Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  606/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Oboríne
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
Registered seat: 
Oborín
  (from: 01/16/1976 until: 07/22/1993)
Identification number (IČO): 
00 206 326
  (from: 01/16/1976)
Date of entry: 
01/16/1976
  (from: 01/16/1976)
Date of deletion: 
07/23/1993
  (from: 07/23/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 07/23/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/16/1976)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
potravinárska výroba
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
práce a služby pre členov, pracovníkov a občanov spočívajúcich v: nákladná doprava práce poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
obchodné činnosti spočívajúce v: predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných dielov požičiavanie malej stavebnej mechanizácie nákup a predaj výrobkov a tovarov od iných dodávateľov
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Managing board
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
Ing. Tichomír Bucsko - podpredseda
30
Veľké Raškovce
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Ing. Imrich Džogan , CSc. - člen
61
Veľké Raškovce
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Ing. Imrich Džogan , CSc. - predseda
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
Alexander Hallér st. - člen
27
Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Anton Hruňanský - člen
Centr. 1
Veľké Kapušany
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Albert Jesso - podpredseda
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
Alexander Kiss ml. - člen
46
Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Judita Maciková - člen
24
Veľké Raškovce
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Arpád Rezes - člen
84
Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Vojtech Sipos - člen
31
Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Štefan Szerbin - člen
Centr. 923/28
Veľké Kapušany
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Oskar Takács - člen
Centr. 923/27
Veľké Kapušany
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Ing. Gejza Ujlaky - predseda
53
Oborín
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomna forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu aďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Za družstvo sa koná tak, že pod znenie družstva napísané alebo vytlačené pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/16/1976 until: 03/23/1993)
Registered capital: 
79 813 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Other legal facts: 
Súd vymazuje v obchodnom registri odd.Dr. vo vložke č. 606/V poľnohospodárske družstvo Obchodný názov: Poľnohospodárske družstvo Oborín Sídlo: Oborín, okr. Trebišov IČO: 206 326 ako aj všetky ďalšie právne skutočnosti zapísané v uvedenej vložke v dôsledku zániku družstva bez likvidácie, rozdelením družstva a s prechodom všetkých práv a záväzkov na: 1/ Výrobné poľnohospodársko-podielnické družstvo OBORÍN 2/ Poľnohospodárske družstvo Veľké Raškovce ku dňu 23.7.1993
  (from: 07/23/1993)
Poľnohospodárske družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 18.3.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb.
  (from: 01/16/1976 until: 07/22/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 17.12.1992 a zmeny stanov schválených dňa 17.12.1992 v súlade s ust. zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/24/1993 until: 07/22/1993)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person