Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  99246/B

Business name: 
ESELTIX s. r. o.
  (from: 08/13/2010 until: 04/08/2022)
Registered seat: 
Krížna 38
Bratislava 811 07
  (from: 11/11/2015 until: 04/08/2022)
Identification number (IČO): 
45 687 340
  (from: 08/13/2010)
Date of entry: 
08/13/2010
  (from: 08/13/2010)
Person dissolved from: 
20.7.2015
  (from: 11/11/2015)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/13/2010 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/20/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.6.2015, č.k. 34 CbR/380/2014 – 15 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.7.2015 súd v zmysle ust. § 68 ods. 6 písm. g/ Obchodného zákonníka zrušil obchodnú spoločnosť ESELTIX s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45 687 340 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Mgr. Janu Lenkovú, značka správcu: S1211, adresa kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava.
  (from: 11/11/2015)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person