Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  31/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo BESKYD Výrava
  (from: 03/22/1972 until: 06/27/2019)
Registered seat: 
112
Výrava
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Výrava
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
Identification number (IČO): 
00 192 783
  (from: 03/22/1972)
Date of entry: 
03/22/1972
  (from: 03/22/1972)
Date of deletion: 
06/28/2019
  (from: 06/28/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/28/2019)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/22/1972)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskyumi výrobkami
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
zahranično - obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami, s iným nakúpeným tovarom
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a príležitostne aj pre iné fyzické alebo právnické osoby a to nepravidelná doprava, mechanizované poľnohospodárske práce
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
stavebná činnosť
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
výroba a predaj výrobkov z hliny a iných nerastov, kovu, dreva i umelých hmôt, plastov
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
sprostredkovanie obchodu - poľnohospodárske produkty, živočíšne výrobky
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
výroba a predaj výrobkov z hutného materiálu
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
maloobchod - mlieko a mliečne výrobky, pekárenské výrobky, tabakové výrobky, cukrovinky, alkoholické a nealkoholické nápoje, porcelánové, hlinené a sklenené výrobky
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
stavebno údržbárske práce
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
závodné stravovanie
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Managing board
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
Jozef B a l i n t - predseda
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
Jozef Bálint - predseda
Osloboditeľov 1636/3
Humenné
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Ing. Alexander Ď o r ď - podpredseda
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
Ing. Alexander Ďörď - podpredseda
Kpt. Nálepku 749
Medzilaborce
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Ing. Alexander Ďörď - predseda
Kpt. Nálepku 749
Medzilaborce
  (from: 08/16/1993 until: 02/02/1994)
Ing. Ján Chromý - člen
95
Svetlice
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Ing. Ján Chromý - podpredseda
95
Svetlice
  (from: 08/16/1993 until: 02/02/1994)
Ján Jelo - člen
78
Výrava
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Helena Králiková - člen
108
Výrava
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Michal Mochnáč - člen
35
Oľšinkov
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Jozef Bačko - člen
97
Koškovce
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Michal Dacej - člen
SNP 10
Humenné
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Jozef Bučko - člen
53
Výrava
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Ján Burcin - člen
Májová 30
Medzilaborce
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Vasiľ Namisňak - člen
Zbojné
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
František Breza - člen
89
Výrava
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
Vladimír Dobda - člen
37
Oľšinkov
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
Jozef Bátory - člen
89
Výrava
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
Jarmila Figuľová - člen
89
Svetlice
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
Ing. Alexander Ďörď - člen
Kpt. Nálepku 749
Medzilaborce
  (from: 02/03/1994 until: 06/27/2019)
Ing. Ján Chromý - člen
95
Svetlice
  (from: 02/03/1994 until: 06/27/2019)
Acting: 
Za družstvo koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, ktoré vyžadujú písomnú formu, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Poľnohospodárske družstvo zastupuje predseda, ktorý je oprávnený rokovať v mene družstva vo všetkých veciach. Povinnosti o právnych úkonoch, ktorými sa zakladajú práva a záväzky družstva podpisuje predseda samostatne tak, že k názvu pripojí svoj vlastnuručný podpis.
  (from: 03/22/1972 until: 04/26/1993)
Registered capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
815 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 08/15/1993)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo BESKYD Výrava sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 28.2.1991. Stary spis: Dr 532
  (from: 03/22/1972 until: 06/27/2019)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 10.10.1992 valným zhromaždením a zmenených stanov schválených 1.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 532
  (from: 04/27/1993 until: 06/27/2019)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 20.7.1993. Stary spis: Dr 532
  (from: 08/16/1993 until: 06/27/2019)
Zápisnica z členskej schôdze družstva z 30.11.1993. Uznesením Krajského súdu Košice č. 43/93-10 vyhlásený konkurz na majetok dĺžníka podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení novely 122/93 Zb. Stary spis: Dr 532 Správca podstaty: JUDr. Vladimír Šatník, komerčný právnik, Humenné, ul. Kukorelliho 8. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2.7.2001 č. 1K 43/93, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo BESKYD Výrava so sídlom Výrava 112, IČO: 00 192 783 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania.
  (from: 02/03/1994 until: 06/27/2019)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person