Bradáčová 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Pavel Fila
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Juraj Petrula
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 01/12/1993 until: 04/02/1996)
Pavel Fila
Sotiná 1210
Senica
  (from: 01/12/1993 until: 04/02/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
  (from: 01/12/1993 until: 04/02/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Oľga Zacherová
Hviezdoslavova 471/42
Senica
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 8.7.1992 dodatkom č. 1 zo dňa 16.12.1992 prispôsobená ust. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5967
  (from: 01/12/1993 until: 11/23/2021)
Spoločníci na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 1.3.1996, rozhodli o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 5967
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Na základe výzvy Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 205/97 zo dňa 03.12.1997 bolo začaté dohodovacie konanie v zmysle § 4a ods. 3 ZKV (zák.č.328/91 Zb. v znení neskorších predpi- sov).
  (from: 01/05/1998 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person